Imami

Habibović Enes

Habibović Enes

habibovic-enes

Enes Habibović, sin Mehmedov, rođen je 26.5.1985. godine u Tuzli. Nastanjen je u Vukovijama Donjim, općina Kalesija.

Osnovno obrazovanje stekao je u Dubravama, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 2004. godine. Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2008. godine i stekao zvanje profesor islamske teologije.

Od 2008–2012. godine bio je vjeroučitelj u više škola na području Tuzlanskog kantona, a od 2012. godine stalno je uposlen u džematu Vukovije Donje.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh