Iz naših džemata

Serijal: Znamenita ulema Gornje Spreče – hfz. MEHMED ef. MULAHALILOVIĆ (1855-1935.)

Hafiz Mehmed ef. Mulahalilović rođen je u Vukovijama (kućni broj 59) od oca Mehmeda i majke Have.

Početni odgoj i obrazovanje stekao je u rodnim Vukovijama, a potom završava i Behram-begovu medresu u Tuzli, u kojoj su tada muderrisi bili hafiz Tosun ef. Kifić i hadži hafiz Mehmed Teufik ef. Azabagić, koji su mladog Mulahalilovića potaknuli na učenje hifza, pa je uz ostale medresanske predmete u Behram-begovoj medresi Mehmed ef. Mulahalilović stekao titulu hafiza.

Poslije medrese završava Šerijatsko-sudačku školu 1888. godine u Sarajevu. Po završetku ove škole ponuđena mu je služba kadije u Srebrenici, ali on to odbija i prihvata se dužnosti imama, hatiba i muallima u svojim rodnim Vukovijama. Inače, isticao se u poznavanju šerijatskog nasljednog prava.

Bio je poznat na području Gornje Spreče, ali i šire kao istaknuta ulema. Vaspitavao je i odgajao više generacija dajući im znanje iz vjere islama i islamskog morala. Muslimane je ubjeđivao da nema sreće niti napretka bez primjene znanja u praksi. Usto, bio je i dobar poljoprivrednik. Poljoprivredna imanja u Vukovijama bila su uvijek naprednija od imanja u drugim mjestima.

U imamskim poslovima po njegovoj smrti (1935) nasljeđuju ga njegovi potomci.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh