Bosna i Hercegovina

Nije dozvoljeno individualno prodati kurbansku kožicu

Prema islamskoj tradiciji zabranjeno je prodavati kožicu od kurbana, loj, meso, glavu, vunu, kosu i mlijeko koje se pomuze nakon klanja.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ko proda kožicu svoga kurbana, taj nema kurbana.” (El-Hakim) Na pitanje o prodaji kurbanskih kožica, fetva-i emin naglašava da je to zabranjeno i da se novac od prodaje ne može donirati, makar se radilo o izgradnji džamije:

Pitanje: Esselamu alejkum!

Da li je dozvoljeno prodati kurbansku kožu i novac donirati npr. za izgradnju džamije?

Odgovor: Esselamu alejkum!

Kod nas je ustaljena praksa da se kurbanske kožice prikupljaju u Fond Bejtul-mal, poput zekata i sadekatul-fitra. To je ispravna i opravdana praksa i treba je svesrdno podržati, a ne tražiti izlike da se od nje odstupi. Nije dozvoljeno individualno prodati kurbansku kožicu i novac donirati u ovu ili onu svrhu, makar se radilo o izgradnji džamije. O utrošku prikupljenih sredstava u Bejtul-mal odlučuje nadležni organ Islamske zajednice. To je pitanje kod nas davno riješeno na zadovoljavajući način i nema potrebe ponovo ga problematizirati.

BIR/islamskazajednica.ba

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh