Iz naših džemata

Hutba glavnog imama MIZ Kalesija: Kako odbaciti zlu ćud od sebe

Doći će vrijeme kada će se iskreni čovjek ugoniti u laž, a lažovu će se vjerovati, doći će vrijeme kada će se povjerljivi proglašavati varalicom, a varalica povjerljivim, doći će vrijeme kada će ljudi svjedočiti i onda kada se od njih ne bude tražilo, i doći će vrijeme kada će se ljudi zaklinjati onda kad se od njih to i ne bude tražilo.

Mnogopoštovani vjernici, cijenjena dinska braćo!

Tema ove današnje hutbe je: Kako odbaciti zlu ćud od sebe? Ili: Kako se riješiti cinizma i naše moralne zapuštenosti?

Danas je 13. džumadel- ula 1438.h.g., odnosno 10. februar 2017.g. po Miladu. Petak je. A u vrijeme vršenja džume i hatabeta na minberu, ima i jedan sretni časak, a on je onda kada hatib silazi sa minbere i ulazi u mihrab. Treba se napregnuti malo da se ubere nova sreća, jer smo sa ovom starom srećom uveliko zabajatili. Braćo, budite u sretnom časku! Ugrabite sreću! Odstranimo zlu ćud od sebe! Čim prije se otarasimo moralne zapuštenosti, a danas u Čaršijskoj džamiji preuzmemo kur'ansko-sunnetski miraz, duhovnu zaostavštinu naše vjere, to će biti svrsishodnije i bolje po sve nas vjernike.

Odsustvo islama u našim životima je uzrok mnogim nevoljama. Uzvišeni Allah, azze ve dželle, upozorava nas kur'anskim ajetima da vodimo računa o sebi, da vodimo brigu o sebi, o svojima i svojoj užoj i široj zajednici.

Pretpostavka je da kao hatib danas sa ove minbere govorim vjernicima, vjernicima koji znaju da slušaju džumuanku poruku. Citiraću vjernicima kuranske poruke koje počinju: O vjernici, a ne o narode, o ljudi!

Prvo nekoliko pitanja svima nama kao vjernicima;
Jesmo li vjernici kakvi bi trebali biti i vodimo li adekvatnu brigu o sebi i o onima koji nas se tiču?
Imamo li zapitanost kako preosmisliti naše muslimanske živote?
Imamo li dovoljno samosvijesti o sebi?
Da li smo muslimani sa punom muslimanskom odgovornošću i zrelošću ili smo u kontinuitetu u svojim još uvijek nedozrelim fazama?
Koliko smo mi danas svjesni sebe i svog muslimanskog bitka?

Braćo, već smo poznati po tome da ne posjedujemo svijest o sebi, svom praiskonu, tradiciji. Teško je u čovjeku promijeniti njegovu bit, njegov integritet, njegov mentalitet. Sjetite se da smo u onom socijalističkom poretku skoro pa izišli iz našeg islamskog miljea a samo zato što smo se kvalifikovali, tuđom naredbom a našom nepismenošću i naivnošću, da budemo doušnici nekoj drugoj nemuslimanskoj, nebošnjačkoj regimenti. Svoje najbolje sinove i kćeri svakog jutra smo vlastima (komitetima kojekakvim) denucirali i na taj način odbijali ih od pripadništva jakom imanu i jakom dinu.

Zašto ovo baš sada naglašavamo?

Pa, isti smo mi i dan-danas samo smo u novim okolnostima malo prepakovani. A trebalo bi da se u paketu svi mijenjamo kada je ogovaranje i šikaniranje drugih u pitanju. Ne bi trebalo da nam i nadalje samosvijest slabi i da nam naslonjenost brata na brata sahne i usahne.

Evo, Uzvišeni Allah, nas upozorava. Esteizu billah…
“O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne špijunirajte jedni druge i ne ogovarajte jedni druge.” (Hudžurat,12)
“O vjernici, vodite brigu o sebi! Ne može vam naškoditi onaj ko je zalutao, ukoliko ste na pravom putu. Vaš zajednički povratak je – ALLAHU! Potom će vas obavijestiti o onome što ste radili.” (Maide,105)

Ummu Seleme, radijellahu anha, kaže da je čula Allahova Poslanika (s.a.v.s.) kako govori: “Doći će vrijeme kada će se iskreni čovjek ugoniti u laž, a lažovu će se vjerovati, doći će vrijeme kada će se povjerljivi proglašavati varalicom, a varalica povjerljivim, doći će vrijeme kada će ljudi svjedočiti i onda kada se od njih ne bude tražilo, i doći će vrijeme kada će se ljudi zaklinjati onda kad se od njih to i ne bude tražilo.”

Eto, tako je, braćo naša u islamu, govorio Resulullah. Govorio je da će doći tako i tako vrijeme… a ja vam sa ovog časnog minbera kažem da je, na našu žalost, došlo vrijeme da se u Gornjoj Spreči, u kalesijskim džematima i o ovom vremenu progovori. Razlog da se o konstataciji Allahova Poslanika i u nas progovori je sveprisutna laž, potvora, denuciranje, uhođenje, varanje, podvaljivanje brata bratu, podvaljivanje od brata bratu svega i svačega na temelju ama baš ničega. Ova naša duhovna zapustenost ne vodi boljem stanju. Moramo se mijenjati i resetovati svoje postupke, svoje misli, svoj vokabular, svoj CINIZAM u korijenu uništiti.

Kur’ ani kerim i Muhammedove, a.s., riječi su zaostavština nama svima, miraz nama svima. Od ove hutbe današnje svako od nas može da uzme svoje hise, svi smo mi hisetari ove hutbe današnje. Ponesite u svoje živote vaša duhovna hiseta. Vjerujem da vi to hoćete i možete. Neka vam se duhovni miraz uvrsti u sretni časak koji uskoro nastupa.

Moramo, dinska braćo, težiti duhovnom preporodu u nama i oko nas. Svaki musliman je pozvan da učestvuje u tom preporodu, u dinskom i imanskom preobražaju.

Allahu naš, koji mijenjaš moć i stanje, promijeni naše muslimansko stanje u najbolje stanje, u najbolje muslimanske prilike! Havvil halena ila ahsenil-hal! Amin, ja Rabbel- a'lemin!

Hatib: Enver ef. Alić

Mjesto: Čaršijska džamija u Kalesiji, 10.2.2017. god.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh