Najave

Najava: Katedra fikha za žene, 28. februar, prostorije Medžlisa IZ Kalesija

Asocijacija žena Medžlisa Islamske zajednice Kalesija počinje sa realizacijom projekta Katedra fikha za žene.

U 2020. godini, prema Planu rada Asocijacije žena Medžlisa IZ Kalesija realizovat će se projekat Katedra fikha za žene. Prvo predavanje će se održati dana 28. februara 2020. godine (petak), nakon akšam-namaza, u divanhani Medžlisa IZ Kalesija. Katedru fikha će držati Azra Fazlović, prof. fikha u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Predavanja iz fikha za žene će se nastaviti i u mjesecu martu, te će do mjeseca ramazana biti organizovano nekoliko predavanja iz fikha, odnosno prvi serijal od nekoliko predavanja će se realizovati do ramazana, a drugi serijal biće organizovan od mjeseca septembra do kraja kalendarske 2020. godine.

Fikh je nauka koja razmatra sve postupke punoljetnih ljudi sa šerijatskog gledišta i određuje da li se neko djelo po vjerskim propisima mora ili ne mora, smije ili ne smije činiti, je li ga slobodno činiti, da li je neko djelo pohvalno ili ružno činiti.

Fikh je riječ arapskog porijekla. Ona dolazi od glagola feqihe jefqahu, što znači: razumjeti, razumijevati, shvatiti, poimati. Korijen ovog glagola se u različitim oblicima spominje na dvadeset mjesta u Kur’anu.

Pod pojmom fikh, u prvo vrijeme islama, podrazumijevale su se različite naučne discipline: pravo, hadis, tefsir, akaid, a kasnije su se pod tom riječju podrazumijevali svi aspekti ekonomskog, društvenog, političkog, vojnog, vjerskog i privatnog života.

Osoba koja se bavi fikhskom naukom zove se fakih.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh