Iz naših džemata

Hadžije u 2019. godini sa područja Medžlisa Islamske zajednice Kalesija

Ove godine na put ka svetim mjestima iz Kalesije krenut će 31 hadžija i hadži-hanuma, koji će u danima hadža obaviti petu islamsku dužnost.

Dani hadža se bliže, a u danima određenim obavlja se hadž. Prijave za odlazak na hadž putem Medžlisa Islamske zajednice Kalesija izvršila je 31 osoba, koja će u danima odabranim boraviti na svetim mjestima izvršavajući hadžske obrede. S obzirom da su i ove godine pojedine džematlije sa područja Medžlisa IZ Kalesija izvršile prijave na hadž u drugim medžlisima i / ili u inostranstvu, broj budućih hadžija sa područja našeg medžlisa je još veći.

U proteklim danima, kao i u narednim, buduće hadžije organizovale su i organizovat će ikrar-dove na kojima obznanjuju svoj nijjet da će ove godine, ako Bog da, obaviti hadž. Pojedinačne pripreme svakog hadžije za obavljanje hodočašća Kabe svakim danom su intenzivnije. U organizaciji Ureda za hadž u narednom periodu, na području svih muftijstava organizovat će se edukacijski seminari na kojima će stručne osobe održati predavanja o hadžskim obredima. Seminar za sve hadžije sa područja Muftijstva tuzlanskog održat će se 18. jula 2019. godine, četvrtak, u Džamiji Kralja Abdullaha u Tuzli, nakon ikindije-namaza. Na planiranom edukacijskom seminaru budućim hadžija će se predstaviti plan putovanja, te će se izvršiti podjela opreme.

U organizaciji Asocijacije žena Medžlisa IZ Kalesija dana 19. jula 2019. godine, petak, poslije ikindije-namaza, organizovat će se druženje sa budućim hadži-hanumama (sa područja Kalesije) koje će ove godine obaviti hadž.

O hadžu i hadžskim obredima predavanje za žene, buduće hadži-hanume, održat će Sidika Hodžić, koja je hadž obavila kao dio stručnog tima Ureda za hadž. O ličnom iskustvu obavljanja hadža govorit će i Naza Mehmedović i Rasema Hamzić.

Spisak hadžija sa područja Medžlisa IZ Kalesija koji će 2019. godine obaviti hadž

 1. Avdibašić Najila, Kikači
 2. Bajrić Sulejman, Vukovije Gornje
 3. Burić Rahila, Dubnica
 4. Džafić Derva, Rainci Donji
 5. Hadžić Salih, Međaš
 6. Hamidović Mehmed, Vukovije Gornje
 7. Husić Naza, Miljanovci
 8. Ibrašević Selveta, Dubnica
 9. Karabegović Mevla, Čaršijska džamija
 10. Kuralić Halil, Tojšići
 11. Lokmić Fadil, Caparde
 12. Musić Fazila, Međaš
 13. Omerbegović Nedžad, Caparde
 14. Omerović Šahin, Kalesija Gornja
 15. Sakić Rijad, Šeher
 16. Sinanović Mirha, Miljanovci
 17. Sinanović Suada. Miljanovci
 18. Softić Hamid, Prnjavor
 19. Suljčić Hanifa, Rainci Gornji
 20. Šehić Fikreta, Rainci Gornji
 21. Šehić Muharem, Rainci Gornji
 22. Tupajić Avdo, Vukovije Gornje
 23. Valjevac Fadil, Hrasno Gornje
  Bračni parovi
 24. Hadžić Hasan, Prnjavor
 25. Hadžić Mevlija, Prnjavor
 26. Hodžić Mihad, Vukovije Gornje
 27. Hodžić Safija, Vukovije Gornje
 28. Perhatović Elvir, Memići Stara džamija
 29. Perhatović Ismeta, Memići Stara džamija
 30. Sakić Alija, Kikači
 31. Sakić Hasija, Kikači

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh