Iz naših džemata

Održana prva sjednica Građevinskog odbora za izgradnju Edukativnog centra i džamije u naselju Dubnica

U petak, 14 jula 2017. godine, u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Kalesija održana je prva sjednica Građevinskog odbora za izgradnju Edukativnog centra i džamije sa imamskim stanom u naselju Dubnica.

Već duže vrijeme Medžlis Islamske zajednice Kalesija u saradnji sa Muftijstvom tuzlanskim radi na projektu Edukativnog centra i džamije u naselju Dubnica. U proteklom periodu pripremana je potrebna dokumentacija za navedeni projekat, a nakon dobijanja urbanističke saglasnosti o istom informisana je i javnost.

Na zadnjem sastanku Izvršnog odbora Medžlisa IZ Kalesija, koji je održan krajem mjeseca juna, imenovan je Građevinski odbor za izgradnju Edukativnog centra i džamije u naselju Dubnica koji čine:

1. dr. sc. Muhamed Alić, Medžlis IZ Kalesija
2. Enver ef. Alić, Medžlis IZ Kalesija
3. Nevres ef. Fatić, Medžlis IZ Kalesija
4. Muhamed ef. Hasanspahić, Muftijstvo tuzlansko
5. Husejn Dropić, Muftijstvo tuzlansko
6. Nisvet Mujanović, naselje Dubnica
7. h. Suljo Arnaut, naselje Dubnica

U petak, 14. jula 2017. godine, u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Kalesija održana je prva sjednica Građevinskog odbora za izgradnju Edukativnog centra i džamije sa imamskim stanom u naselju Dubnica.

Tom prilikom predsjednik Medžlisa IZ Kalesija, dr. sc. Muhamed Alić, koji je i predsjednik Građevinskog odbora za izgradnju Edukativnog centra i džamije sa imamskim stanom u naselju Dubnica, članove Građevinskog odbora je informisao o prethodnim aktivnostima koje su sprovedene kada je u pitanju navedeni projekat:

– administrativna procedura za dobijanje potrebnih dozvola,
– izrada projekta,
– plan aktivnosti za početak radova.

U skorije vrijeme, nakon što se sve neophodne pripreme okončaju, otpočet će radovi na vakufskom zemljištu koje je uvakufio h. Suljo Arnaut.

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh