Hutbe

Zul-Karnejn, Je'džuž i Me'džudž

Kada se okonča Dedždžalov boravak na Zemlji i kada prođu njegova iskušenja, ljude će pogoditi novo iskušenje, izlazak i pojava dva naroda.

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا
قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

“”O Zulkarnejne,” – rekoše oni – “Jedžudž i Medžudž čine nered po Zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi.” “Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao” – reče on. “Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići.” (El–Kehf, 93-95.) Istinu je rekao Allah Uzvišeni!

Hvala i zahvala Allahu Milosnom pripada. Salavat i selam na Poslanika donosimo, njegov sunnet slijedimo, trudimo se da iskreni sljedbenici njegovi budemo.

Pred samu propast ovog svijeta pojavit će se veliki predznaci koji će nagovjestiti neposredni Kijamet. Izlazak Sunca sa zapada, pojava životinje iz Zemlje, pojava Dedždžala, silazak Isaa, a.s., i pojava Je’džudža i Me’džudža.

Kada se okonča Dedždžalov boravak na Zemlji i kada prođu njegova iskušenja, ljude će pogoditi novo iskušenje, izlazak i pojava dva naroda. Narodi Je’džudž i Me’džudž dio su Ademovih, a.s., potomaka. O tome govori hadis Muhameda, a.s., u kojem se navodi da je Poslanik rekao: “Uzvišeni Allah će reći: – O Ademe! Adem će odgovoriti: – Odazivam ti se na služenje. Allah dž.š. reći će: – Ja ću proživiti džehenemsku skupinu. Adem će reći: – A šta je to džehenemska skupina? Odgovorit će: – Od hiljade će 999 u Džehennem, a samo jedna osoba u Džennet. Tada će mladi osijediti, a trudnice pobaciti svoje plodove. Među vama će biti dva naroda koja neće biti poznata ni po čemu osim po brojnosti, a to su Je’džudž i Me’džudž.”

Kur’an kada govori o ova dva naroda o njima govori u kontekstu objave o čovjeku koji je obišao istok i zapad Zemlje. Jedno od pitanja koje su spomenuli židovski svećenici Kurejšima da pitaju Muhammeda, a.s., bilo je: – Pitajte ga o čovjeku koji je obišao i istok i zapad Zemlje, šta je s njim bilo? Nakon toga uslijedila je objava o Zul-Karnejnu, odnosno objava ajeta koji govore o onome što se za njegovo vrijeme dešavalo.

Kako navode historičari, Zul-Karnejn je sa Ibrahimom, a.s., kada je ovaj sagradio Kabu, tavaf činio, bio je Ibrahimov, a.s., sljedbenik i klao je kurban, radi Allahovog zadovoljstva. Data mu je vlast na Zemlji, pa je tako zavladao na Zemlji od istoka do zapada. Neki kažu da je nazvan Zul-Karnejn zato što je vladao krajnjim tačkama, gdje Sunce izlazi i gdje zalazi. Allah dž.š. olakšao mu je načine i puteve osvajanja različitih područja i prostora. O Zul-Karnejnu govore ajeti iz sure Kehf. Međutim, ti ajeti iz sure Kehf govore i o Je’džudžu i Me’džudžu, o neredu koji su oni tada činili na Zemlji, te o Zul-Karnejnovom podizanju brane pred njima i njihovoj ne-moći da je pregaze ili probiju. Ti ajeti govore o davnom vremenu Zul-Karnejna i periodu poslije njega.

S druge strane, u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a., a koji govori o Je’džudžu i Me’džudžu, stoji da je Poslanik, a.s., rekao: “Je’džudž i Me’džudž svaki dan kopaju branu kojom su zazidani, i kada je toliko iskopaju da primijete sunčevo svjetlo, njihov vođa im kaže: – Vratite se, sutra ćemo nastaviti. Onda Allah vrati branu kao što je bila. Kada dođe vrijeme da se oni pojave, kopat će branu i kada dođu dotle da vide sunčevo svjetlo, njihov vođa će im reći: – Vratite se svojim mjestima, sutra ćemo nastaviti s kopanjem, ako Allah dozvoli. Vratit će se brani sutradan i zateći je onakvom kakvom su je ostavili prethodni dan. Prokopat će je i krenuti na ljude. Svu vodu na koju naiđu će popiti. Ljudi će bježati od njih u svoje utvrde. Allah će na njih poslati crve koji će im napadati vratove i tako ih uništiti.”

Branu koju je sazidao Zul-Karnejn narodi Je’džudž i Me’džudž nisu mogli i ne mogu da prijeđu, a i ne mogu ni da je ispod prokopaju. Brana koju je sagradio Zul-Karnejn predstavlja milost Božiju prema svijetu, jer je postavio između njih i Je’džudža i Medžudža pregradu koja ih sprečava u činjenju štete i nereda na Zemlji. Onoga trenutka kad narodi Je’dždudž i Me’džudž prokopaju branu tada će se i pojaviti. Allah će izvesti Je’džudž i Me’džudž koji će navaliti sa svih strana. Kur’an o tome govori: – I kad se budu sa svake uzvisine žurno spuštali.

Je džudž i Me džudž se spominju na dva mjesta u Kur anu; prvi put u suri El-Kehf gdje se opisuje Zul-Karnejnovo zidanje brane, te drugi put u suri El-Enbija. Ajeti iz sure Kehf govore o prošlosti a ajeti iz sure El-Enbija govore o Je’džudžu i Me’džudžu u budućnosti i o njihovom velikom izlasku neposredno pred Kijametski dan. U vezi s narodima Je’džudž i Me’džudž i njihovom pojavom pred Kijamet, Poslanik, a.s., je rekao: „…Poslije toga (nakon što ubije Dedždždala) će doći Isa, a.s., ljudima koje je Allah sačuvao od Dedždžala, pa će im potrti njihova lica i saopćiti im njihove stepene u Džennetu. Dok bude tako činio, Allah će objaviti Isau, a.s.: – Ja sam izveo robove Moje, protiv kojih se niko neće moći boriti, pa skloni robove Moje na brdo Tur. A onda će Allah izvesti Je'džudž i Me'džudž, koji će navaliti sa svih strana. Iza svakog uzvišenja će se spuštati do jezera Taberijje (Kaspijsko more). Prvi od njih će iz njega svu vodu popiti, a kad dođu zadnji, reći će: – Kao da je nekada ovdje bila voda. Isa, a.s., i njegovo društvo će biti u velikom iskušenju, tako da će jedna volovska glava biti vrijednija od stotinu zlatnika vama danas, zbog čega će Allahov Poslanik i njegovo društvo težiti da ih Allah usmrti. Tada će Allah na Je'džudž i Me'džudž poslati crve koji će napasti njihove vratove, tako da će svi u trenu biti usmrćeni. Zatim će Isa, a.s., sa svojim sljedbenicima sići sa brda Tur u njegovo podnožje, ali neće naći ni jedan slobodan pedalj na Zemlji a da neće biti prekriven njihovim leševima. Isa, a.s., će se sa svojim sljedbenicima obratiti Allahu, pa će Allah poslati ptice koje će odnijeti i baciti njihove leševe gdje Allah htjedne. A onda će Allah dati kišu koja će zahvatiti svaku nastambu i koja će cijelu Zemlju očistiti tako da će postati kao ogledalo. Zatim će reći Zemlji: – Iznikni plodovima i okiti se bereketom! U tom vremenu će se skupina ljudi moći najesti od jednog šipka i moći će stati u hladovinu njegove kore. Dok oni budu tako živjeli Allah će im poslati mirisni vjetar, pa će ih dodirnuti ispod pazuha i tako će uzeti dušu svakog muslimana i muslimanke. Na Zemlji će ostati samo najgori ljudi, koji će otvoreno zinaluk činiti, kako to čine magarci i njih će zadesiti strahote Kijametskog dana.“ (Muslim)

Allaha molimo dobro da radimo a lošeg se sačuvamo, molimo Ga za milost Njegovu neizmjernu na Danu sudnjem. Amin, ja Rabbe-l-alemin!

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh