Iz naših džemata

Hatmenska svečanost u džematu Tojšići za 25 novih učača Kur’ana.

Dana, 13. 11. 2021. godine, upriličena je svečanost povodom završetka hatme za 25 novih učača Kur’ana u džematu Tojšići. U prethodne dvije godine, grupa polaznika Kursa sufare za odrasle i mektebske pouke intezivno je u početku savladavala arapsko pismo, a kasnije i pravilno učenje Kur’anskog teksta kroz primjenu tedžvidskih pravila.

Još jednom se potvrdilo da ni dob od 72 godine nije prepreka, kada je prisutna odlučnost i čist nijet, da se uspije savladati Kur’ansko pismo i pristupi učenju Allahove Objave, koliko je imala današnja najstarija polaznica iz ove grupe. Današnja svečanost je posebna radost i za imam džemata Tojšići Sulejman ef. Muhamedbegović, koji je u kratkom vremenskom roku od postavljenja uspio izvesti svoju prvu genereciju svršenika hatme.

Hatmu su proučili:

Fahrudin Softić

Mina Softić

Amra Muhamedbegović

Admir Mušanović

Ibrahim Kulić

Mehmed Hodžić

Asmir Džambić

Fatima Kulić

Mevlida Šahmanović

Hasiba Šahmanović

Hasiba Šmigalović

Rasema Šmigalović

Fikreta Bajrić

Munira Dropić

Emina Kulanić

Izeta Halilović

Hamša Selimhodžić

Šemsa Živčić

Ajla Džambić

Selman Džambić

Amira Hodžić

Razija Kadić

Hajra Kuralić

Azra Džambić

Azra Muminović

Adi Šmigalović.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh