Bosna i Hercegovina

Novo iz štampe: TAKVIM ZA 2017. GODINU

Iz štampe je upravo izišla najtiražnija i najpopularnija publikacija Islamske zajednice u BiH – Takvim. Sadržaj Takvima za 2017. godinu ispisao je dvadeset i jedan renomirani autor, a teme su raznovrsne, aktuelne i izražene lijepim i primjerenim jezikom, dostupnim najširem čitateljstvu:

Nusret Abdibegović: „Zašto sumnja u takvim i vaktiju“;

Zuhdija Hasanović: „Kako danas slijediti Božijeg Poslanika, s.a.v.s.!?“;

Šefik Kurdić: „Kako suštinski transformirati pojedinca i zajednicu“;

Esad Duraković: „Kontekstualizacija kur’anskog teksta je uslov za pozitivnu suvremenost;

Džemaludin Latić: „Kazivanje o kravi – u našem vremenu“;

Ahmed Adilović: „Poruke sure el-Hudžurat i izgradnja zdravog društva“;

Almir Fatić: „Sura el-Fīl: podsjećanje na znameniti događaj“;

Sead Seljubac: „Kratki ders iz tefsira“;

Elvir Duranović: „Tragom jedne alhamijado pjesme“;

Fikret Karčić: „Zločin i kazna u starom Egiptu u svjetlu časnog Kur’ana“;

Muharem Omerdić: „Njegovanja rodbinskih veza i opasnosti od njihova kidanja“;

Zehra Alispahić: „Promijenimo sebe pa će se promijeniti i svijet oko nas!“;

Elvedin Subašić: „Nekoliko pouka iz kur’anskih kazivanja o ubistvima“;

Dževada Šuško: „Osvrt na stanje Bošnjakinje tokom proteklih stotinu godina nasuprot položaju žene u prvoj generaciji muslimana“;

Ismet Dedić: „Zdravlje i duhovnost“;

Aida Krzić: „Govor riječima i išaretima“;

Safvet Halilović: „Brak između muslimana i nemuslimanke – šerijatska pravila i smjernice“;

Hadžem Hajdarević: „Tri mlade priče“;

Isnam Taljić: „Ključ Bosne“;

Salih Smajlović: „Dvije crtice“;

Enes Karić: „Mudre izreke i pjesni“.

Takvim možete naručiti i platiti online na adresi: www.elkalem.ba

Cijena: 6 KM

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh