Historijat

Kalesijska ulema od 1941. godine do danas

Kalesijska ulema od 1941. god. do danas

GAZINOVCI IZ KALESIJE

Uz sve navedene podatke o sprečanskoj ulemi, istražili smo i ulemu iz druge polovine 20. stoljeća. Da bi neko bio islamski učen, morao je završiti i neku islamsku školu. Te islamske škole obično su se zvale medrese. U vrijeme osmanlijske vladavine na području današnje BiH osnovano je preko 100 medresa. Do Drugog svjetskog rata preživjelo ih je samo 33 a iza Drugog svjetskog rata aktivna je bila samo Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu. Srećom, 1993. godine reaktivirana je,Behram-begova medresa u Tuzli kao i još četiri druge značajne medrese u BiH. Programima u tim medresama obnovljeni su stubovi muslimanskog identiteta.

Historijski sagledano, klasična islamska obrazovanost dovršavala se u tradicionalnom obrazovnom sistemu s medresama i učilištima poput El-Ezhera, Nizamije, Zejtunije. Prvobitno načelo traženja znanja (talebul-ilmi) preobraćeno je u načelo sticanja već istraženog i otkrivenog iluma. Na desetine mladih osoba iz kalesijskih krajeva išle su u „domaće“ medrese u Bosni i Hercegovini na sticanje već otkrivenog znanja. Oni koji su ih pohađali i završili udarili su stubove muslimansko-bošnjačkom identitetu u Bosni i Hercegovini.

Prvi iz Kalesije (Međaš) koji je sticao ilum u Gazi Husrev-begovoj medresi bio je Hasan Isajbegović (1941) a naslijedio ga je Ismet Aščić (rođen 1935). On je Gazijinu medresu u Sarajevu završio 1956. godine. Prekinuvši učenje u BBM-u u Tuzli, njegov rođak Seid Aščić također okončava školovanje u GHM-u u Sarajevu. Poslije njih na školovanje u GHM dolaze novi Kalesijci: Jusuf Čanić (1937), Ramo Čanić (1937), Salko Čanić (1937) iz Luga – Rainaca Donjih i Jusuf Ramić (1938) iz Šehera. I Ramić i trojica Čanića Gazijinu medresu završili su 1958. godine. Nekoliko godina nije bilo svršenika ove medrese iz Kalesije, da bi se tek 1969. godine pojavio Nurif Herić (1948) iz Vukovija Donjih. Iza Herića, godine 1970, GHM završavaju: Jusuf Husejnović (1950), Hasan Spahić (1951) iz Rainaca Donjih i Husejn Mešanović (1949) iz Vukovija Gornjih. Potom, godine 1971, ovu medresu završava i Ismet Bećić (1948) iz Memića i hfz. Fadil Fazlić (1951) iz Prnjavora.

Slijedeće, 1972. godine GHM završio je i Ismet Avdibašić (1952) iz Kikača. Poslije Avdibašića ovu medresu 1974. god. završavaju Enver Alić (1951) iz Sarača i Huso Ramić (1954) iz Šehera. Godine 1975. GHM su završili: Mevludin Bećić (1952) iz Memića, Rasim Hadžić (1952) iz Kalesije, Rasim Hamidović (1955) iz Vukovija Gornjih, Ruvejd Jahić (1955) iz Miljanovaca, Ibrahim Jakubović (1954) iz Lipovica, Ahmed Mehmedović (1951) iz Capardi, Alija Ramić (1954) iz Šehera, Hasib Ramić (1954) iz Šehera, odnosno Jelovog Brda, Mehmed Šabanović (1954) iz Palavra – Prnjavora. Gazi Husrev-begovu medresu 1978. godine završavaju i Husein Džankić (1958) iz Vukovija Gornjih i Mujo Zulić (1958) iz Mahmutovića – Prnjavora.

Ibro Husić (1959) i Mehmed Jakubović (1959) iz Lipovica GHM su završili 1979. godine, a slijedeće, 1980, završili su je i Džemail Barčić (1960) i Ismet Barčić (1960) iz Petrovica (Barčići) te Ajdin Džafić (1960) iz Rainaca Donjih. Nedžad Bećić, koji je rođen 1960. godine u Memićima, Gazijinu medresu završio je 1981. godine. Godine 1982. ovu školu završavaju Mevludin Hamidović (1962) iz Vukovija Gornjih, Salkan Herić (1963) iz Vukovija Donjih i Himzo Užičanin (1962) iz Hrasna Gornjeg. Iz Rainaca Donjih 1983. godine Gazijinu medresu završili su Besim Čanić (1964) i Ibrahim Džafić (1964), a 1984. istu školu završavaju i Nezir Barčić (1965) iz Petrovica (Barčići) i Senad Bećić (1965) iz Memića. U narednoj školskoj godini, 1985, GHM završio je Sead Bećić (1966) iz Memića. Godine 1986. ovu vjersku školu zavšio je i hfz. Jusuf Barčić (1967) iz Petrovica (Barčići), kao i Alija Hujdur (1952) iz Hrasna Gornjeg i Smajo Burek (1958) iz Lika – Šehera, a godine 1987. Gazi Husrev-begovu medresu završava i Muharem Mešanović Vahidin (1968) iz Vukovija Gornjih.

Nakon navedenih Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završili su:

1. Bilal (Ibrahim) Husić, 1988.
2. Mehmedalija (Sulejman) Imamović, 1988.
3. Hasan (Sabit) Ramić, 1989.
4. Nedžad (Mumin) Imamović, 1990.
5. Nusret (Sulejman) Imamović, 1990.
6. hfz. Husejn (Kasim) Smajić
7. hfz. Aid (Hasan) Smajić
8. Senaid (Hasan) Smajić
9. Bilal (Muhamed) Hodžić
10. Amir (Nurija) Sakić
11. Samir (Salih) Sakić
12. Ahmet (Smajo) Alibašić
13. Nihad (Salkan) Aščić
14. Muamer (hfz. Fadil) Fazlić
15. Almedin (Ismet) Avdibašić
16. Sabahudin (Salih) Ahmedinović
17. Rijad (Ibrahim) Đedović, 1999.
18. Rijad (Sakib) Sakić, 2000.
19. Omer (Ferzudin) Zulić, 2000.
20. Amer (Ibrahim) Kulić, 2001.
21. Ibrahim (Dževad) Aljić, 2002.
22. Muamer (Mehmed) Kamerić, 2002.
23. Muris (Mujaga) Kulić, 2004.
24. Admir (Adem) Karić, 2006.
25. Muamer Bukvarević, 2007.
26. Elmedin (Mehmed) Šabanović
27. Tarik (Senad) Bećić, 2010.
28. Tarik (Sakib) Mehanović, 2015.
29. Zejd (Senad) Bećić, 2015.

Čast da pohađaju i završe Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu imalo je i nekoliko Kalesijki, a one su:

1. Mevlija (Salih) Barčić
2. hfz. Džemila (Salih) Barčić
3. Zilka (Hadir) Husić
4. Havka (Hadir) Husić
5. Mirsada (Junuz) Suljkanović
6. Ajkuna (Smajl) Džafić
7. Mediha (Mehmed) Bećić
8. Džemka (Nedžad) Mujanović
9. Halima (Nedžad) Bećić

BEHRAM-BEGOVA MEDRESA I NJENI SVRŠENICI IZ KALESIJE

Muslimansko obrazovanje i odgoj u našim bosanskim krajevima predstavlja dio muslimanskog školstva uopće i ono je danas vrlo važna grana muslimanske kulture bosanskog podneblja. Džamije su bile prve odgojno-obrazovne institucije, a kasnije se iz njih formiraju mektebi i medrese, koje su se kategorisale i rangirale u grupe. Sve medrese u Bosni i Hercegovini nosile su ime po dobrotvoru koji ih je osnovao. Jednu od tuzlanskih medresa osnovao je Behram-beg i po njemu se najčuvanija tuzlanska medresa zove Behram-begova medresa.

Historijski izvori ukazuju da je prvi put sagrađena prije 1626. godine. “Medresa u Tuzli spominje se u jednome izvještaju na latinskom jeziku kao Collegium impiorum Softarum iz koga se može zaključiti da je postojala u oktobru 1674. godine.“

Školovanje u Behram-begovoj medresi imalo je svoju dugu razvojnu liniju. Stalno se prilagođavala novim uvjetima a naročito iza 1918. godine. Njeni muderrisi, a među prvima je bio Kalesijac (s Lipovica) Šahbaz Husić, stalno su osjećali potrebu da se duboko ukorijenjeni pogledi na život muslimana Bošnjaka moraju mijenjati. Znali su da se sve inovacije u nastavi teško prihvataju, ali su imali na umu i činjenicu da medrese s vjerskim predmetima zadovoljavaju potrebe pobožnog svijeta koji ih je osnivao i potpomagao. Oni su željeli da se iz medrese javlja inteligencija još većih i još širih shvatanja i vidika. Profesori Behram-begove medrese kasnije su izrastali u velike književne ličnosti i eminentne alime.

Učenici u Behram-begovoj medresi bili su različitog uzrasta. Stalno su postojale neke smetnje da godišta učenika budu ujednačena. Dešavalo se da pojedini učenici steknu uvjete za služenje vojnog roka, te da im se ono jedanput i odgodi. Pojedini učenici morali su prekidati svoje školovanje u Medresi radi izvršenja ove zakonske obaveze.

Za Behram-begovu medresu u Tuzli veoma je značajna 1929. godina zbog činjenice da je od te godine ova škola, i definitivno, uređena i organizirana kao petorazredna niža medresa, u kojoj se izučavaju i predmeti koji nisu vjerske ili orijentalne provenijencije, odnosno oni predmeti koji se u izvornim dokumentima nazivaju svjetovnim.

Da je Behram-begova medresa u u Tuzli prednjačila u odnosu na ostale škole ovog tipa, potvrđuje i činjenica da njeni učenici nisu dolazili samo s teritorije sjeveroistočne Bosne, nego iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, pa čak i iz Srbije. Među učenicima ove medrese, u ovom periodu (1929–1937), bilo je učenika i iz: Kotor Varoši, Bugojna, Glamoča, Ustiprače, Priboja na Limu, Jajca, Bihaća, Bosanskog Petrova, Trebinja, te iz Malog Zvornika, Loznice i mnogih drugih mjesta koja su udaljena na desetine, u nekim slučajevima, i na stotine kilometara od Tuzle.

U medresi u Tuzli školovali su se učenici sa svih strana, ali ih je najviše bilo iz Gornje Spreče, s područja koje danas administrativno pripada Medžlisu Islamske zajednice Kalesija. Godine 1949, kada se državnom uredbom zabranjuje rad Behram-begove medrese, mnogobrojni Kalesijci koji su bili u prvom, drugom, trećem, četvrtom ili završnom razredu prekinuli su školovanje, a kasnije su se kao takvi, s nedovršenom medresom, upošljavali kao muallimi i imami po kalesijskim džematima.

Starije generacije svršenika Behram-begove medrese u Tuzli:

Šahbaz Husić (Lipovice), Muhamed Husić (Lipovice – Tuzla), Muhamed Husić, (Tuzla), Husejn Jahić (Sarači – Miljanovci), Smajl Husić (Lipovice), Mumin Bajrić (Vukovije Gornje), hfz. Mehmed Mulahalilović Mehić (Vukovije), Husejn Mulahalilović (Vukovije Donje), Osmo Mujanović (Kikači ), Sejfo Suljkanović (Rainci Donji), Jusuf Alić (Sarači), Husejn Alić (Sarači), Ibrahim Imamović (Vukovije Donje), Rašid Imamović (Vukovije Donje), Rešo Imamović (Vukovije Donje), Ibrahim Smajić (Seljublje), Hasan Smajić (Seljublje), Omer Smajić (Seljublje), Ibrahim Hasanović (Sarači – Miljanovci), Omer Imamović (Vukovije Donje), Halil Aščić (Vukovije Gornje), Osman Rančić (Vukovije Gornje), Osman Čanić (Rainci Donji – Skakovi), Osman Gazibegović (Prnjavor), Orhan Gazibegović (Prnjavor), Mehmed Imamović (Lipovice), Hasan Hamidović (Vukovije Donje), Mustafa Halilović (Kalesija Gornja), Fadil Imamović (Vukovije Donje), Huso Sakić (Kikači), Muhamed Hamidović (Vukovije Donje), Mustafa Hodžić (Memići), Smajl Imamović (Miljanovci), Ahmed Imamović (Miljanovci), Vejz Imamović (Miljanovci), Halil Halilović (Kalesija Gornja), Ibro Softić (Prnjavor).

MATURANTI REAKTIVIRANE BEHRAM-BEGOVE MEDRESE (1993)

MATURANTI 1997. godine, Matična knjiga I

1. Enes (Omer) Sakić
2. Nermin (Ramo) Spahić
3. Asmir (Hariz) Aljić
4. Mensur (Izet) Husić
5. Rijad (Osman) Imamović
6. Miralem (Muharem) Pjanić
7. Mujo (Suljo) Rančić
8. Nermin (Husejn) Mujkanović
9. Adnan (Husejn) Jakubović (tri godine)

MATURANTI / MATURANTICE 1998. godine, Matična knjiga I

1. Nevres (Džemal) Fatić
2. Esnaf (Mehmed) Imamović
3. Ibrahim (Bege) Sakić
4. Suad (Ismet) Tabalović (Kalesijac po odrastanju i školovanju)
5. Selma (Jusuf) Požegić

MATURANTI / MATURANTICE 1999. godine, Matična knjiga I

1. Mirsad (Salih) Sakić
2. Mukelefa (Ibrahim) Ahmedinović
3. Amila (Hasan) Smajić
4. Hirka (Esad) Smajić
5. Mirza (Mehmedalija) Sarajkić

MATURANTI / MATURANTICE 2000. godine, Matična knjiga I

1. Medhija (Mehmed) Husić
2. Sadžida (Mustafe) Husić
3. Melisa (Avdo) Joldić
4. Jasmin (Safet) Hadžić (tri godine)

MATURANTI / MATURANTICE 2001. godine, Matična knjiga II

1. Mersiha (Ibro) Herić (u Matičnoj knjizi I)
2. Amir (Ahmo) Živčić
3. Ulfeta (Enver) Alić
4. Meliha (Ibran) Cakor
5. Ramiza (Ramiz) Rožnjaković
6. Mirsad (Alija) Sakić

MATURANTI / MATURANTICE 2002. godine, Matična knjiga II

1. Muhamed (Osman) Jahić
2. Zijad (Mehmed) Fazlić
3. Enes (Mustafa) Turić
4. Emina (Omer) Halilčević
5. Mediha (Haso) Hujdur
6. Amira (Muhamed) Hodžić
7. Admir (Dževad) Suljkanović (tri godine)

MATURANTI / MATURANTICE 2003. godine, Matična knjiga II

1. Fadil (Enver) Alić
2. Adem (Nurije) Bukvarević
3. Adnan (Hasan) Gobeljić (Kalesijac po odrastanju)
4. Asmir (Halil) Mehmedović
5. Asmira (Asim) Fazlić
6. Fatima (Mustafa) Husić
7. Mubina (Kasim) Omerović
8. Rahima (Mehmedalija) Sarajkić

MATURANTI / MATURANTICE 2004. godine, Matična knjiga II

1. Rusmir (Sakib) Hasanović
2. Fadil (Abdulmenaf) Husić
3. Almedin (Ismail) Rizvić
4. Mirzana (Hamdija) Alić
5. Emina (Hamza) Barčić
6. Admira (Dževad) Suljkanović
7. Hasan (Idriz) Ćivić, Kalesijac po odrastanju (Matična knjiga III)
8. Mirnes (Ibro) Hamzić (Matična knjiga III)
9. hfz. Saudin (Hasan) Gobeljić (Matična knjiga III)

MATURANTI / MATURANTICE 2005. godine, Matična knjiga III

1. Emir (Senada) Ključanin
2. Harun (Osman) Turić
3. Anida (Sejfo) Smajlović
4. Nermina (Hamza) Barčić (tri godine)
5. Elmedina (Hasan) Selimović

MATURANTI / MATURANTICE 2006. godine, Matična knjiga IV

1. Rijad (Salih) Imamović
2. Haris (Ibrahim) Omerović (Kalesijac po odrastanju)
3. Jasmin (Meho) Avdić
4. Amir (Husejn) Sakić
5. Aldijana (Hamdija) Alić (po odrastanju iz Kalesije)
6. Mersad Omerović
7. Aldin Alić (po odrastanju iz Kalesije)

MATURANTI / MATURANTICE 2007. godine, Matična knjiga IV

1. Arnel (Hajrudin) Bećirović
2. Ajdin (Meho) Halilović
3. Mensur (Muhamed) Rančić
4. Mehmed (Šemsudin) Sinanović
5. Osman (Ekrem) Smajić
6. Ahmed (Idriz) Memić (Kalesijac po odrastanju i školovanju)
7. Meliha (Avdo) Joldić (u Matičnoj knjizi br. V)
8. Ajša (Osman) Mujkić (u Matičnoj knjizi br. V)

MATURANTI / MATURANTICE 2008. godine, Matična knjiga V

1. Mensur (Abdulkerim) Đedović
2. Mustafa (Adem) Hadžić (tri godine do 2007. god.)
3. Amra (Omer) Avdić
4. Medina (Ćamil) Dukić
5. Jasmina (Meho) Avdić
6. Amina (Sead) Bećić
7. Jasmina (Hasan) Selimović

MATURANTI / MATURANTICE 2009. godine, Matična knjiga VI

1. Aldin (Mujo) Smajić
2. Muhamed (Kemal) Burić
3. Huso (Ohran) Imamović
4. Almedin (Salko) Mujanović
5. Rašid (Omer) Omerović
6. Ermin (Vejz) Sakić
7. Mevludin (Abdulkerim) Sakić
8. Admir (Ševal) Alić
9. Semir (Halil) Jahić
10. Seid (Said) Mehmedović
11. Senad (Ismet) Poljaković
12. Merjem (Besim) Jahić
13. Medina (Asim) Mehmedović

MATURANTI / MATURANTICE 2010. godine, Matična knjiga VI

1. Hana (Ćazim) Omerović
2. Muhamed (Ismet) Hadžić
3. Mirnes (Mustafa) Hasanović
4. Amer (Damir) Hukić
5. Merjema (Sead) Bećić
6. Zerina (Ćamil) Dukić
7. Mersija (Hazim) Imamović
8. Mevla (Hasan) Rahmanović
9. Fatima (Ibro) Herić
10. Edisa (Teufik) Husić
11. Samra (Ismet) Kalajdžić
12. Elsada (Salim) Poljaković
13. Nesiba (Ekrem) Smajić

MATURANTI / MATURANTICE 2011. godine, Matična knjiga VI

1. Miralem (Avdija) Jusić
2. Sedin (Sejida) Mustafić
3. Hasan (Mujaga) Dukić
4. Amina (Mustafa) Husić
5. Nihad (Ferid) Smajić
6. Ibrahim (Izet) Hadžić

MATURANTI / MATURANTICE 2011. godine, Matična knjiga VII

7. Amir (Hariz) Alić
8. Ahmed (Nedžad) Hadžić
9. Azra (Hajrudin) Sakić

MATURANTI / MATURANTICE 2012. godine, Matična knjiga VII

1. Nusret (Hariz) Islamović
2. Adnan (Adem) Hrnjić

MATURANTI / MATURANTICE 2012. godine, Matična knjiga VIII

1. Adelina (Fikret) Bukvar
2. Nirmela (Sead) Cakor
3. Ziba (Amir) Hamzić
4. Sadijja (Mirsad) Krajinović
5. Lejla (Senad) Subašić
6. Amina (Azim) Avdić
7. Hurija (Mehdin) Bećić
8. Azra (Hamdija) Hamidović
9. Seida (Said) Mehmedović
10. Amina (Ismail) Rizvić

MATURANTI / MATURANTICE 2013. godine, Matična knjiga VIII

1. Saudin (Mustafa) Hrnjić, Matična knjiga VII
2. Mirzet (Izet) Kuduzović, Matična knjiga VII
3. Muhamed (Omer) Halilović
4. Mehmed (Mevludin) Jakubović
5. Sadžid (Sead) Jakubović
6. Hamza (Amir) Hodžić
7. Edina (Redžo) Barčić
8. Amerlina (Amir) Horozić
9. Adevija (Ohran) Omerović
10. Vildana (Abdurahman) Omić
11. Medina (Muhamed) Sakić
12. Fatima (Fahrudin) Sinanović
13. Samra (Abdurahman) Zulić
14. Amina (Muhameda) Ajanović
15. Meliha (Avdo) Bukvarević
16. Adisa (Enes) Hadžić
17. Ševala (Alija) Hodžić
18. Bedrija (hfz. Husejn) Smajić, Matična knjiga IX

MATURANTI / MATURANTICE 2014. godine, Matična knjiga IX

1. Amir (Teufik) Bajrić
2. Selman (Ahmet) Hodžić
3. Emir (Ibrahim) Imamović
4. Mirza (Rasim) Poljaković
5. Bedrudin (hfz. Husejn) Smajić
6. Suad (Ismeta) Smajlović
7. Husejn (Hasan) Zulić
8. Haris (Refik) Bajrić
9. Salkan (Enver) Jukanović
10. Elvedin (Salko) Mujanović
11. Muamer (Sakib) Mujkanović
12. Lejla (Salko) Džananović
13. Rabija (Nihad) Hodžić
14. Edina (Omer) Omerović
15. Ajka (Hasan) Rahmanović
16. Sumbila (Avdo) Zulić
17. Meliha (Dževad) Alić

MATURANTI / MATURANTICE 2015. godine, Matična knjiga IX

1. Nesib (Fuad) Zukić
2. Asim (Bekir) Omerović
3. Merima (Izudin) Čamdžić
4. Almedin (Izet) Karić
5. Almedina (Izet) Karić
6. Sumeja (Ibro) Ramić
7. Meliha (Mustafa) Đedović
8. Emina (Mirsad) Krajinović

MATURANTI / MATURANTICE 2016. godine, Matična knjiga X

1. Mesud (Hariz) Mehmedović
2. Harun (Muharem) Mešanović
3. Muamer (Osmo) Omerović
4. Sanel (Muhidin) Spahić
5. Osman (Juso) Fazlić
6. Almir (Adem) Islamović
7. Muamer (Ramiz) Osmanović
8. Admira (Admir) Husejnović
9. Samra (Seida) Imamović
10. Advija (Džemajil) Mujkanović
11. Merima (Omer) Jajić
12. Sumeja (Daut) Mehmedović

KALESIJCI KOJI SE TRENUTNO ŠKOLUJU U BBM-u, 2013/2014, Matična knjiga XI

1. Haris (Samir) Bećić
2. Tarik (Avdo) Joldić
3. Armin (Admir) Kuralić
4. Ahmed (Avdo) Zulić
5. Husejn (Juso) Fazlić
6. Aiša (Dževad) Alić
7. Mirela (Nijaz) Hadžić
8. Meliha (Muhamed) Ajanović
9. Mihada (Mihad) Hodžić
10. Sanida (Said) Mehmedović
11. Mubina (Ibro) Ramić
12. Amina (Fahrudin) Sinanović
13. Hanka (Omer) Smajić

KALESIJCI KOJI SE TRENUTNO ŠKOLUJU U BBM-u, 2014/2015, Matična knjiga XII

1. Rijad (Hasan) Avdić
2. Mehidin (Mustafa) Đedović
3. Nein (Mirsad) Mustafić
4. Vekaz (Mirsad) Mustafić
5. Emir (Hajrudin) Osmanović
6. Samir (Fetija) Mumić
7. Ahmed (Zijad) Tarabić
8. Armen (Mensur) Valjevac
9. Merima (Nedžad) Bajrić
10. Armina (Muhamed) Jakubović
11. Šejla (Safet) Smajkić
12. Kadira (Nedžad) Alić
13. Emina (Suad) Borogovac
14. Rijada (Avdo) Hasanović
15. Amina (Asim) Mehmedović
16. Edina (Jusuf) Poljaković

KALESIJCI KOJI SU U BBM U TUZLI UPISANI U ŠKOLSKOJ 2015/2016.

1. Izet Jahić
2. Mehmed Jajić
3. Haso Križevac
4. Eldar Kulanić
5. Kenan Majdančić
6. Husejn Smajtić
7. Amel Omerović
8. Amela Hamzić
9. Enisa Sinanović
10. Sadžida Fazlić
11. Amela Zulić

SVRŠENICI KARAĐOZ-BEGOVE MEDRESE U MOSTARU

Karađoz-begovu medresu u Mostaru završili su slijedeći Kalesijci / Kalesijke:

1. Edis Suljkanović
2. Salko Kadrić
3. Elsad Suljanović
4. Mensur Redžić
5. Senadina Ibrahimbegović
6. Semina Spahić
7. Damir Požegić
8. Jasmin Suljkanović
9. Sead Hadžić
10. Bilal Ibranović
11. Semir Sakić
12. Fatima Dedić
13. Ishak Gutić
14. Edin Alić
15. Omer Avdić
16. Ahmed Mujkanović
17. Jakub Baručić (dva razreda)
18. Azra Avdić (učenica)
19. Izet Beširović (učenik)
20. Admir Subašić (učenik)

SVRŠENICI MEDRESE „OSMAN REDŽOVIĆ“ U VELIKOM ČAJNU – VISOKO

Medresu „Osman ef. Redžović“ u Velikom Čajnu – Visoko završili su slijedeći Kalesijci:

1. Adnan Jakubović
2. Admir Suljkanović
3. Jasmin Hadžić
4. Abdulah Mujanović
5. Mehmed Šahmanović

SVRŠENICI MEDRESE DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ U CAZINU

Medresu „Džemaludin Čaušević“ u Cazinu završila je:

1. Amra Alidžanović

Napomena: Navedeni podaci prikupljeni su nadljudskim naporom zbog nepostojanja jedinstvene baze iz koje bismo prenijeli potpune informacije. S toga molimo da uvažite eventualne greške!

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh