Husić Bilal

Husić Bilal Bilal Husić, sin Ibrahimov, rođen je u Lipovicama, 27.5.1969. godine. Živi u Kalesiji. Osnovno obrazovanje stekao je Raincima Gornjim a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1988. godine. Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu diplomirao je 2003. godine. Od 1992. godine obavljao je poslove sekretara i blagajnika, a danas blagajnika Medžlisa IZ … Nastavi čitati Husić Bilal