Iz naših džemata

Vjerskim programom “Večer Kur’ana / hafiza” okončana manifestacija “Poslanik u mom srcu 2019” (Foto)

U subotu, 30. novembra 2019. godine, u Čaršijskoj džamiji održana je vjerska svečanost “Večer Kur’ana / hafiza”, te je održavanjem navedene svečanosti okončana i upotpunjena ovogodišnja manifestacija “Poslanik u mom srcu”.

U periodu od 25. oktobra do 30. novembra 2019. godine, u proteklih 35 dana izvedene su brojne kulturno-vjerske i mektebsko-školske svečanosti u okviru manifestacije “Poslanik u mom srcu 2019” koja se organizovala povodom obilježavanja rođenja Muhammeda, a.s. Ovogodišnja manifestacija otpočela je press konferencijom za medije, 25. oktobra, nekoliko dana prije nastupanja mjeseca rebiu-l-evvela, a završena je 30. novembra, nekoliko dana nakon isteka rebiu-l-evvela, kada se organizovala svečanost pod nazivom “Večer Kur’ana / hafiza”.

Moto ovogodišnje manifestacije “Poslanik u mom srcu” bio je kur’anski ajet “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor…” Određeni sadržaji manifestacije odnosili su se na mektebsko-školsku djecu, učenike osnovnih škola na području Kalesije i polaznike mekteba u kalesijskim džematima. Pored mektebsko-školskih svečanosti organizovani su kulturni programi; akademija povodom Dana državnosti i tribina “Vjerske prilike na području zvorničkog kotara između I i II svjetskog rata”.

U saradnji sa NeonTv tokom mjeseca novembra, svakog petka u 19.00 sati prikazivan je tvserijal u kojem su imami Medžlisa IZ Kalesija kazivali o Poslanikovim, a.s., vrlinama, njegovim karakteristikama i o Poslaniku kao divnom uzoru.

U okviru manifestacije “Poslanik u mom srcu 2019” izvedeni su i vjerski programi; u džematu Seljublje održana je “Večer ilahija i lijepe riječi”, u džematu Prnjavor centralna mevludska svečanost, te u džematu Čaršijska džamija “Večer Kur’ana / hafiza” čime je zaokružena ovogodišnja manifestacija.

U programu posljednje vjerske svečanosti pod nazivom “Večer Kur’ana / hafiza” učeštvovali su:

  • hfz. Kenan ef. Musić, glavni imam Medžlisa IZ Sarajevo,
  • hfz. Omer ef. Zulić, profesor kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu,
  • hfz. Amir ef. Hodžić, profesor fikha u Behram-begovoj medresi u Tuzli,
  • hfz. Asmir ef. Imamović, profesor akaida u Behram-begovoj medresi u Tuzli,
  • hfz. Husejn ef. Smajić, imam džemata Međaš.

Četiri kalesijska hafiza učili su kur’anske ajete, a peti hafiz, dr. sc. hfz. Kenan ef. Musić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, održao je predavanje.

Na početku svečanosti koja je otpočela nakon jacije-namaza prisutnima se obratio imam džemata Čaršijska džamija, Bilal ef. Husić, koji je uputio riječi selama i dobrodošlice i zahvalio se Medžlisu IZ Kalesija što je odredio da ovaj džemat bude domaćin svečanosti, jer se ove godine navršava 20 godina od formiranja džemata Čaršijska džamija. U svom kraćem obraćanju Bilal-ef. pomenuo je vakife i dobrotvore koji su u proteklih 20 godina gradili i izgradili džamiju i džemat, te predali mlađima emanet održavanja džemata i džamije.

Nakon obraćanja imama džemata Čaršijska džamija prisutnima se obratio i glavni imam Medžlisa IZ Kalesija, Enver ef. Alić, koji je, između ostalog, istakao: “Ovogodišnja manifestacija, kao i ranijih godina, nosi naziv ‘Poslanik u mom srcu’. Svi sadržaji, svečanosti i prigodni kulturno-vjerski i mektebsko-školski programi koji su organizovani imali su za cilj da u našim srcima se osnaži iman-vjera. Nadam se da će nam ta srčana snaga biti u našim srcima i nakon manifestacije i da će nam Poslanik biti uzor u našim životima”.

U nastavku svečanosti hafizi Kur’ana Časnog učili su kur’anske ajete iz sure Alu Imran i El-E’araf, a prijevod značenja kur’anskih ajeta čitao je akademski glumac Nermin Hodžić. Svečanost je uljepšana i sa nekoliko kasida koje je proučio hfz. Omer Zulić, dok je akademski glumac, Nermin Hodžić, svojim performansom očarao sve prisutne. Pored hfz. Omera Zulića i hfz. Husejna Smajića, koji su hafizi 7 i 30 godina, na svečanosti kur’anske ajete su učili i hfz. Amir Hodžić i hfz. Asmir Imamović. Ova dvojica kalesijskih hafiza, iz Vukovija Gornjih i Vukovija Donjih, profesori u Behram-begovoj medresi u Tuzli, titulu hafiza ponijeli su nedavno (Hodžić, januar 2017., Imamović, juni 2019.), te je “Večer Kur’ana / hafiza” bila i svojevrsna promocija novih kalesijskih hafiza.

Na kraju svečanosti pod nazivom “Večer Kur’ana / hafiza” predavanje je održao hfz. dr. sc. Kenan ef. Musić, glavni imam Medžlisa IZ Sarajevo i profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, jedan od napoznatijih vaiza u BiH. I doista, prisutni na svečanosti mogli su se uvjeriti u snagu riječi hfz. Musića, koji je, na njemu svojstven način, govorio o Poslaniku kao uzoru i sljedbenicima njegovim koji ga slijede i primjenjuju kur’anske ajete u svojim životima.

Prije završetka svečanosti dodijeljene su zahvalnice hafizima i domaćinima, a svečanost je zaokružena dovom.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh