Iz naših džemata

Vaspitni ramazanski urnek: Džemaate sarački – Prijatelj sam ti iskreni!

Za sve ovo treba iskreno naumiti i samom sebi reći: Moj džemaate sarački, biću ti prijatelj iskreni. Lijepom riječju i čistim materijalnim ibadetom.

Kako postati prijatelj džemaata Sarači? Budi kao halifa Ebu Bekr našem Pejgamberu!

Kako postati prijatelj džemata saračkog? Kojim vrlinama dospjeti do veće deredže korisnoga dobra? Kako ovih dana šehri-ramazana kvalitetno imitirati darežljivost prvog halifu mlade Islamske države?

Za sve ovo treba iskreno naumiti i samom sebi reći: Moj džemaate sarački, biću ti prijatelj iskreni. Lijepom riječju i čistim materijalnim ibadetom. Teorijom i praksom – kavlen ve amelen! Jer, u Saračima treba još materijalne infrastrukture. Šta god da fali, kažu odvažno, namaknuće se ovog ramazana. Naime, dobar dio Saračana već je ”uhavizao” činjenicu da su u islamu važne dvije komponente: duhovna i materijalna. Ovo su svakom muslimanu i muslimanki dvije neraskidive sastavnice koje uvijek uporedo idu. Saračani su još od ranije znali da im u džematu nedostaje džematski stan za imama – kadrovska kuća. Godine 2016., zahvaljujući vakifu Sakibu Hasanoviću i njegovoj porodici, krenulo se u realizaciju izgradnje prijeko potrebnog imamskog stana. Odgovorni za vjerski život u svim našim kalesijskim džematima priupitali su saračke džematlije da li ovog ramazana 1438.h. godiine ima onih osoba koje hoće biti iskreni prijatelji džemata bar donekle kao što je bio prvi halifa Islamske države Ebu Bekr Es-siddik, radijellahu anhu. Ovaj halifa sav svoj imetak je stavio na raspolaganje mladoj Islamskoj državi, a kada su ga upitali šta je ostavio za svoju porodicu i svoje ukućane, kazao je: ” Svojoj porodici sam ostavio Allaha i Njegovog poslanika!” Dakle, ovaj čuveni halifa za svoju porodicu nije ostavio ama baš ništa. Ovim činom se pokazao kao najbolji i najveći prijatelj vjere islama i mlade Islamske države. On je svojim vakufljenjem cjelokupne imovine, ovim materijalnim ibadetom (i'badeti malijje) svima pokazao kako se treba čvrsto staviti u službu uzvišenog islama. I skoro da nije bilo niti jednog džematlije da je odustao od stila života halife Ebu Bekra. I tako,skoro pa svi obećaše da će biti prijatelji svoje Islamske zajednice i svog džemata Sarači. Dobri su to išareti. Imaćemo prijatelja u Saračima nalik Ebu Bekru Es-siddiku. Ama, vole oni i saračku džamiju, i sarački mekteb, i saračke mekteblije, vole oni dovršiti i započeti imamski stan, ali vole i svog agilnog efendiju Smajića.

Glavni vjerski izvori kazuju da su hodže i učenjaci nasljednici Allahovih poslanika. Oni, kao i Allahovi poslanici, trebaju imati svoje pomagače. Muhammed, a.s., imao je najboljeg pomagača u osobi Ebu Bekra. Naši imam ima svoje pomagače u Džematskom odboru i čestitim džematlijama koji džamiju i džamijsku okućnicu (objekti koji pripadaju džamiji, uključivši i imamski stan) smatraju prečom od svojih kuća. Uz ovaj ramazan 1438.h.godine je nastala prava jagma ko će biti prvi sahibul-hajrat vel – hasenat. Mnogi od njih hoće da budu birindži vjernici. Da pokušaju biti solidarni u dobru i darežljivi poput halife Ebu Bekra Es-Siddika. Jedan od njih uglas reče: Kad, efendum, budeš uselio se u džematski stan, mi čemo zasigurno biti pitomiji, mirniji i staloženije džematlije. Ti si i sada već naš podsjetnik na slijeđenju islamskog puta.

Kada novčano džematlije pomognu dalju gradnju i kada se imam useli u imamski stan, biće nafake svakojake! Imam će biti uz svu ehaliju saračku. Podizaće nove i nove džematlije. Djeca mektebska će rasti u vrlinama islamskog ahlaka, stasaće u velikodušnosti, poniznosti, razboritosti, u okrilju dozvoljene islamske hrabrosti. A ko tako raste, najbolje raste, uznapreduje! Imam će, ako Bog da, samo sa svojom pojavom biti najbolji odgojni urnek cijeloj ehaliji saračkoj. Džematlije Sarača će se identifikovati sa svojim imamom kao čelnikom u džamiji i van džamijskog prostora. Vjera islam će im biti zgusnuto prisutna ma gdje oni bili. Imam Aldin ef. Smajić stalno ih usmjerava da su u stalnom hajru i podstiče ih da budu prijatelji svog džemata kao što je bio Ebu Bekr mladoj Islamskoj državi . Radeći hajrove svaki sarački insan može očekivati samo hajr i živjeti u hajru i rahatluku. Islam se sastoji od dvije komponente: duhovne i materijalne. Sretan i radostan je onaj ko ih obje praktikuje u svom životu. Takvim vjernicima, po uspješnosti, na oba svijeta niko neće biti ravan. Otud i tolika jagma u Saračima da se imam čim prije useli u džematski stan. Mnogi žele biti Ebu Bekr! Vrata hajrata su širom otvorena. Uz ramazan, naročito! Moj džemaate sarački, dajem časnu islamsku riječ, biću ti stalno prijatelj iskreni!

E. I. Al.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh