Bosna i Hercegovina

Vakufska direkcija: Nastavak projekta kultiviranja vakufskog zemljišta

Vakufska direkcija u sklopu svojih aktivnosti realizira projekat podizanja zasada voća na vakufskim parcelama širom BiH. Na ovaj način se vakufske parcele koje su zarasle i nisu ekonomski iskorištene stavljaju u funkciju i na istim se podižu dugogodišnji zasadi voća. Vrsta zasada ovisi od kvaliteta zemljišta i pogodnosti pojedinog zemljišta za određene sorte voća.

U sklopu jesenje sadnje Vakufska direkcija ove godine podiže dugogodišnje zasade voća na vakufskim parcelama u medžlisima Čelić, Vlasenica i Bratunac. Riječ je o kultivaciji vakufskih parcela površine od oko 25 dunuma.

Dana 09.11.2016. godine Vakufska direkcija je u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Čelić izvršla kultivisanje vakufskih parcela koje se nalaze na području navedenog medžlisa i to u džematima Brnjik i Brdo. Tom prilikom izvršeno je zasađivanje 4.000 komada malina sorte „Vilamet“ na parcelama površine oko 5.000 m2 sa kompletnim repromaterijalom i sistemom za navodnjavanje. Vakufska direkcija je ovaj projekat finansirala iz vlastitih sredstava putem vakufskog fonda za kultivisanje vakufskih parcela. Akciji zasađivanja malina prisustvovali su predstavnici Vakufske direkcije i Medžlisa IZ Čelić.

Shodno Sporazumu koji je potpisan između Vakufske direkcije i Medžlisa IZ Vlasenica i Bratunac, dana 10.11.2016. godine uspješno je izvršeno kultivisanje vakufskih parcela koje se nalaze na području navedenih medžlisa i to u džematu Skugrići, MIZ Vlasenica i džemat Pobuđe, MIZ Bratunac. Tom prilikom izvršeno je zasađivanje 290 sadnica kalemljenog oraha, 250 sadnica šljiva i 120 sadnica jabuka na parcelama površine 20.000 m2 sa kompletnim repromaterijalom i sistemom za navodnjavanje.

Finasijska sredstva za realizaciju ovog projekta Vakufska direkcija je obezbijedila putem Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH. Također u sklopu ovog projekta se finansira i čišćenje vakufskih parcela, oranje te kompletna priprema zemljišta za sadnju. Akciji zasađivanja prisustvovali su predstavnici Vakufske direkcije, Medžlisa IZ Vlasenica i Bratunac.

Vakufska direkcija ima namjeru u saradnji sa medžlisima svake godine podizati nekoliko zasada voća na vakufskim parcelama.

(www.vakuf.ba)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh