Iz naših džemata

Govor glavnog imama Medžlisa IZ Kalesija na manifestaciji “Šampioni znanja”

Cijenjena djeco, vi ste naši ilum-pupoljci, znanstveni pupoljci, koji ćete se, ako Bog da, razviti u naukovne ruže poput Ibni Sine, Ibni Rušda, Birunija, Idrisija…

Bismil-lahir-rahmanir-rahim!

Kalesijski događaj “Šampioni znanja” dešava se u ramazanu, u mjesecu posta kada je Dragi Bog, azze ve dželle, stavio u imperativ da se uči, studira, pronalaze mogućnosti kako bi insan navakat što više saznao i doznao, kako bi postao što saavršenije i kompletnije ljudsko biće. Mi smo u prilici da se u ovom mjesecu svako ponaosob zagleda u svoju nutrinu, u svoje srce. Zumirajući stanje srca, kao vjernici muslimani i muslimanke naučićemo iznova da je naš islam mjera prema kojoj svaki dan i svaku noć podešavamo naše vlastite živote. Islam nam je kompas, orjentir za ispravan hod kroz dunjaluk. Naša djela trebaju svjedočiti da su nam srca ispunjena vjerom islamom i kur'ansko-hadiskim vrijednostima.

Draga djeco, uvažena mlada generacijo, drago mlado društvo znanja, vjere i vrlina!
Čast mi je velika vidjeti vas tako pametne i naukovno oblikovane. Čini mi posebno zadovoljstvo što mogu u ovom BKC-u “Alija Izetbegović” obradovati vaš sluh, sluh vaših roditelja i vaših učitelja/profesora najljepšim pozdravom čovječanstva: Es-selamu a'lejkum!

Počnite na vrijeme preispitivati sebe, jer nam je svima prioritet da pojedinačno i kolektivno, onako džemaatski, krenemo u preisipitivanje sebe. Vrijeme je da se krene sa preispitivanjem od sebe.

Na narodni pjesmuljak od grupe Braća Babajići: “Kalesijo, puna si mi cvijeća”, mi već godinama pravimo kombinovane parodije. Neke od tih parodija glase: “Kalesijo, Kalesijo, puna si mi smeća”, ili: “Kalesijo, Kalesijo, puna si mi beznađa”, a ja, evo,ovdje i sada, sa punom odgovornošću stihujem: – Kalesijo, Kalesijo, školska mladost ti je snažna i jaka, puna si nam naukovnih pelcera i ilum-pupoljaka!

Cijenjena djeco, vi ste naši ilum-pupoljci, znanstveni pupoljci, koji ćete se, ako Bog da, razviti u naukovne ruže poput Ibni Sine, Ibni Rušda, Birunija, Idrisija…

Učite i studirajte pošteno. Neka vam nikada ne bude cilj sticanje diplome nabrzinu i na “mufte”, već jedino i isključivo neka vam je cilj sticanje korisnog znanja koje će se ionako već upisati u vaše pošteno stečene diplome. Potpuni insan (insan kamil ), insan sa čistom dušom i ljudskom odgovornošću neće vas nikada cijeniti kroz vaše titule, već samo i jedino kroz rezultate vašeg životnog djelovanja. Znanje, znajte to djeco, dobro ne smije biti skriveno i hermetički upakovano. Korisno znanje treba da je uvijek javno, da se drugom nudi, da se drugi okoristi. Znanje je da se širi. Nešto mi je pomalo tuhaf što među vama nema znalaca (šampiona) iz bosanskoga jezika. Ako među vama ima onih koji su kao učenici generacije dobri, solidni, temeljiti iz bosanskog jezika, neka im nije mrsko isporučiti svoje znanje iz bosanske gramatike.

Ako iz bosanskog jezika imate elementarno znanje i znate, na primjer, kazati: JA BIH volio da se svi odazovu…, onda recite novinarima i pojedinim portalima da ne pišu i da ne citiraju bilo koga na način: JA BI volio…

Ako u svom govoru i bosanskom zboru koristite konstrukcije: Mi BISMO pokušali, Vi BISTE radili, BISTE li vi postili svaki dan šehri-ramazana?, kažite jasno i otvoreno da je naopako: Mi BI pokušali, Vi BI radili i Bi li vi postili svaki dan šehri-ramazana?

Djeco naša mila, pomozite glavnom imamu u vezi s tim kako bi se glavni imam u Tuzli i Sarajevu, u Bihaću i Mostaru, manje stidio zbog kalesijske medijske nepismenosti.

Znate, draga mlada generacijo, na materijalnu imovinu treba dati zekat, ali ima davanje zekata i na znanje. Iz islamskih vrela jasno nam je svima: Zekatul-ilmi nešruhu- Zekat na ilum –znanje je njegovo širenje. Dakle, znanje je da se širi! Možda vas neko zbog takvog postupka i nagradi. Poput halife iz Bagdada. Naime, arapski vladari na svom dvoru imali su, između ostalih, i pjesnike, koje bi obično dovodili iz pustinje. Jedanput je pred halifom pustinjski pjesnik citirao stih: JA EMIREL-MU'MININE ENTE LI KE-HIMARI, što će reći u prijevodu na bosanski jezik: Vladaru pravovjernih, ti si meni (što se tiče moje ljubavi prema tebi) kao moj magarac! I šta se dešava? Halifa – vladar pravovjernih, vadi iz svoje bol-hazne kesu zlata i daruje pjesnika, i još uz to proglašava ga najboljim pjesnikom i na dvoru i u pustinji gdje tamo živi sa svojim jahalicama devama, konjima i magarcima. To je tadašnja logika pažnje i ljubavi. A danas bi sve ovo mogli razumjeti ovako: Volim te kao onog tvog “Passata” , što je iz općinskog budžerta za njeg izdvojeno 70 hiljada KM.

Dragi ljubitelji nauke, preporučijem vam da uvijek stihujete ovako: Ti si meni kao matematičari Hamza Hodžić i Melika Hadžić (oni vrijede kese zlata).

Ili:Ti si meni kao uspješni student Sumeja Ramić, Medina Saračević i Emir Hadzić (vrijede tri tovara blaga samo kad bi mi to htjeli znati)

Ti si meni kao Mehmedalija Bikić, kao Harun Pjanić, kao Armina Bajrić, ti si meni poput Emile Dukić, Tarika Jakubovića (naši mladi znalci iz geografije)

Eto, recimo, ti si mi kao Lejla Sinanović, Majda Poljaković, Nejra Imamović, Ismeta Salkić, Amina Sinanović (učenice generacije).

Vi ste meni kao najpametnija kalesijska čeljad! Takve vas želim i priželjkujem. Priželjkujem vas da nikada ne dozvolite sebi da vas neko za sitne deplasirane interese lomi i da vaše ljudsko dostojanstvo skrnavi. Sve vas Uzvišeni Allah voli. Dao vam je znanje, a onome kome je Dragi Bog darovao znanje – darovao ga je blagom neizmjernim. Zahvaljujte Mu, azze ve dželle, danonoćno. Poštujte svoje roditelje i žive i kad presele na drugi svijet! Roditelji su vam samo i jedino prijatelji, a svi ostali su laža i paralaža. Želim vam mnogo sreće, zdravlja i intelektualnih postignuća.

Enver Alić, glavni imam MIZ-e Kalesija

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh