Iz naših džemata

Ambasador KSA za potrebe edukativno-obrazovnog centra u Dubnici donirao laptope (Foto)

U srijedu, 14. oktobra 2020. godine, ambasador Kraljevine Saudijske Arabije NJ. E. Hani bin Abdullah Mominah, uručio je vrijednu donaciju laptopa za potrebe edukativno-obrazovnog centra džamije Abdullaha bin Muhameda Mominaha u džematu Dubnica, Medžlis Islamske zajednice Kalesija.

Prilikom poslednje posjete džamijsko-obrazovnom kompleksu, ambasador KSA NJ. E. Hani bin Muhammed Mominah, izrazio je želju da edukativno-obrazovni prostori budu opremljeni u skladu sa savremenim standardima u oblasti obrazovanja. Imam džemata Dubnica Muhamed ef. Burić je u ime džemata preuzeo vrijednu donaciju, te izrazio zahvalnost porodici Mominah koja je uvakufila vlastita sredstva kako bi se u ovome džematu izgradio savremeni džamijsko-obrazovni kompleks, te u kontinuitetu nastavlja brigu za ovaj vakuf koji nosi ime po njihovom ocu Abdullahu bin Mominahu, Allah mu se smilovao.

Ova donacija će dodatno pomoći u izvođenju mektebske pouke koju u ovome džematu uspješno pohađa 68 polaznika, kao i za edukaciju u oblasti jezika i informatičke pismenosti koju će biti moguće realizovati nakon ove donacije.

(Muhamed ef. Burić, imam džemata Dubnica)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh