Iz naših džemata

Svoje diplome dobilo je 20 učača Kur'ana iz džemata Kikači

Dvije godine dug proces učenja Kur'ana jučer je okončalo 20 učača iz džemata Kikači . Hatma dovom, teća generacija učača Kur'ana stekla je svoje diplome koje su samo nagrada za uloženi trud i rad te motiv da i dalje nastave koračati istim stazama. Čitati i učiti Kur'an.

Hatme su završili: Avdić Azra,Azur Avdić, Ibrahim Avdić, Amra Avdić,Meliha Sinanović, Aldina Sinanović, Elvedina Rizvić, Anela Avdibašić, Halili Mevlida, Halili Nermina, Sakib Avdibašić, Emina Hadžić, Ajla Sakić, Mahir Karić, Melika i Malik Husić, Almir Husić, Safet Karić, Amar Hajdarević, Mustafa Husić.

Hatma-dova treće generacije polaznika Škole Kur'ana u džematu Kikači, 6. januar 2019. god.

Svršenici hatme Kur'ana svoju radost podijelili su sa mnogobrojnim džematlijama koji su bili prisutni na svečanosti, a prigodnim poklonom zahvalili su se Muamer ef. Fazliću za uložen trud da ih nauči svakom harfu.

Prenosi Osman Ibn Affan,r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: “Najbolji među vama je onaj ko uči Kur’an i ko drugog podučava.”

Prigodan progam izveli su članovi Hora “El-Aziz” iz Kikača, a učači Kur'ana proučili su i nekoliko ajeta. Upriličena svečanost je velika radost kako za njih tako i za sve džematlije kao i za mjesnog imama koji je uspješno izveo još jednu generaciju učača.

(Ntv.ba)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh