Iz naših džemata

Serijal: Znamenita ulema Gornje Spreče – JUSUF ef. ALIĆ (1913-1957.)

Rođen je u Saračima 1913. godine, od oca Bege i majke Fate (rođ. Gutić). Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli.

Zna se pouzdano da je Jusuf (Bege) Alić, iza 1946. godine, bio matičar. On je poslije rata sređivao matične knjige. I svoje prvobitno ime Nezir službeno je promijenio u ime Jusuf. Promijenio je ime iz razloga što je u narodu već bio poznat kao Jusuf, a s obzirom na to da je radio kao matičar, to mu nije bilo teško i ozvaničiti.

Uvjerenje koje otkriva da je Jusuf Alić završio tuzlansku medresu školske 1928/29.

Obavljao je poslove matičara u Tojšićima, a u nekoliko navrata bio je i imam u džematu Međaš, mijenjajući hodžu Ibru ef. Hasanovića u vremenu kada je ovaj imao izvjesnih zdravstvenih poteškoća. Zajednička fotografija sprečanske uleme (posjeta Ulema- medžlisu u Sarajevu) jasno pokazuje da je Jusuf ef. Alić bio svestrano angažiran u turbulentnim poratnim godinama. Umro je 1957. godine.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh