Iz naših džemata

Enes ef. Habibović nakon 5 godina završio serijal hutbi na temu „O vjernici…”

U petak, 17. marta 2023. godine, klanjači u džamiji džemata Vukovije Donje, saslušali su poslednju hutbu iz ciklusa pod nazivom „O vjernici“. Naime, Enes ef. Habibović imam džemata Vukovije Donje, ovaj ciklus je započeo 12. januara 2018. godine sljedećim riječima:“ Braćo, Kur’an je Knjiga koja je poslana svim ljudima bez obzira ko su i šta su. Čitajući Časni Kur’an naći ćemo kur’anski poziv “O ljudi” ili “O sinovi Ademovi”! Međutim, postoje određeni ajeti gdje se Allah dž.š. isključivo obaraća nama, vjernicima, pa se kaže: “O vjernici” ili „Ja ejjuhellezine amenu“! Kur’anski poziv “O vjernici” ponavlja se u Kur’anu čak 88 puta. Ovim pozivom Allah dž.š. želi vjernike podsjetiti na njihov vjerski identitet, želi ih odgojiti po kur’ansko-sunnetskim principima. Prenosi se da je neki čovjek došao Ibn Mes’udu i rekao: “preporuči mi nešto!” Ibn Mes’ud mu je odgovorio:”Kada čuješ da Uzvišeni Allah kaže: ‘O vjernici”, obrati pažnju, jer to je neko dobro koje On naređuje ili neko zlo koje On zabranjuje.”

Prema riječima Enes ef. : „Serijal hutbi „O  vjernici“ su obrađivali još neki hatibi,  ali ne u potpunosti već su tretirali određeni broj ajeta, dok sam ja redom kroz tekst Objave, obradio svaki ajet pojedinačno, bez preskakanja i pokušavajući ajet aktualizirati i  njegovo značenje približiti slušateljstvu.“

Na sličan način, Enes ef. je ranije obradio ciklus „Ogranci imana, koji je brojao 79 hutbi i ciklus o Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima koji je brojao 42 hutbe. Sve hutbe su dostupne na internet stranici džemata Vukovije Donje, a u skorije vrijeme se nadamo dostupne i u objedinjenom digitalnom izdanju. Ovakvo jedno izdanje, sigurno bi bilo svjedok jednog vremena, jer kroz hutbe Enes ef. Habibović, vrlo često aktualzira vukovijsku svakodnevnicu, pa bi eventualni zbornik mogao biti pisani trag o životu i izazovima kroz koje prolazila džematska zajednica Vukovija Donjih.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh