Džemati

Medžlis Islamske zajednice Kalesija čine 27 džemata, koji se teritorijalno prostiru na oba entiteta (FBiH i RS) i tri općine (Kalesija, Osmaci i Šekovići).

Od 27 kalesijskih džemata 23 su na prostoru Federacije, dok 4 džemata pripadaju manjem entitetu (Caparde, Mahala, Šeher i Papraća).

Teritorijalno opštini Osmaci pripadaju Šeher, Mahala i Caparde, a džemat Papraća je u sastavu opštine Šekovići, dok su ostali džemati Medžlisa IZ Kalesija u sastavu općine Kalesija.

O svim džematima koji gravitiraju pri Medžlisu Islamske zajednice Kalesija možete pročitati u koloni desno.

O pokušaju uništenja kalesijskih džamija, kao i o starim džamijama sa drvenom munarom na području Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, možete pogledati u kategoriji O MEDŽLISU – HISTORIJAT

amije sa drvenom munarom

Sakralocid-ubijanje džamija na području Medžisa Islamske zajednice Kalesija

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh