Iz naših džemata

Aktiv vjeroučitelja: Razgovarano o evaluaciji Nastavnog plana i programa Islamske vjeronauke

Sastanak općinskog aktiva vjeroučitelja sa glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, a u vezi sa predstojećom evaluacijom Nastavnog plana i programa Islamske vjeronauke, održan je u petak, 23. marta, u prostorijama OŠ Kalesija.

Sastanku su prisustvovali glavni imam Medžlisa IZ Kalesija, Enver ef. Alić, i vjeroučitelji koji rade u školama na području općine Kalesija.

Predsjednik općinskog aktiva vjeroučitelja Kalesija, Hamdija Bajrić, prisutne je upoznao o aktivnostima u vezi sa evaluacijom Nastavnog plana i programa Islamske vjeronauke, anketnim upitnicima i pratećim tehničkim detaljima.

Hamdija Bajrić, predsjednik aktiva vjeroučitelja

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh