Iz naših džemata

Džemat Dubnica: Upriličena svečanost za polaznice Škole Kur'ana koje su proučile hatmu (Foto)

U nedjelju, 14.marta 2021. godine, u džematu Dubnica upriličena je svečanost povodom završetka hatme polaznica Škole Kur'ana. Deset (10) polaznica Škole Kur'ana za odrasle uspješno su okončale svoje prvo učenje/čitanje Kur'ana.

U prethodne dvije godine, deset najustrajnijih polaznica ulagalo je trud kako bi naučile arapska slova, a nakon toga savladale učenje kur'anskog teksta prema tedžvidskim pravilima.

Na putu učenja Kur'ana, ovu grupu polaznica, podučavala je muallima Meliha Ajanović, svršenica Behram-begove medrese u Tuzli.

Hatmu su uspješno završile:

  1. Suljić Adila,
  2. Nuhanović Selima,
  3. Ljeljić Ramiza,
  4. Krajinović Sadifa,
  5. Ibrahimović Elvira,
  6. Smajlović Edina,
  7. Hrustanović Hurija,
  8. Ajanović Edina,
  9. hadži Arnaut Hata,
  10. hadži Burić Rahila.

Najstarija polaznica u ovoj grupi je hadži Arnaut Hata, koja je arapsko pismo i osnove učenja Kur'an savladala u 71. godini života.

(Muhamed Burić, imam džemata Dubnica)

http://mizkalesija.ba/dzemat-dubnica-skola-kurana-za-odrasle-hatma-dova-14-3-2021-god/

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh