Iz naših džemata

Kadira Ajanović: Iznos od 5.000,00 KM za izgradnju džamije u Dubnici vrijedan pažnje

Prva žena koja je dala veći iznos novca za potrebe džamije U Dubnici.

Realizacija projekta izgradnje džamije sa edukativnim centrom i kućom za imama u Dubnici je, el-hamdu lillah, pri samom kraju.

Glavni donatori projekta su sinovi i kćerka Abdullaha Muhammeda Mominaha Zuhejr, Mazin, Hani, Nebil, Mahir i kćerka Maha, te njegova udovica Faika Avad, a koje predstavlja Nj.E. Hani Abdullah, ambasador Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini.

Pored donatorskih sredstava potrebno je obezbijediti dodatnih 200.000,00 KM za uređenje vanjskih površina, kao i opremanje unutrašnjosti džamije i edukativnog centra.

Pozivajući vjernike i vjernice naselja Dubnica na činjenje hajra i natjecanje u tom smislu, Medžlis Islamske zajednice Kalesija je kao implementator ovog projekta naišao na solidno razumjevanje mještana Dubnice i već su primjetni rezultati u novčanim prilozima za gradnju nove džamije u njihovoj novoj sredini.

Na portalu Medžlisa IZ Kalesija (mizkalesija.ba) objavili smo račune za uplate na ime dovršetka radova na ovom reprezentativnom vjerskom objektu.

Potrebu za završetkom radova na džamiji i ostalim popratnim sadržajima, prva je, sa većim iznosom, prepoznala Kadira- hanuma Ajanović iz Tuzle (Simin Han). Ova čestita i plemenita dobrotvorka uplatila je za izgradnju džamije sa edukativnim centrom u Dubnici iznos od 5.000,00 KM, što Građevinski odbor i Radna grupa mještana za prikupljanje sredstava za objekat džamije u Dubnici veoma cijene i mole Svemogućeg Allaha da joj na oba svijeta podari svaki hajr i da joj se preko ove donacije sve plemenite životne namjere izdobre.

 

Kadira- hanuma je zasad preteča u vakufu za potrebe Islamske zajednice u Kalesiji. Prva je žena koja je dala veći iznos novca u vakuf. Očekujemo i muslimanske muškarce da je slijede u vrlo važnim stvarima za dobrobit islama u ovim našim krajevima

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh