Iz naših džemata

Ramazanska čestitka glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kalesija

Neka su nam mubarek dani ramazanski 1439. hidžretske godine!

Bismil-lahir-rahmanir-rahim!

Sljedbenici dina islamskog,

Es-selamu a'lejkum!

U utorak, 15. maja, 2018. godine, sa akšamom, a potom jacijom i prvom ramazanskom teravijom, nastupa šehri-ramazan 1439. hidžretske godine – mjesec ponovnog vjerničkog uvida u njegovo duhovno stanje, mjesec blagoslova, mjesec kada je Allah sinovima Ademovim, cijelom čovječanstvu, darovao islamske propise u kojima bi stalno trebali biti i živi islam živjeti, mjesec u kojem je Allah Uzvišeni vjernicima i vjernicama propisao sijam – post kao sredstvo usavršavanja ljudske pobožnosti i bogobojaznosti.

Braćo i sestre,

Ramazanski post kao vjerničko plemenito djelo direktno pripada Allahu Uzvišenom i On, azze ve dželle, posebno za njega nagrađuje. Kao Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, čestitam vam dolazak šehri-ramazana, i želim da ga postite sa svojim porodicama i komšijama u dobrom zdravlju, zadovoljstvu i duševnom miru.

Potrudite se da redovno dolazite u vaše najbliže džamije, uložite dodatne napore da se uz ramazanske dane duhovno uzdignete. Dolazite na ramazanske mukabele, slušajte učenje Kur'ana i sami ga mnogo učite, a u prijevodima Kur'ana na naš bosanski jezik pogledajte šta ste učili i šta vam Knjiga – Kitabullah naređuje.

Uz molbu da nam Uzvišeni Allah pomogne da ramazan sa lahkoćom postimo, Od Njega Svemilosnog samo magfiret i rahmet tražimo.

U toku šehri-ramazana, mnogo se sjećajmo Allaha, ali i naših roditelja, i živih i mrtvih, koji su na nas, sa mnogo truda, svjetlo islama prenijeli. U to ime, neka su nam mubarek dani ramazanski!

RAMAZAN MUBAREK OLSUN!

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice K A L E S I J A

Enver ef. Alić

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh