Iz naših džemata

Novi vakifi u Saračima: Vakifa Azijada Jahić učesnica je u trajnom dobru

Najbolji način postizanja trajne sadake i trajnog dobra, jeste uvakufljenje imetka čiji se plodovi trajno ubiru i od koga drugi imaju obnavljajuću korist na ovom svijetu.

Gospođa Azijada Jahić iz Sarača, koja ovih godina, uglavnom, sa svojom porodicom živi u Švicarskoj, odlučila se na uvakufljenje imetka (nasljedstvo od roditelja) sa željom da njena Islamska zajednica ima obnavljajuću korist na dunjaluku.

Naime, u Saračima, nedaleko od džamije, gradi se džematski stan (“imamska kuća”) kojeg džematlije Sarača uvrštavaju u svoje trajno vakufsko dobro. Džematsko rukovodstvo ovog džemata odlučilo je da ispuni svim vjernicima i vjernicama njihove želje u pogledu uvakufljenja i da svako od njih može uvakufiti dio svog imetka u novcu i da tako steknu i postignu Allahovo, dž.š., zadovoljstvo.

Po svrsi uvakufljenja vakufi mogu imati vjersku, obrazovnu, milosrdnu, socijalnu i privrednu dimenziju. Naša nova vakifa, Azijada Jahić, koja je za džematski stan u džematu Sarači uvakufila 5.000,00 KM (pet hiljada KM), realizira, uistinu, sve ove dimenzije. Ona ova vakufska sredstva vakufi na ime svojih roditelja, koji su joj za života ostavili nešto imetka u nasljedstvo. To svoje nasljedstvo Azijada Jahić je pretvorila u novac i ovih dana ga ugrađuje u imamsku vakufsku kuću u Saračima. Ovom svojom gestom ona ostavlja neizbrisiv trag u razvoju vjerskog života u Saračima. Stvara pravu “jagmu” u saračkom materijalnom aktivizmu. Slijedi je i Nevres Hasanović iz Sarača sa 1.000,00 KM. Da Allah njoj, svima koji je i hairu slijede, kao i njenim roditeljima podari lijepi Džennet.

Enver Alić

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh