O medžlisu

Administrativno-pravna služba

Aktuelnu upravljačku strukturu Medžlisa IZ-e Kalesija (2015-2018.) čine: Skupština Medžlisa Islamske zajednice Kalesija i Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Kalesija.

Skupštinu Medžlisa Kalesija čine članovi izabrani u svim džematima koji gravitiraju Medžlisu Islamske zajednice Kalesija.

Izvršni odbor Medžlisa Kalesija ima 13 članova koji su izabrani na izborima 2014. godine na mandat od 4 godine.

Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Kalesija je

Dr.sci. Muhamed Alić

Sekretar Medžlisa Islamske zajednice Kalesija je

Aljić Ibrahim;

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh