Iz naših džemata

Održana konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora: Ibrahim Aljić izabran za predsjednika Medžlisa IZ Kalesija

Na prvoj redovnoj sjednici Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, koju je prema Izbornim pravilima sazvao najstariji član Izvršnog odbora, za predsjednika Medžlisa IZ Kalesija (mandatni period 2018-2022.) izabran Ibrahim Aljić.

Izborni proces u IZ u BiH se bliži okončanju. Nakon što su provedeni izbori za članove džematskih odbora, članove skupština, izbori delegata u tijelo koje bira sabornike, uslijedili su izbori za članove izvršnih odbora te izbori za članove Sabora.

Izborni proces na području Medžlisa IZ Kalesija otpočeo je izborima u džematima koji su se održali 7. decembra. Nakon toga uslijedili su izbori za članove Izvršnog odbora Medžlisa IZ Kalesija koji su se održali 22. decembra, te su tada delegati u Skupštini povjerenje za mandatni period 2018-2022. dali sljedećim kanditatima:

 • Alić Fadil, Sarači
 • Alić Muhamed, Vukovije Gornje
 • Aljić Ibrahim, Kalesija
 • Husić Enes, Međaš
 • Karić Zuhdija, Caparde, RS
 • Mehmedović Asim, Vukovije Donje
 • Mujanović Nisvet, Dubnica
 • Paloš Hasan, Rainci Donji
 • Sakić Hidajet, Kikač

Članovi Izvršnog odbora iz reda imama

 • Husić Bilal, imam džemata Čaršijska džamija
 • Mešanović Muharem, imam džemata Prnjavor
 • hfz. Smajić Husejn, imam džemata Međaš

Trinaesti, virilni član Izvršnog odbora Medžlisa IZ Kalesija je glavni imam.

Poslije verifikacija članova Izvršnog odbora od strane Glavne izborne komisije, prema Izbornim pravilima, održana je konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora na kojoj se birao predsjednik IO Medžlisa IZ Kalesija za mandatni period 2018-2022. U subotu, 26. januara 2019. godine, na konstituirajućoj sjednici povjerenje i emanet rukovođenja administrativno-pravnom službom Medžlisa IZ Kalesija dobio je Ibrahim Aljić, koji je izabran za predsjednika Medžlisa Islamske zajednice Kalesija.

Ibrahim (Dževad) Aljić

Ibrahim Aljić, sin Dževadov, rođen je u Tuzli 29.9.1983. godine. Nastanjen je u Kalesiji.

Osnovno obrazovanje stekao je u Kalesiji, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 2002. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009.

U džematu Brda Gornja bio je uposlen od 2002. godine, a od 2011. godine obavljao i poslove sekretara Medžlisa IZ Kalesija, sve do marta 2017. godine. Od 1. marta 2017. godine zaposlen je kao pravnik u TTU Energetik Tuzla.

Isticao se na polju bogaćenja vjersko-kulturnog života Medžlisa IZ Kalesija i šire. Osnivač je i dugogodišnji aktivista hora ilahija i kasida Nuru ‘Ayni.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh