Hutbe

Dedždžalova iskušenja

Od postanka Adema pa do kraja svijeta, nema većeg iskušenja od iskušenja Dedždžala

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

„Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.”  (El-Ankebut, 1-2.) Istinu je rekao Allah Uzvišeni!

Sva hvala i zahvala Allahu pripadaju. Salavate na Muhammeda, a.s., donosimo, njegovu porodicu, ashabe i iskrene sljedbenike časnog islama i sunneta.

Riječi „Mi vjerujemo“ su riječi potvrde imana. Međutim, potvrda vjere riječima a i djelom, nijednog čovjeka neće spasiti iskušenja, jer su i oni prije bili na iskušenjima. Na najvećim iskušenjima su bili poslanici, kako hadis kazuje. Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: “Poslanici su imali najteža iskušenja, zatim dobri i pobožni ljudi, a onda oni slični njima. Čovjek biva iskušavan shodno jačini svoje vjere, pa ako je čvrst u svojoj vjeri, teško će biti i njegovo iskušenje, a bude li njegova vjera slaba, bit će iskušan u onoj mjeri kolika je njegova vjera. Čovjeka će neprestano snalaziti iskušenja sve dok ne bude hodao po zemlji čist od grijeha.” (Ahmed)

Što veća vjera veća su i iskušenja, a najveća iskušenja će biti u vremenu kada se pojavi Dedždžal, kako kazuje hadis da „od postanka Adema pa do kraja svijeta, nema većeg iskušenja od iskušenja Dedždžala“. Sama pojava Dedždžala je, iz riječi navedenog hadisa, najveće iskušenje koja će se dogoditi još od postanka Adema. Dedždžal će doći sa četiri velika iskušenja: iskušenje u vjeri, znanju, bogastvu i moći. Dedždžal u arapskom jeziku znači lažov – onaj koji ima veliku sposobnost obmane. To će biti osoba koja će za sebe tvrditi da je božanstvo. Navodi se da će u početku svog poziva Dedždžal najprije pozivati u islam i govorit će da je musliman. Nakon toga će tvrditi da je poslanik, a na kraju će za sebe govoriti da je bog.

Allah nije poslao nijednog poslanika koji nije upozorio svoje sljedbenike na Dedždžala. Muhammed, a.s., je zadnji poslanik a mi smo posljednji ummet. Dedždžal će se pojaviti među Poslanikovim ummetom i to je neizbježno. Prvo će tvrditi da je poslanik, a poslije Muhammeda, a.s., nema više poslanika. Onda će reći ljudima: – Ja sam vaš Gospodar!, ali niko neće vidjeti svog Gospodara dok ne umre. Dedždžal je jednooki, a Allah Uzvišeni nije jednooki. Na njegovu-Dedždžalovu čelu će biti ispisana riječ „kafir-nevjernik“ koju će svaki musliman, pismen ili nepismen, moći pročitati. Allah će mu omogućiti stvari koje niko sem Allaha nije u stanju izvršiti, da bi ljude time stavio na veliko iskušenje. Allah će mu dati da: oživljava mrtve koje on ubije, zelenu bašču, vatru, dvije rijeke, blago ovodunjalučkih riznica, naredit će nebesima da spuste kišu, pa će se iz njih spustiti kiša, naređivat će zemlji da proklija pa će ona to i uraditi – a sve će to činiti Allahovom voljom i odredbom. Dedždžal će reći beduinu: – Hožeš li vjerovati u mene ako oživim tvoje roditelje? Beduin će reći: – Hoću!, i onda će dva džinna šejtana uzeti oblik njegovih roditelja i pojaviti se pred njim. Oni će mu reći: – O naš sine, prati ga, jer je on tvoj gospodar. Onda će mu se dati vlast nad jednim čovjekom kojeg će on usmrtiti, te će reći: – Vidite ovog mog roba, ja ću ga ponovo oživjeti, ali će on i dalje tvrditi da ima Gospodara mimo mene! Allah će oživjeti ovog čovjeka, pa će ga Dedždžal upitati: – Ko je tvoj Gospodar? Čovjek će reći: – Allah je moj Gospodar, a ti si Allahov neprijatelj. Ti si Dedždžal. Tako mi Allaha, nikad nisam bio sigurniji u to kao što sam to danas.

Kako se navodi u hadisima, Dedždžal će na Zemlji ostati četrdeset dana, ali će jedan dan biti kao godina, jedan dan kao mjesec, jedan dan kao sedmica, dok će ostali dani biti kao ustaljeni dani. Dužina dana je metaforična zbog teškoće i iskušenja.

On će se pojaviti između Šama i Iraka i počet će prenositi svoje smutnje lijevo i desno. Doći će do naroda, pa će ih pozvati da ga vjeruju, a oni će mu se odazvati i povjerovati mu, pa će on narediti nebu, te će ono spustiti kišu zemlji koja će odmah proklijati. A zatim će doći narod kojeg će on pozvati da povjeruju u njega, pa će oni to odbiti. On će ih tad ostaviti, pa će postati bijedni bez ičega od svojih imetaka. Proći će pored starih ruševina pa će im reći: – Izvadite svoje blago, a za njim će krenuti riznice blaga poput rojeva pčela.

U vremenu svog boravka na Zemlji, a to je period od četrdeset dana, Dedždžal će proći kroz svako mjesto, osim Mekke i Medine, u koje neće moći ući. Željet će da po svaku cijenu uđe u Medinu, ali mu je ona zabranjena, kao što je zabilježeno od Poslanika, a.s., da na svim ulazima u Medinu stoje meleki koji je čuvaju. Kada pokuša ući u njih, put će mu presjeći meleki koji će izaći pred njega. Prenosi se da je Muhammed, a.s., rekao: „Dan El-Halas, a znate li šta je to dan El-Halas? (ponovio je tri puta), pa su upitali: – Šta je to dan El-Halas? – To je dan u kojem će se Dedždžal popeti na Uhud i gledati u Medinu, pa će reći svojim sljedbenicima: – Vidite li onaj bijeli dvorac? To je Ahmedov mesdžid. Zatim će se približiti Medini, ali na svakom njenom prilazu će naići na meleka sa isukanom sabljom. Doći će do jedne obale, gdje će udariti nogom o tlo i cijela Medina će se potresti tri puta. Nakon potresa će svi munafici i veliki griješnici, bili žene ili muškarci, napustiti Medinu i pridružiti se njemu. To je dan El- Halas.” (Hakim, El-Mustedrek)

Dedždžal neće biti u stanju da zavede nikoga od vjernika, nego će zavoditi one koji će povjerovati u njega da bi zadovoljili svoje potrebe za hranom i imetkom. A jedan broj će povjerovati u njega bojeći se njegove prividne kazne, jer će njegovo iskušenje biti izuzetno teško – zbunjivat će razum i oduzimati pamet. Sve što bude radio, kao i njegovo brzo kretanje, imat će za cilj da zbuni ljude tako da ne mogu sagledati pravo stanje i njegove manjkavosti.

Vjernici će biti podržani od Allaha i neće ih zavarati tvrdnja Dedždžala, jer će jasno vidjeti njegove manjkavosti. Dedždžal će to tako činiti sve dok Allah ne pošalje Isaa, sina Merjemina, koji će sići kod bijelog minareta i to istočno od Damaska, u bijeloj odjeći, držeći se rukama za krila meleka. Nijedan nevjernik koji osjeti miris njegova daha neće moći preživjeti, a njegov dah će se prostirati sve dokle se vidi ispred njega. On će tražiti Dedždžala, sve dok ga ne nađe u Kudsu u Palestini, i kada ga nađe onda će ga na tom mjestu ubiti.

Allaha molimo grijehe da nam oprosti a dobra djela ukabuli, na Sudnjem danu Milostiv bude. Amin, ja Rabbe-l-alemin!

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh