Kalendar

Kalendar vjerskih aktivnosti Medžlisa Islamske zajednice Kalesija za 2016. godinu

PLAN RADA MEDŽLISA IZ KALESIJA ZA 2016. GODINU

Januar

– Izrada izvještaja o radu Medžlisa u 2015. godini (administrativno-pravni, finansijski i dr. izvještaji)
– Prisustvovanje svečanostima mevluda po džematima
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa
– Prva redovna Skupština Medžlisa (Usvajanje izvještaj o radu za 2015. i plan rada za 2016. godinu – posljednji vikend u mjesecu)
– Sjednica sa predsjednicima džematskih odbora. Smjernice rada u 2016. godini
– Mjesečna tribina / predavanje (Medžlis – prostorije divanhane)
– Sastanak sa predstavnicama udruženja žena sa kojima Medžlis ostvaruje usku saradnju. Sačinjavanje plana zajedničkih aktivniosti za 2016. Godinu.
– Aktivnosti na izmjeni Pravilnika o radu Medžlisa IZ Kalesija
– Izgrada projekta budućeg mezarja Čaršijske džemije u Kalesiji
– Radne posjete džematima-imamima (Evidentiranje i rješavanje aktualne problematike – dva džemata mjesečno uz prethodnu najavu posjete)
– Škola Kur'ana za žene – Redovni kurs (Nastavak aktivnosti iz prethodne godine u saradnji sa UGM Sumejja Kalesija)
– Aktivnosti na gradnji džamije u džematu Hrasno Donje.
– Brifing sastanci sa uposlenicima Medžlisa (svakog petka od 9h – prostorije Medžlisa)

Februar

– Izrada plana održavanja vjerskih manifestacija i obilježavanja značajnih datuma na području Medžlisa
– Tehnička priprema Monografije Medžlisa, sačinjene u protekloj godini
– Radne posjete džematima-imamima (Evidentiranje i rješavanje aktualne problematike – dva džemata mjesečno uz prethodnu najavu posjete)
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa
– Mjesečna tribina / predavanje (Medžlis – prostorije divanhane)
– Analiza izvještaja o radu džemata u 2015. godini
– Izrada projekta i aplikacija na javne pozive za sufinansiranje gradnje pristupnog puta do Mektebskog centra Medžlisa
– Aktivnosti na ukupljanju sredstava potrebnih za dalje radove na mezarju Čaršijske džamije u Kalesiji
– Rad s mladima / Omladinski krug Medžlisa
– Škola Kur'ana za žene – Redovni kurs
– Brifing sastanci sa uposlenicima Medžlisa (svakog petka od 9h – prostorije Medžlisa)

Mart

– Radne posjete džematima-imamima (Evidentiranje i rješavanje aktualne problematike – dva džemata mjesečno uz prethodnu najavu posjete)
– Seminar na temu valorizacije i rezultata rada muallima u odgojno-obrazovnom procesu
– Pripreme za mektebska takmičenja (koordinacija VPS – muallimi)
– Mjesečna tribina / predavanje (Medžlis – prostorije divanhane)
– Posjete susjednim medžlisima (Razmjena iskustava u radu a u vezi sa rješavanjem postojeće problematike)
– Izrada rasvjete na pojedinim sadržajima Mektebskog centra (osvjetljavanje poligona za upotrebu u noćnom periodu). Termini za rekreaciju građana
– Aktivnosti Omladinskog kruga
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa
– Uređenje lokaliteta mezarja Čaršijske džamije u Kalesiji
– Škola Kur'ana za žene – Redovni kurs
– Sastanak sa predsjednicima džematskih odbora (Analiza rada džematskih odbora, finansijsko stanje u prvom kvartalu 2016. godine – posljednji vikend u mjesecu)
– Brifing sastanci sa uposlenicima Medžlisa (svakog petka od 9h – prostorije Medžlisa)

April

– Radne posjete džematima-imamima (Evidentiranje i rješavanje aktualne problematike – dva džemata mjesečno uz prethodnu najavu posjete)
– Pripreme za školska takmičenja – vjeronauka (koordinacija VPS – vjeroučitelji)
– Pripreme za svečano otvorenje džemije u džematu Sarači (Infrastrkturalni radovi)
– Pripreme za mektebska takmičenja (koordinacija VPS – muallimi)
– Dan bošnjačke dijaspore (Centralna mevludska svečanost u džematu ___________________, 11.04.2016. godine)
– Uređenje kultivisanih vakufskih parcela-voćnjaka uz učešće polaznika mektebske pouke i članova Omladinskog kruga (Lokalitet voćnjaka u Miljanovcima i Mektebskog centra)
– Mektebsko takmičenje na nivou mekteba, medžlisa i Muftijstva
– Takmičenje iz islamske vjeronauke (općinski i kantonalni nivo)
– Pripreme za hadž 2016. godine
– Mjesečna tribina / predavanje (Medžlis – prostorije divanhane)
– Sportski susreti mekteblija (Takmičenja polaznika mektebske pouke u disciplinama: mali fudbal, košarka i odbojka – sportski tereni Mektebskog centra)
– Mubarek noć Lejletu-r-Regaib (Centralna mevludska svečanost u džematu ____________________, 07.04.2016. godine)
– Aktivnosti Omladinskog kruga
– Uređenje lokaliteta mezarja Čaršijske džamije u Kalesiji
– Škola Kur'ana za žene – Redovni kurs
– Pripreme za svečano otvorenje džemije u džematu Sarači
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa
– Brifing sastanci sa uposlenicima Medžlisa (svakog petka od 9h – prostorije Medžlisa)

Maj

– Aktivnosti na gradnji puta do Mektebskog centra
– Manifestacija u povodu Dana džamija (Centralna mevludska svečanost u džematu ___________________ 07.05.2016. godine.)
– Pripreme za hadž 2015.
– Radne posjete džematima-imamima (Evidentiranje i rješavanje aktualne problematike – dva džemata mjesečno uz prethodnu najavu posjete)
– Mubarek noć Lejletu-l-Miradž (Centralna mevludska svečanost u džematu _________________ 03.05.2016. godine.)
– Posjete susjednim medžlisima (Razmjena iskustava u radu a u vezi sa rješavanjem postojeće problematike)
– Mjesečna tribina / predavanje (Medžlis – prostorije divanhane)
– Završni mektebski ispiti (Evidencija zatečenog stanja po džematima)
– Masovni izleti polaznika mektebske nastave (Mektebski centar)
– Pripreme za hadž 2016. godine
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa
– Seminar za muallime
– Mubarek noć Lejletu-l-Berat (Centralna mevludska svečanost u džematu ________________ 21.05.2016. godine)
– Pripreme za dženazu u Gornjoj Kalesiji (Koordinacija sa predstavnicima Medžlisa Zvornik, udruženja porodica žrtava i Muftijstva tuzlanskog)
– Brifing sastanci sa uposlenicima Medžlisa (svakog petka od 9h – prostorije Medžlisa)

Juni

– Dženaza u Gornjoj Kalesiji (01.06. 2016. godine – Učešće Medžlisa u organizaciji)
– Završetak aktivnosti priprema za hadž 2016.
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa (Pripreme za Ramazan)
– Analiza evidentiranog stanja završnih mektebskih ispita. Izvještaj VPS-e o kvantitativnim i kvalitativnim rezultatima rada u netom završenoj mektebskoj godini
– Sastanak sa učenicima/cama medresa angažovanim tokom mjeseca ramazana na području Medžlisa. Priprema plana i programa rada, zaduženja tokom ramazana te izdavanje rješenja o ramazanskoj praksi
– U susret Ramazanu / Kulturno-vjerska manifestacija (večer ilahija)

RAMAZANSKE AKTIVNOSTI

– Iftari u organizaciji Medžlisa (okupljanje predstavnika vjerskog, kulturnog, političkog i privrednog života općine Kalesija)
– Ramazanski radni iftari (Posjeta džematima i teravih punktovima)
– Predavanja za žene (Prigodni programi učenica medresa prema uputstvu VPS Medžlisa)
– Posjeta vaiza Behram-begove medrese kalesijskim džematima
– Dan pobjede na Bedru prigodni programi u džematima (Centralna manifestacija u džematu Čaršijska džamija u Kalesiji)
– Posjete tervih-punktovima od strane članova Omladinskog kruga
– Predavanja za žene (Prigodni programi učenica medresa prema uputstvu VPS Medžlisa)

Juli

– Noć Kadr prigodni programi u džematima (Centralna manifestacija u džematu Čaršijska džamija u Kalesiji)
– Salatu-l-Lejl (Tradicionalno 45 min nakon teravih-namaza do sehura, u džematu ______________)

Napomena: Tokom mjeseca Ramazana svi imami dužni su u svojim džematima predvoditi mukabelu, održavati svakodnevna predavanja i vršiti ostale aktivnosti u cilju unaprijeđenja općeg stanja džemata i njegovih džematlija.
– Bajram-namaz (Centralna svečanost u džematu Čaršijska džamija Kalesija)
– Bajramska akademija (Kulturno-vjerski program, I dan Ramazanskog bajrama, Kalesija Centar)
– Dan šehida (II dan Ramazanskog bajrama / Centralna manifestacija u džematu _________________ , 06.07.2016. godine)
– Sastanak sa predsjednicima džematskih odbora (Analiza rada džematskih odbora, finansijsko stanje u drugom kvartalu 2016. godine)
– 11. Juli / Dženaza u Srebrenici (Prigodne hutbe u svima džematima. Organizirana posjete predstavnika Medžlis – 1/3 uposlenika)
– Svečano otvorenje džamije u džematu Sarači (16. ili 23.07.2016. – Po saglasnosti Rijaset)
– Analiza izvještaja džemata i imama o aktivnostima u mjesecu ramazanu 2016. godine
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa (Ramazanski izvještaj)
– Završetak prve faze gradnje mezarja Čaršijske džamije i svečano otvaranje
– Izvještaj o realizaciji aktivnosti na gradnji Mektebskog centra

Avgust

– Svečanost povodom obnove džamije u džematu Tojšići
– Manifestacija „Dovište Pašin put – Orlić 2016.“
– „Dani kalesijske dijaspore“ manifestacija posvećena kalesijskoj dijaspori (Predstavljanje rada kalesijaca u dijaspori, sportski susreti i td… – Lokalitet Mektebskog centra)
– Manifestacija „Dani povratka i gradnje u Mahali“ povodom 20. godina od povratka u džemate na području RS
– Organizirane posjete džematlija, omladinskih i udruženja žena Mektebskom centru
– Mjesečna tribina / predavanje (Medžlis – prostorije divanhane)
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa (Početak nove mektebske godine)
– Seminar „Početak nove mektebske godine“ (Pripreme muallima i polaznika)
– Škola kur'anskog pisma/Kur'ana a za odrasle (Višemjesečni ciklus podučavanja odraslih uvodu u kur'ansko pismo / Kur'anu. Projektom rukovodi VPS-a Medžlisa)
– Zajednički sastanak muallima i vjeroučitelja pred početak mektebske / vjeronaučne godine (Izrada plana, razmjena iskustava i razmatranje mogućnosti sinhroniziranja njihovog rada)
– Ikrar dova svim kalesijskim hadžijama (Čaršijska džamija Kalesija – poslednji vikend u mjesecu)
– Brifing sastanci sa uposlenicima Medžlisa (svakog petka od 9h – prostorije Medžlisa)

Septembar

– Početak nove mektebske/vjeronaučne godine (Posjete glavnog imama muallimima i vjeroučiteljima)
– Škola kur'anskog pisma/Kur'ana a za odrasle (Višemjesečni ciklus podučavanja odraslih uvodu u kur'ansko pismo / Kur'anu. Projektom rukovodi VPS-a Medžlisa)
– Posjete susjednim medžlisima (Razmjena iskustava u radu a u vezi sa rješavanjem postojeće problematike)
– Večer Kur'ana u džematu Prnjavor (Prigodan program povodom godišnjice otvorenja džamije)
– Seminar (Stručni predavači po prijedlogu Muftijstva tuzlanskog)
– Mektebski izleti (Lokalitet Mektebskog centra. Vikend posjete više džemata istovremeno radi druženja i motiviranja djece za rad u mektebima. Aktivnosti uz nadzor imama)
– Radne posjete džematima-imamima (Evidentiranje i rješavanje aktualne problematike – dva džemata mjesečno uz prethodnu najavu posjete)
– Mjesečna tribina / predavanje (Medžlis – prostorije divanhane)
– Aktivnosti omladinskog kruga
– Kurban-bajram (Centralna manifestacija u džematu Čaršijska džamija u Kalesiji )
– Bajramska akademija (Kulturno-vjerski program, III dan Kurban-bajrama, Kalesija Centar)
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa
– Brifing sastanci sa uposlenicima Medžlisa (svakog petka od 9h – prostorije Medžlisa)

Oktobar

– Nova hidžretska 1438. godina (Centralna manifestacija u džematu ___________________, 02.10. 2016. godine)
– Početak nove mektebske/vjeronaučne godine (Posjete glavnog imama muallimima i vjeroučiteljima)
– Škola kur'anskog pisma/Kur'ana a za odrasle (Višemjesečni ciklus podučavanja odraslih uvodu u kur'ansko pismo / Kur'anu. Projektom rukovodi VPS-a Medžlisa)
– Sastanak sa predsjednicima džematskih odbora (Analiza rada džematskih odbora, finansijsko stanje u trećem kvartalu 2016. godine)
– Radne posjete džematima-imamima (Evidentiranje i rješavanje aktualne problematike – dva džemata mjesečno uz prethodnu najavu posjete)
– Mektebski izleti (Lokalitet Mektebskog centra. Vikend posjete više džemata istovremeno radi druženja i motiviranja djece za rad u mektebima. Aktivnosti uz nadzor imama)
– Mjesečna tribina / predavanje (Medžlis – prostorije divanhane)
– Sastanak sa predstavnicama udruženja žena sa područja Medžlisa. Analiza rada
– Sastanak sa predstavnicama omladinskih udruženja sa područja Medžlisa. Analiza rada u protekolom periodu
– Aktivnosti Omladinskog kruga – “Omladinska sijela” (Druženja mladih okupljenih oko Omladinskog kruga Medžlisa. Tematska predavanja – gosti predavači)
– Jevmu-l-ašura (Realizacija manifestacija u saradnji sa Udruženjem građanki muslimanki „Sumejja“ Kalesija – 11.10.2016. godine)
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa
– Brifing sastanci sa uposlenicima Medžlisa (svakog petka od 9h – prostorije Medžlisa)

Novembar

– Mektebski izleti (Lokalitet Mektebskog centra. Vikend posjete više džemata istovremeno radi druženja i motiviranja djece za rad u mektebima. Aktivnosti uz nadzor imama)
– Škola kur'anskog pisma/Kur'ana a za odrasle (Višemjesečni ciklus podučavanja odraslih uvodu u kur'ansko pismo / Kur'anu. Projektom rukovodi VPS-a Medžlisa)
– Radne posjete džematima-imamima (Evidentiranje i rješavanje aktualne problematike – dva džemata mjesečno uz prethodnu najavu posjete)
– Mjesečna tribina / predavanje (Medžlis – prostorije divanhane)
– Aktivnosti Omladinskog kruga – “Omladinska sijela” (Druženja mladih okupljenih oko Omladinskog kruga Medžlisa. Tematska predavanja – gosti predavači)
– „Pohod na Lisaču“ ( Obilježavanja dana bitke na Lisači u saradnji sa Organizacionim odborom manifestacije)
– Seminar (Stručni predavači po prijedlogu Muftijstva tuzlanskog)
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa
– Brifing sastanci sa uposlenicima Medžlisa (svakog petka od 9h – prostorije Medžlisa)

Decembar

– Škola kur'anskog pisma/Kur'ana a za odrasle (Višemjesečni ciklus podučavanja odraslih uvodu u kur'ansko pismo / Kur'anu. Projektom rukovodi VPS-a Medžlisa – FINALIZACIJA)
– Radne posjete džematima-imamima (Evidentiranje i rješavanje aktualne problematike – dva džemata mjesečno uz prethodnu najavu posjete)
– Analiza stanja i službenih registara i ostalih evidencija u Medžlisu i džematima
– Mjesečna tribina / predavanje (Medžlis – prostorije divanhane)
– Aktivnosti Omladinskog kruga – “Omladinska sijela” (Druženja mladih okupljenih oko Omladinskog kruga Medžlisa. Tematska predavanja – gosti predavači)
– Sastanak sa predsjednicima džematskih odbora (Analiza rada džematskih odbora, finansijsko stanje i problematika u 2016. godini )
– Poslanik u mom srcu (Manifestacija u povodu rođenja Muhammeda a.s. 20-31.12.2016. gdine)
– Seminar (Stručni predavači po prijedlogu Muftijstva tuzlanskog)
– Redovna sjednica Izvršnog odbora Medžlisa
– Brifing sastanci sa uposlenicima Medžlisa (svakog petka od 9h – prostorije Medžlisa)

S A Ž E T A K

Plan rada MIZ Kalesija za 2016. godinu usmjeren je ka ukupnom vjerskom, administrativno-pravnom, finansijskom i drugom napretku. Nastavak rada na aktivnostima započetim u protekloj godini, u cilju stvaranja kontinuiteta kao dokazanog puta za uspjeh u radu, jedan je od primarnih zadataka u ovoj godini. Posbeno je važan kontinuite u radu tijela i udruženja koja rade sa ženskom populacijom naših džemata i mladima. Na tome nastavljmo naš intenzivan rad iz prošle godine. Rad na unifikaciji pravila dugogdišnji je zadataka. Ove godine on je usmjeren na izmjene i dopune Pravilnika o radu Medžlisa. Projekat Mektebskog centra je zaživio, ovu godinu iskoristićemo za uređenje putne infrastrukture, nakon čega isti možemo koristiti u punom kapacitetu. Želja nam je da sa ovim projektom upoznamo širu javnost, susjedne medžlise, ustanove IZ i sl., u cilju zajedničkog korištenja ovog resursa. Potreba evidentno postoji! Dugogodišnji problem nepostojanja mezarja u Kalesija Gradu „riješili“ smo uspješno. Istina sredstva i dalje prikupljamo od naših vakifa i nadamo se da ćemo do polovine 2016. godine isplatiti ukupnu sumu od 120.000,00 KM, te urediti cjelokupan lokalitet, čime Medžlis ne samo rješava višegodišnje pitanje i problem u Kalesija Gradu i šire. Redovne posjete džematima, muallimima, vjeroučiteljima i drugim medžlisima organiziraće se u cilju formiranja realne slike općeg stanja, unaprijeđenja mektebske i školske nastave, razmjene iskustava u radu i rješavanja aktualne problematike. Ovaj plan predstavlja samo dio ukupnog djelovanja, jer značajan broj manifestacija i svakodnevnih aktivnosti provodiće se na nivoima naših džemata i njihovih ažurnih imama.
Bitna segment u relizaciji planiranih ciljeva je obezbjeđenje materijalnih uslova. Shodno tome Plan rada Medžlisa za 2016. godinu, uz redovne izdatke, osnova je za izradu finansijskoga plana. Uz maksimalno zalaganje raspoloživih ljudskih-kadrovskih resursa smatramo realizaciju ovog plana realno ostvarivom, u tekućoj 2016. godini.

Predsjednik Medžlisa                                                                                  Glavni imam Medžlisa

Dr.sc. Muhamed Alić                                                                                   E n v e r e f. A l i ć, prof.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh