Iz naših džemata

Ramazanska poruka glavnog imama Medžlisa IZ Kalesija

Svemogući Allah odredio nam je da ramazani-šerif 1441. hidžretske godine provedemo na način kako nikad do sada nismo proveli.

Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim, Bismillahir-rahmanir-rahim!

El-hamdu lillahi vahdehu. Vessalatu ve sselamu a'la men la nabijje ba'dehu. Ja Muhavvilel- havli, havvil halena ila ahseni-hal. Hasbijellahu ve ni'mel vekil, ni'mel Mevla ve ni'men-nesir! Elhamdu lillahilezi kale fi zikrihil-hakim: “Kul! Len jusibena illa ma ketebe-llahu lena! – Reci: Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi!”(Kur'an)

Uvažena braćo i sestre,

Poštovane džematlije svih džemata Medžlisa Islamske zajednice Kalesija , imami, i muallimi,vjeroučitelji i vjeroučiteljice,

Prije svega, neka je vječna hvala Svemogućem Allahu na svakom halu, a potom svima vama: RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Svemogući Allah odredio nam je da ramazani-šerif 1441. hidžretske godine provedemo na način kako nikad do sada nismo proveli.

Ovaj ramazan koji nastupa 24. aprila 2020. godine po Miladu, za sve nas i za cijelo čovječanstvo je jedno novo iskustvo, jedna taze kušnja, ali mi kao muslimani i muslimanke ne smijemo nikako ostati pasivni u ramazanskim danima i ramazanskim noćima. Imamo veliku šansu da živimo u razmišljanju o Allahovom stvaranju i da danonoćno dovimo kod Gospodara svih svjetova. Zato mislimo na Allaha i vršimo sve propisane islamske dužnosti. Činimo to sasvim iskreno i krajnje savjesno!

Naša izolacija od koronavirusa ne treba imati zadnju i definitivnu riječ u našim životima, nego direktno ramazansko obraćanje Svemogućem Allahu, kao i temeljna korekcija vlastitih života i vlastitih ponašanja. Od nas se traži fizička izolacija, a u našoj živoj islamskoj praksi poznata nam je i duhovna osama – I'tikaf, pa stoga kao pojedinci, iskreni Allahovi robovi, iskoristimo sve dane i sve noći ramazanske za duhovnu (ibadetsku) osamu, za istinski islamski preobražaj i temeljito korigovanje.

Oni naši bogataši, naši milioneri što su se pred pojavu koronavirusa hvalili koliko imaju miliona u raznim bankama, najviše se trebaju korigovati u svom odnosu naspram raspoređivanja svojih miliona. Kur'an, a.š., uči ljude pravilnom postupanju naspram materijalne stečevine: “O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet; oni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli.” (El-Bekare, 264.)

Uvaženi imućni građani naše Kalesije i našeg topraka Bosne i Hercegovine,

Ako ste Bošnjaci, a jeste, dobro bi bilo da ste i hajirli muslimani pa da od svoga imetka ove 2020. godine izdvojite dva i po posto (2,5 %) na ime zekata, na ime, simbolično kazano, “dezinfekcije” vaših imetaka. Ne budite slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je potpuno ogoli. Allaha Svemogućeg molimo da koronavirus što prije nestane i da naše živote i našu ukupnu ekonomiju ne ogoli. I znajmo da i poslije koronevirusa na ovom dunjaluku ništa neće biti isto.

Svi moramo imati na umu i priznati i sebi i drugima da smo još mnogo ranije bili zaraženi notornim lažima, lažnim načinom islamskog života, mnogim nepravdama, hvalisavošću dunjalučkim blagodatima. Koronavirus neka bude naš korektiv u odnosima sa javnošću, ali i u privatnim našim životima.

I pred sami kraj ove ramazanske poruke i čestitke, okupimo se, sljedbenici islama, oko kur'ansko-sunnetskog blaga, budimo zajedno uz to naše zajedničko vjersko dobro!

I posve na kraju, brinimo se u ovim ramazanskim danima za savjest našu, brinimo se za nju više negoli za ugled naš kod drugih na socijalnim mrežama i u našim mahalama.

Savjest naša u vezi namaza, posta, zekata i ostalih islamskih ibadeta, jeste ono što mi, uistinu, jesmo. Budimo trajno dobri islamski pojedinci.

U to ime još jednom: RAMAZAN MUBAREK OLSUN!

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh