Bosna i Hercegovina

Amir Sakić: U BiH trenutno imamo 4.500 halal proizvoda

Agencija za certificiranje halal kvalitete u BiH nedavno je obilježila deset godina svog postojanja. U proteklim je godinama predano radila i certificirala je brojne bh. proizvode. Spisak tih proizvoda kao i brojne druge informacije o ovom sektoru dostupne su na zvaničnoj stranici agencije.

U intervjuu za Fokus.ba direktor ove agencije Amir Sakić se osvrnuo na proteklih deset godina rada agencije, govorio je o važnosti halal certificiranja te izvoznoj šansi BiH kada je riječ o halal proizvodima, a iznio je i planove i očekivanja za naredni period kada je riječ o ovom sektoru.

Kada se osvrnete na proteklih deset godina, šta su najveći uspjesi Agencije?

Uspjehe Agencije u proteklih 10 godina moguće je sagledavati iz različitih uglova i perspektiva. Mnogi izvan Agencije su kazali svoj stav i pohvalno se izrazili o našim rezultatima. Iz našeg ugla gledanja, mi svoje rezultate vrednujemo spram ostvarenja naše misije i dostizanja temeljnog cilja da u Bosni i Hercegovini uspostavimo funkcionalan i pouzdan halal sistem koji ispunjava ili zadovoljava očekivanja ključnih zainteresiranih strana, konzumenata i certificiranih kompanija. U tom kontekstu rezutate je moguće promatrati kroz prizmu ostvarenih preduvjeta za halal poslovanje, funkcioniranje tržišta i dostignutih poslovnih rezultata.

Pored fokusa na certificiranje proizvoda i usluga, Agencija je razvila i implementirala različite projekte i inicijative koje su potpomogle dostizanje sadašnjeg stepena razvoja halal industrije u Bosni i Hercegovini. Izuzetno važni aspekti, koje mi stalno naglašavamo i koji su dali nemjerljiv doprinos u razvoju halala, svakako su veliki interes i povjerenje konzumenata u halal certificirane proizvode, te jasno opredjeljenje proizvođača i njihova ozbiljnost u primjeni zahtjeva halala.

Na kraju jednog desetljeća, možemo zaključiti da se predan i odgovoran rad isplati, a to potvrđuje činjenica da je Agencija za certificiranje halal kvalitete izrasla je u respektabilnu i referentnu instituciju iz oblasti halal certificiranja koja je pouzdan partner privredi, institucijama i krajnjim korisnicima.

Kakav je bio početak i kolika je važnost Halal standarda za funkcionisanje halal industrije?

Halal nije nov pojam i on je na različite načine bio prisutan u životu i javnosti u Bosni i Hercegovini. Pod utjecajem različitih faktora, u godinama pred formiranje Agencije, na tržištu su se događala dva važna procesa.

Jedan je pojava prehrambenih proizvoda na koje su proizvođači samoinicijativno stavljali različite halal oznake, a drugi je saznanje da pojedini proizvodi na tržištu koji su deklarisani kao pileći ili goveđi proizvodi u svom sastavu imaju svinjsko meso, masnoće i druge ne-halal sastojke koji nisu deklarisani. To je potaknulo Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini da u svom okrilju formira instituciju koja bi se stručno i profesionalno bavila pitanjima halala. U februaru 2006. godine donesena je odluka o uspostavljanju Agencije za certificiranje halal kvalitete.

Posebne aktivnosti bile su vezane za definiranje sistema i metodologije koja će omogućiti proizvođačima da certificiraju svoje proizvodne procese i proizvode i plasiraju ih na tržište sa oznakom “halal“. U ostvarenju ove namjere Rijaset IZ u BiH je angažovao stručnjake različitih znanstvenih usmjerenja sa Fakulteta islamskih nauka, Poljoprivrednog, Veterinarskog, Medicinskog i Tehnološkog fakulteta, kako bi u izradi projekta, pored potpunog poštivanja islamskih načela o halalu i haramu, bila primijenjena i savremena naučna dostignuća i zadovoljeni međunarodni zahtjevi iz oblasti standardizacije. Rezultat njihovog rada je izrada Halal standarda na kojem se temelji cjelokupni sistem halal certificiranja proizvoda i usluga.

Halal standard BAS 1049:2007 je registriran kod Instituta za standardizaciju BiH i ujedno je prvi standard na bosanskom jeziku. Osim toga, naš Halal standard je prvi registrirani halal standard u Evropi, a drugi u svijetu. U 2010. godini Standard je revidiran i harmoniziran sa Halal standardom OIC/SMIIC 1 – General guidelines on halal food, koji je važeći za 57 zemalja članica OIC-a. Halal standard definira šta je to halal, kako sistem proizvodnje prilagoditi zahtjevima halala i kako se odvijaju procedure halal certificiranja. Zahtjevi su jednaki za sve kompanije, a kompatibilnost Halal standarda sa drugim međunarodnim standardima (ISO,HACCP) olakšava njegovu primjenu. Ovako postavljen sistem halal certificiranja omogućuje visok stepen kompatibilnosti i ispunjenja zahtjeva za halal koji su važeći u drugim zemljama svijeta, što kompanijama sa našim halal certifikatom olakšava plasman proizvoda na druga tržišta.

Danas je bosanskohercegovčki halal standard osnova za sva halal certificiranja u našem regionu što uveliko doprinosi stabilnom funkcioniranju regionalnog halal tržišta. Stoga je registracija Halal standarda i uspostava sistema halal certificiranja jedan od najvažnijih uspjeha Agencije u proteklom periodu.

Možete li ukratko predstaviti trenutne podatke o halal industriji u Bosni i Hercegovini?

Na polju proizvodnje i zadovoljenja potreba domaćih konzumenata za halal proizvodima, smatramo važnim istaknuti činjenicu da danas u Bosni i Hercegovini halal certifikat posjeduju 62 kompanije iz sektora prehrambene industrije. One upošljavaju preko 8.000 radnika i svakodnevno na tržište plasiraju gotovo 4.500 različitih proizvoda čija godišnja proizvodnja premašuje 650 hiljada tona. U navedenim brojevima prednjače prehrambeni proizvodi, a jedan dio se odnosi na kozmetičke i farmaceutske proizvode.

Halal certifikate posjeduju i četiri restorana i četiri hotela koji su prvi prepoznali priliku za razvoj halal turističkih i ugostiteljskih usluga.

Kakva je pozicija Agencije u odnosu na druge halal institucije u svijetu?

Agencija za certificiranje halal kvalitete je usvojila trajno opredjeljenje za saradnju sa srodnim organizacijama i pružanje podrške korisnim međunarodnim halal inicijativama. Mi od osnivanja učestvujemo na svim važnijim događajima u oblasti halala u svijetu. U saradnji i po ovlaštenju Instituta za standardizaciju učestvujemo i nastupamo kao predstavnik Bosne i Hercegovine u različitim inicijativama za međunarodnu standardizaciju halala. Rezultat toga je da je bosanskohercegovački Halal standard korišten kao referentni dokument prilikom izrade Halal standarda OIC zemalja, a sa velikom pažnjom su ga prihvatile i naše kolege iz Evrope.

Bosna i Hercegovina je od 2014. godine član Instituta za standardizaciju i metrologiju islamskih zemalja i neposredno učestvujemo u kreiranju i normiraju svih važnih pitanja u oblasti halala na međunarodnom nivou.

Kakvi su planovi za naredni period i jeste li optimistični da će veći broj firmi tražiti i dobiti potrebni certifikat za halal?

Halal industrija u Bosni i Hercegovini se kontinuirano razvija. Prethodni period obilježila je prosječna godišnja stopa povećanja broja certificiranih kompanija i proizvoda u rasponu od 17 do 20 posto, što je gotovo identično sa međunarodnim prosjekom. Značajan je broj domaćih proizvođača i njihovih brendova koje javnost već prepoznaje i identificira sa halalom. Halal certificirane kompanije su iz sektora: proizvodnje hrane, kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda, turizma i ugostiteljstva, logistike, proizvodnje sredstava za ličnu higijenu, pomoćnih sredstava za proizvodnju, hrane za životinje i drugih.

Interes kompanija je još uvijek na zadovoljavajućem nivou i očekujemo da će se trend povećanja nastaviti i u narednom periodu. Važno je napomenuti da na domaćem tržištu raste povjerenje konzumenata i potražnja za halal proizvodima koju dodatno podupire povećanje broja turista iz zemalja Zaljeva i Turske. Svi su oni konzumenti halala i potrebno je osigurati uvjete da im halal proizvodi i usluge budu dostupni dok borave u našoj zemlji.

Koliko je važno halal certificiranje za proizvođače u BiH i u kojoj mjeri može pospješiti izvoz?

Halal certificiranje omogućava kompanijama da učvrste svoju poziciju na domaćem tržištu ali se pruža i mogućnost za izvoz na strana tržišta koja zahtijevaju halal certifikat. U odnosu na neke druge zemlje BiH je nevelika po broju stanovnika, ali je najuređenije halal tržište u regionu. U prilog tome govori činjenica da se većina kompanija iz Bosne i Hercegovine i nama susjednih zemalja, odlučuje za halal certificiranje zbog našeg halal tržišta, ali je sve više izražen interes za halal certificiranje zbog izvoza na strana tržišta. Imajući u vidu da ukupna potražnja za halal proizvodima u svijetu premašuje trenutnu ponudu, to je jasan pokazatelj da naše kompanije itekako mogu profitirati ukoliko se odluče za utrku na halal tržištu. Pri tome treba jasno kazati da su kriteriji jasni i strogi i da je maksimalna ozbiljnost preduvjet za izlazak na strana halal tržišta.

Kad se govori o halalu i izvozu, pažnja kompanija je većinom usmjerena na islamske zemlje. Pri tome se često previde podaci o halal konzumentima kojih, recimo, u zemljama Evropske Unije ima više od 20 miliona, velikoj potražnji za halalom iz Rusije i kavkaskih zemalja. Jedna od perspektiva za naše proizvođače je izvoz na, takozvana, netradicionalna halal tržišta na kojima su halal konzumenti u manjini, a halal proizvodi su im manje dostupni.

Kako biste ocijenili potencijale BiH za halal turizam i privlačenje novih turista na taj način? Može li BiH biti regionalni lider u toj oblasti?

Bosna i Hercegovina postaje sve atraktivnija turistička destinacija čemu u prilog govori porast broja stranih turista i dobar rejting na skali najpoželjnijih halal turističkih destinacija. Porast broja turista pozitivno se odrazio i na inostrana ulaganja u turističke objekte i za očekivati je da će ovi trendovi biti nastavljeni, jer su halal turisti generalno dobro prihvaćeni u Bosni i Hercegovini.

Ako je suditi po trenutnom broju stranih turista koji posjećuju BiH, onda se bez sumnje može reći da smo najinteresantniji turistima iz Turske, Kuvajta, Emirata i drugih zemalja Zaljeva. Veliki interes za posjete našoj zemlji izražen je u Maleziji i Indeoneziji. Imajući u vidu sve ove pokazatelje, usuđujemo se zaključiti da se kotač pokrenuo i kretat će se u dobrom smjeru ukoliko pokažemo koliko smo dobri domaćini i ispunimo očekivanja naših gostiju.

Agencija je do sada halal certficirala osam turističkih objekata među kojima su nekoliko restorana, hotela, restorana hotela, ćevabdžinica i kafe-restorana.

Analiza ključnih parametara naše halal turističke ponude, pokazuje da nemamo osnova za uljuljkivanje i da je potrebno učiniti značajna poboljšana u svim segmentima turističke ponude. Da bismo mogli adekvatno odgovoriti na sve veće zahtjeve halal turista neophodan je planski pristup i sistemska podrška razvoju halal turizma u BiH što podrazumijeva i aktivno uključenje nadležnih ministarstava i svih turističkih organizacija i djelatnika.

Ono što donekle kvari dojam naše halal turističke ponude je samoinicijativno deklarisanje halala u ugostiteljskim objektima, koje možemo vidjeti u Sarajevu, Mostaru i još nekim mjestima. Ovo se odnosi na objekte koji nisu halal certificirani, koji poslužuju alkohol i gdje vlasnik objekta i uposlenici nisu u stanju da gostima odgovore na jednostavna pitanja o halalu. Ove pojave treba spriječiti ili ih uvesti u sistem. One vlasnicima mogu donijeti kratkoročnu korist, ali svima nama mogu uzrokovati dugoročnu štetu. Krenuli smo dobrim putem i ne treba dopustiti da to pojedinci pokvare. Agencija je već pokrenula određene aktivnosti, imamo na raspolaganju određene zakonske mogućnosti, ali nismo zadovoljni brzinom njihove implementacije. U ovoj oblasti potrebna nam je podrška inspekcijskih organa čije su mjere efikasnije. Nadamo se da će, zarad naše vjerodostojnosti, ukupnog ugleda i povjerenja turista, ova pitanja biti adekvatno riješena.

Kada razgovarate sa čelnicima agencija drugih zemalja ili sa stranim investitorima i proizvođačima, kakvi su njihovi utisci o BiH i halal proizvodima i uslugama u BiH?

Dozvolite da na vaše pitanje odgovorim jednom anegdotom. Prije šest godina na zasijedanju World Halal Foruma isposlovali smo kod organizatora da Bosnu i Hercegovinu predstavi kao zemlju u fokusu. Mi smo se adekvatno pripremili za taj događaj i prisustvovali Forumu u tada najjačem sastavu. Na čelu delegacije je bio tadašnji reisul-ulema dr. Mustafa Cerić sa grupom poslovnih ljudi i uz značajan angažman naše ambasade u Kuala Lumpuru. Na kraju trodnevnog zasijedanja Foruma, prilazili su nam učesnici iz drugih zemalja i čestitali na promociji. Jedan od njih je rekao da je Bosna toliko mala zemlja da ju je teško pronaći na većini karata, a u svijetu halala svi za nju znaju.

Svi smo mi ambasadori naše zemlje, a mnogo je pojedinaca koji su dobri ambasadori našeg halala u svijetu i ovom prilikom se želim zahvaliti svima koji doprinose da se naš halal pozitivno promovira u svijetu. Zahvaljujući takvoj promociji i zadovoljnim stranim turistima koji su već posjetili našu zemlju, Bosna i Hercegovina je prepoznata kao poželjna halal turistička destinacija. U segmentu proizvodnje i poslovanja svi se možemo uvjeriti da se kvalitet, raznovrsnost ponude i obim proizvodnje halal proizvoda stalno unaprjeđuju. Zadovoljstvo stranih kupaca osigurava lagano povećanje izvoza, a mi svakako očekujemo da će trend stabilnog rasta biti nastavljen. Moramo zadržati izvjesnu dozu samokritičnosti i potpuno objektivno sagledati šta sve još trebamo učiniti da bismo trenutni pozitivni imidž u svijetu iskoristili i pretvorili ga u mjerljive poslovne rezultate.

(fokus.ba)

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh