Iz naših džemata

Halka hadisa u okviru aktivnosti Mreže mladih

U petak, 2. februara 2018. godine, u prostorijama Medžlisa IZ Kalesija a u sklopu projekta pod nazivom “Mreže mladih” održana je druga po redu tribina u okviru “Halke hadisa”. Predavač je bio profesor Mirsad ef. Sakić, koji je tumačio i govorio o drugom po redu hadisu iz zbirke 40 Nevevijevih hadisa.

Mreža mladih Medžlisa Islamske zajednice Kalesija će i dalje nastaviti sa predavanjima i tribinama u okviru “Halke hadisa”. Planirano je da se u sklopu ovog projekta (Halke hadisa) organizuju omladinska druženja u našim džematima. Sljedeća tribina u sklopu “Halke hadisa” će se održati, prema planu aktivnosti, u džematu Prnjavor.

Pored predavanja, prema godišnjem planu rada, predviđene su brojne druge aktivnosti kao što su humanitarne, vjersko-kulturne, ali i izleti, sportska takmičenja i mnogi drugi zanimljivi sadržaji. Pozivamo sve mlade sa prostora Medžlisa IZ Kalesija da se aktivno uključe u ovaj projekat.

“Džibrilov hadis”

Od Omera, r.a., prenosi da je rekao: “Jednog dana smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad se pojavi čovjek jako bijele odjeće i izrazito crne kose. Na njemu se ne primjeti trag putovanja i niko ga od nas (prisutnih) ne poznaje, te sjede kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa osloni svoja koljena na njegova koljena i stavi svoje dlanove na njegovo stegno i reče: “O Muhammede, obavijesti me o Islamu.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Islam je da svjedočiš da nema istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik i da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i da hodočastiš Kabu ako si mogućnosti to da učiniš.” On reče: “Istinu si rekao.”Pa se mi začudismo, pita ga i potvrđuje mu. Zatim reče: “Obavijesti me o Imanu.” Reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige (objave), Poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u kader (odredbu) dobru i lošu.” Reče: “Istinu si rekao.” Reče: “Obavijesti me o Ihsanu (dobročinstvu).” Reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš On, zaista, tebe vidi.” Reče: “Obavijesti me od Sudnjem danu.” Reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Upitani ne zna o tome više od onoga koji pita.” Reče: “Obavijesti me o njegovim znakovima.” Reče Poslanik, sallahu alejhi we sellem: “Kad robinja rodi svoju gospodaricu, i kad se vide bosonogi, goli pastiri kako se nameću u gradnji visokih građevina.” Zatim ode (taj čovjek), a ja sam (Omer) ostao određen period, a zatim mi reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “O Omere, znaš li ko je onaj što je pitao?” Rekoh: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” Reče: “To je, doista, Džibril. Došao je da vas poduči vašoj vjeri.” (Muslim)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh