Iz naših džemata

Serijal: Znamenita ulema Gornje Spreče – HUSEJN ef. JAHIĆ

Husejn ef. Jahić rođen je u Miljanovcima, gdje je stekao mektepsko znanje i završio osnovnu školu. Potom završava i Behram-begovu medresu u Tuzli. Kao muallim službovao je u Miljanovcima i Lipovicama od 1910. do 1914. godine.

U vrijeme austrougarske uprave, ali i kasnije, u mjestu Sarači postojala je vjerska islamska škola zvana ibtidaija ─ prva početna osnovna škola. Kada se Husejn ef. Jahić, iskusni imam i muallim, zbog izbijanja Prvog svjetskog rata morao vratiti u svoj rodni kraj, reisul-ulema Džemaludin ef. Čaušević, početkom 1915. godine, imenovao ga je za muallima mektebi-ibtidaije u Saračima. Ostavši u Saračima neko vrijeme kao muallim, ubrzo se seli iz svog rodnog kraja u Tuzlu, gdje nastavlja s mualimskom aktivnošću u tuzlanskim mektebima.

Početkom 1924. godine postao je tabor-imam u Tuzli, a kasnije je tu dužnost vršio u nekoliko mjesta Kraljevine Jugoslavije, sve do svoje smrti 1945. godine. Istakao se na kulturno-mearifskom radu, pišući za listove Hikmet, Gajret i Glasnik.

Iza sebe je ostavio potomke sklone peru i nauci. Napisali su mnoga djela koja naša naučna javnost visoko cijeni.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh