Iz naših džemata

Džemat Kikači: Zasađeno 18 ruža u znak sjećanja na 18 šehida

U džematu Kikači vrijedne džematlije organizovali su se kako bi uredili harem džamije. Kod šehidske česme zasadili su 18 sadnica ruža, u znak sjećanja na šehide koji su živote izgubili u agresiji na BiH. Na svakoj ruži biće urađena i pločica sa imenima šehida, tako da će svaka ruža nositi ime jednog od najhrabrijih sinova bosanskih.

“Simbolika 18 jeste ustvari 18 šehida koji su živote izgubili u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i biće po jedan natpis kod svake od ovih ruža tako da bi mektebska djeca i džematlije prisjećali se tih šehida”, kazao je imam džemata Kikaći Muamer ef. Fazlić.

U džematu Kikači vjerska pouka odvija se u tri mekteba, dva puta sedmično. Vjersku pouku u ovom džematu pohađa 100 polaznika, s toga je važno uređenje mektebskog harema zbog mališana koji dolaze u mekbet. U mektebu u Kikačima Gornjim su postavljenu cijevi kako bi se riješio problem otpadnih voda.

”Izvršili smo i uređenje kanala, jer su otpadne vode prolazile kroz harem mekteba gdje smo zacijevili 35 m cijevi, te posuli sa posipnim materijalom, a džematlije su pristupili akcijski tako da finansijska sredstva nam nisu bila potrebna jedni su kupili cijevi, drugi su također sa mašinama pomogli”.

Naredne godine plan je da se uradi i ograda kod mekteba, te da se pristupi detaljnom uređenju mektebskog dvorišta. Još jedna od aktivnosti na kojima su vrijedne džematlije pokazali svoje zalaganje i bili vrijedni jeste i urešenje mezarja u ovom džematu. Džematu Kikači pripada i zaseok Babina Luka u kome je urađen asfalt u dužini od 100 metara, a sve sa ciljem kako bi se olakšao dolazak do mazarja. Pored aktivnosti na uređenju harema i mektebskog dvorišta radi se i na renoviranju unutrašnjosti džamije.

Zahvaljujući dobrim džematlijama koji su uvijek se odazvali svim akcijama u ovom džematu mnogi projekti i akcije su završene.

(Ntv.ba)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh