Iz naših džemata

Serijal: Znamenita ulema Gornje Spreče – dr. hfz. FADIL ef. FAZLIĆ (1951-2012.)

Fazlić Fadil, predavač kiraeta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i imam Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, rođen je 1.11.1951. godine u Prnjavoru, Kalesija, od oca Ibrahima i majke Hanifa.

Njegov sin Muamer aktuelni je imam u džematu Kikači.

Obrazovao se u Gazi Husrev-begovoj medresi (1971), na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu (1986) a magistrirao je i doktorirao na istom fakultetu (2004). Hifz je položio 1973. godine. Bio je imam, hatib i muallim OIZ Sarajevo (1971─1979), zamjenik vjersko-prosvjetnog referenta u OIZ Sarajevo (1979─1981), profesor kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu (1981─1993), profesor na FIN-u (1993), predavač kiraeta na Pedagoškoj akademiji u Mostaru (1997) te drugi imam Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu (od 1994. godine).

Trideset pet godina učio je mukabele u mnogim sarajevskim džamijama, a dvadeset i pet godina bio je član Komisije za hifz Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Izveo je osam hafiza: Mensura Malkića, Aliju Rahmana, Saliha Halilovića, Behiju Durmišević, rođ. Mulaosmanović, Džemilu Bektaš, rođ. Barčić, Amiru Čakar, rođ. Kadrispahić, Sabihu Hasković i Azru Čiča. Iza sebe je ostavio nekoliko djela te veliki broj objavljenih članaka.

Od objavljenih djela vrijedi istaknuti djelo „Komparacija Hafsovog i Veršovog kiraeta“, objavljeno 2000, „Mushaf Fadil-paše Šerifovića“, objavljeno 2004. te „Hafizi u Bosni i Hercegovini u posljednjih 150 godina“, objavljeno 2006. godine.

Pisao je, također, stručne radove u Zborniku FIN-a, Takvimu, Muallimu i Preporodu. Napisao je i Tedžvid ─ udžbenik za studente FIN-a (1997).

MIZ Kalesija rahmetli Hafiza Fadila ef. Fazlića uvijek je ubrajao u plemenitu ulemu, ponoseći se što je iz naše Kalesije otišao na službu imama u najreprezentativniju bosanskohercegovačku džamiju ─ Begovu džamiju, u Sarajevu. Njegova smrt u Lukavcu po održanom predavanju, 26. marta 2012. godine, iznenadila je sve u Kalesiji, a i šire. Nikada nećemo moći zaboraviti njegovu ljubav prema rodnom kraju i njegovu čestu pohvalu svih onih koji su ostali da u Kalesiji tumače slovo kur'ansko i bore se za svakog pojedinca da ostane čvrst u svome islamskom uvjerenju.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh