Hutbe

Ljudska iskušenja: Iskušenja u vjeri i znanju

Od postanka Adema, pa sve do kraja svijeta čovjek je stalno bio na kušnji i biće iskušavan, a na samom kraju vremena će ljude tog doba zadesiti najveća iskušenja.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive…” (El-Bekare, 155.) Istinu je rekao Allah Uzvišeni!

Hvala i zahvala Allahu pripadaju, Onome koji je neovisan od svega, Koji je jedini hvale dostojan. Salavate na Poslanika donosimo, njegovu porodicu i ashabe spominjemo, dobrih svojih prethodnika se po dobru prisjećamo.

Od postanka Adema, pa sve do kraja svijeta čovjek je stalno bio na kušnji i biće iskušavan, a na samom kraju vremena će ljude tog doba zadesiti najveća iskušenja. Onaj koji je stvoren prvi i od čijeg rebra je stvorena njegova životna saputnica, iako su samo jedno iskušenje imali, ipak nisu odoljeli a da ne probaju ono što nisu smjeli. I onda su mjesto Vječnosti zamijenili dunjalučkom scenom prolaznosti, gdje su potomci njihovi od početka svoje prolaznosti na iskušenjima bili: malo sa strahom i gladovanjem, gubljenjem imanja i ljetina, pa čak i života ovog prolaznog.

Konstantno će ljudi svakog vremena biti na iskušenjima, od prve pa sve do posljednje generacije, a oni posljednji će zapamtiti najveća iskušenja sa kojima će doći jednooki Dedždžal. Iskušenja u vjeri, znanju, bogastvu i moći, sa kojima će on doći, tada će biti najteža, no međutim, ova iskušenja pogađaju ljude svakog vremena, ali nisu iste težine kao što će biti u posljednjem vremenu.

I u ovom našem trenutnom vremenu navedena iskušenja su uveliko prisutna. Iskušenja u vjeri i znanju su pogađala i ranije generacije muslimana i oni su onako kako su znali postupali u svom vremenu. Iskušenja u vjeri i znanju prisutna su i kod današnjih muslimana. Trenutno vrijeme je naše vrijeme i nama se ponekad čini kao da su ovo najveća iskušenja, kao da oni prije nas nisu bili na tolikim mukama. Njegov trenutni belaj se svakom čovjeku čini kao najveći, jer nijedan čovjek ne osjeća težinu tuđe brige, njegova ga jedino brine. I onda kada briga nestane i prođe, kada današnji čovjek osjeti olakšanje od belaja koji je bio pritisnuo njegova pleća, insan pomisli kako je iskušenje prošlo. Dok je bio opterećen svojom brigom tuđe brige nije brinuo, a čim je prošla nevolja, čovjek današnjice počinje da brine tuđe brige. I vrlo često, i nesvjestan da je pred njim novo iskušenje, današnji čovjek svojevoljno ulazi u iskušenje znanja. Protok informacija u vremenu današnjem je toliko brz da za tili čas čovjek na krajnjem istoku sazna šta se desilo na krajnjem zapadu.

Biti upoznat sa dešavanjima predstavlja informisanost, ali tačnost predstavlja iskušenje u znanju. Je li tačno i istinito sve ono što se čuje u današnjem vremenu?!, pitanje je koje lebdi iznad svake informacije koja se plasira. Kur'an je uputa za svako vrijeme a kur'anski ajet ljude svakog vremena opominje na provjeru: „O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.“ El-Hudžurat, 6.

Provjera istinosti onoga što se vidi i čuje jeste iskušenje u znanju za ljude vremena današnjeg. Ukoliko se ne provjeri tačnost informacija čovjek može kreirati svoje mišljenje zasnovano na poluistini ili čak neistini i na taj način može sebe dovesti u situaciju da griješi, iako misli da je potpuno siguran kako je on u pravu.

“Ja sam najznaniji!”, bio je Musaov, a.s., odgovor na pitanje „ko ima najviše znanja“.

A od onog koji zna uvijek ima neko ko više zna, od učenog ima učeniji, od pametnog pametniji, od mudrog mudriji.

Musa, a.s., je bio opomenut Hidrom, koji mu je ukazao da Musa nije najučeniji, iako je to svojstvo sebi pripisao. Zanimljiva je Hidrova rečenica koju Kur'an pominje a koju je Musa, a.s., rekao kada je tražio od Hidra da putuje s njim: – Ti se sa mnom nećeš moći strpiti!

Strpljenje je odlika onih koji su postojani u svojim iskušenjima i strpljenje je spas u iskušenjima svim, a pogotovo u ovim današnjim; iskušenjima vjere i znanja.

Htjeli mi to priznati sebi ili ne, ali na ovim iskušenjima vjere i znanja je današnja generacija Ummeta. Iskušenja u vjeri su prisutna svugdje. Negdje su na ta iskušenja muslimani stavljeni od onih koji nisu muslimani, ali u dobroj mjeri su ta iskušenja prisutna među samim muslimanima. Svjedoci smo raznih podjela među muslimanima po raznim osnovama. Muslimani se dijele i po samom načinu klanjanja, pa kad se primjete te neznatne razlike onda na scenu stupa iskušenje u znanju. Tumače se ajeti i hadisi, citiraju se Poslanikove riječi kao nikad ranije.

U jednom hadisu Muhammed, a.s., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se pojaviti ruvejbidullah. Ashabi su upitali: – A šta je to?, te je Poslanik odgovorio: – Svako će umisliti da zna tumačiti Allahovu Objavu.“

Koliko god čovjek mislio da zna, to znanje je sitno i neznatno i uvijek ima onih znanijih, a svako vrijeme ima svoje učene. No međutim, u ovim vremenima današnjim, kad ljudi današnjice zapadnu u iskušenja vjere i znanja, nažalost, one učene ne pitaju i nemaju strpljenja, pa onda svako ima svoje mišljenje i tumačenje svega. Mnogo je danas onih koji su na iskušenju vjere i znanja sebe na pogrešno mjesto postavili, pa se predstavljaju kao mudžtehidi vremena današnjeg. Idžtihad je napor umnih i učenih ljudi da odgovore na izazove i probleme svoga vremena koje Kur'an i sunnet nisu definisali, jer o tome ni Kur'an ni Poslanik nisu ništa rekli. Svako vrijeme donosi izazove svoga doba. I ashabi Allahovog Poslanika su nakon Poslanikove smrti morali tražiti odgovore na pitanja svoga vremena. Mudžtehidi su oni ljudi koji na osnovu Kur'ana i prakse Muhammeda, a.s., tragaju za najboljim rješenjima i odgovorima koji nisu u suprotnosti s učenjem islama. A mudžtehida je veoma malo. Svi su ostali su mukallidi – oni koji slijede određenja mišljenja i stavove. Svi mi smo mukallidi – slijedimo određenja mišljenja i stavove umnih i učenih ljudi.

Ono čega nam je potrebno u izazovima i iskušenjima današnjim jeste strpljivost, a odgovore na teška pitanja treba prepustiti onima koji imaju znanja. No međutim, ljudi vremena današnjeg u svojim iskušenjima vjere i znanja rijetko imaju strpljenja. “A obraduj strpljive!”, kur'anska je poruka. A biti strpljiv u današnjim iskušenjima vjere i znanja jeste šutiti. Međutim, Hidrova rečenica koju je rekao Musau, a.s.: – Ti se sa mnom nećeš moći strpiti!, kao da je upućena današnjoj generaciji, koja nažalost, ne može se strpiti, pa sve komentariše, kao što je i Musa, iako je obećao, ipak komentarisao Hidrove poteze. Na nama je da se trudimo i pokušamo biti strpljivi, jer strpljivi su spašeni.

Gospodaru naš, grijehe nam oprosti a dobra djela ukabuli, na Sudnjem danu Milostiv budi. Amin, ja Rabbe-l-alemin!

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh