Bosna i Hercegovina

Delegacija Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u posjeti Islamskoj zajednici u BiH

Danas su reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović i predsjednik Sabora IZ u BiH Hasan Čengić primili delegaciju Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. U delegaciji su bili: predsjednik Vijeća prof. dr. Nedžad Mulabegović, predsjednik Upravnog odbora prof. dr. Enver Imamović, član UO prof. dr. Faris Gavrankapetanović i generalni sekretar Vijeća mr.sci. Emir Zlatar.

Gosti su Reisu-l-ulemu i predsjednika Sabora upoznali sa trenutnim aktivnostima Vijeća kao i sa planovima za budućnost. Govorili su o inicijativi organiziranja okruglog stola sa najznačajnijim organizacijama bošnjačke provenijencije: Preporodom, Merhametom, IZ BIH i Bošnjačkim institutom, te realizaciji projekata kao što „Bošnjačka enciklopedija“ i „Enciklopedija ubijanja Bosne“.

Reisu-l-ulema je istakao svoje zadovoljstvo nastojanjima Vijeća da radi na jačanju identiteta bošnjačkog naroda i poboljšanju ukupnih društvenih prilika u državi naglašavajući odgovornost IZ u BiH, prije svega, za duhovno stanje ne samo muslimana Bošnjaka nego i drugih naroda koji IZ u BiH doživljavaju svojom, prije svega Roma, Albanaca, Turaka i drugih koji su članovi zajednice u domovini i dijaspori. „Ostaje činjenica, naglasio je Reisu-l-ulema, da su Bošnjaci apsolutna većina članova Zajednice koja je duboko ukorijenjena u njihovoj historiji i da je s toga Rijaset zainteresovan da podrži sve projekte koji pomažu jačanju položaja Bošnjaka i njihovoj samosvijesti“.

Predsjednik Sabora Čengić je predstavio resurse kojima IZ u BiH raspolaže kroz svoje fakultete, institute i institucije a koje može staviti na raspolaganje u realizaciji zajedničkih projekata.

Na kraju je dogovorena nastavak saradnje na konkretnim idejama i projektima.

(islamskazajednica.ba)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh