Iz naših džemata

Bajramska čestitka i poruka Medžlisa Islamske zajednice Kalesija

U ime Medžlisa Islamske zajednice Kalesija svim muslimanima i muslimankama, u Domovini i bošnjačkoj dijaspori upućujemo iskrene čestitke povodom nastupanja Hadži – kurban bajrama.

Za sve sljedbenike islama Kurban-bajram je radost susretanja, dijeljenja, darivanja.

U danima Kurban bajrama učvršćujemo i ojačavamo i rodbinske i komšijske veze. Često su nam te veze pokidane i ovi bajramski dani su nova prilika da nešto kod sebe posvijestimo. Kurban-bajram je jedinstvena prilika da vjernik shvati da su mu ovi mubarek-dani podsticaj na činjenje dobra, na saradnju i razumjevanje.

Za mubarek dane Kurban-bajrama vezana je i dužnost obavljanja hadždža, jedne od pet glavnih islamskih dužnosti. Ove godine (2017.), sa područja Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, trenutno hadždž u Mekki obavlja dvadeset i dvoje kalesijskih hadžija. Našim hadžijama, koji su sada u najsvetijim mjestima Arabije, želimo da im hadždž bude kabul i mebrur.

Svim muslimanima i muslimankama u Domovini, i muslimanima Bošnjacima/muslimankama Bošnjakinjama diljem svijeta hairli i sretan Hadži-kurban bajram.

Hadži – kurban bajram mubarek olsun!

Bajramska poruka: Hadži – kurban bajram je radost susretanja i međusobnog muslimanskog darivanja

Na Hadži-kurban bajram, 1.septembra 2017./10. zul-hidžeta 1438. h.g./ naši muslimani i muslimanke će biti u velikom ibadetu žrtava-kurbana, u ibadetu muslimanskobošnjačkih gozbi i ibadetu općeg muslimanskog veselja – naravno u granicama časnih islamskih zahtjeva, pretpostavki, postulata. Na Hadži-kurban bajram Allah spušta radost na robove svoje i sva ta radost muslimanska je veliki ibadet Njemu Jednom i Jedinom.

Muslimani i muslimanke, ova četiri dana Velikog Bajrama (1. septembar 2017.), vaši su dani za porodičnu radost, za rodbinska i komšijska susretanja, za razmjenu međusobne pažnje i prigodnih hedija. Pripadnicima islama, Hadži-kurban bajram donosi nagradu u vidu Allahovog prijateljstva, i to za svakog onog iskrenog Allahovog roba koji za Njegovu ljubav zakolje kurban na način kako je to iskreno želio učiniti Ibrahim, a.s., naspram svoga sina Ismaila,a.s.

Neka su svim pripadnicima islama, muslimanima i muslimankama, kurban-bajramske namjere čiste, neka im se za ovaj Hadži-kurban bajram desi korekcija svijesti, neka im potomci budu ISMAILOVSKOG SOJA, te neka im prinošenje žrtve i svi drugi ibadeti budu kabul kod Boga Dragoga.

Hadži – kurban bajram mubarek olsun!,

žele vam:

• Predsjednik MIZ Kalesija, Dr.sci. Muhamed Alić
• Glavni imam MIZ Kalesija, Enver ef. Alić

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh