Predsjednik

Halil Aščić

Halil Aščić – Pvi predsjednik Džematskog odbora Rainci

(18.9.1960-31.12.1973.)

Na osnovu uvida u arhivu koja se čuva u MIZ-u Kalesija pouzdano se zna da je prvi predsjednik tadašnjeg Odbora IVZ Rainci bio Halil ef. Aščić.

14-halil-ai%c2%a6zi%c2%a6c1951

Halil Aščić – Pvi predsjednik Džematskog odbora Rainci

Skoro 14 godina bio je prvo administrativno lice, s tim da je predsjednikovao šest godina u Džematskom odboru Islamske vjerske zajednice Rainci (sa sjedištem u Tojšićima), a osam godina bio je na funkciji predsjednika Odbora Islamske vjerske zajednice Tojšići u Tojšićima.

Zna se pouzdano da mu je prvi blagajnik Odbora IVZ Rainci bio Mehmed Habibović, koji je 6.8.1961. godine blagajnu Odbora predao novoizabranom blagajniku Husi Mehmedoviću iz džemata Caparde. Na kraju kalendarske godine Huso Mehmedović se uvijek potpisivao kao računopolagač. U obavljanju blagajničke dužnosti bio je izuzetno pedantan i svaki njegov unos u blagajnu prepoznatljiv je po lijepom rukopisu.

1-iz-djelovodnika-dzematskog-odbora-rainci 3-knjiga-blagajne-dzematskog-odbora-otkriva-pocetke-rada-istog

Njegov prvi saradnik kao vjersko-prosvjetni referent bio je Osman ef. Rančić, koji je ujedno bio i sekretar Odbora IVZ Rainci. Halil ef. Aščić istovremeno je vršio i imamsku dužnost u Vukovijama Gornjim (Maslama). Godine 1970., kada je predsjednik bio Halil Aščić, Odbor IZ Tojšići u svom sastavu imao je jedanaest džemata.

14-1-huso-mehmedovic-iz-1968-godine-medas

Prema spisku tadašnjih „džamijskih“ odbora, Odbor Islamske zajednice Tojšići u svom sastavu imao je jedanaest džemata.

Članovi Džamijskog odbora Caparde bili su: Alija Džaferović, mutevelija; h. Hadžo Džaferović, Salih Karić, Avdo Karić, Zejnil Lokmić, Šefik Lokmić, Abdulah Hrustić, Emin Mehanović, Osman Osmanović i Salkan Smajlović.

U sastavu Džamijskog odbora Hrasno bili su: Mahmut Hujdur, mutevelija; Huso Hujdur, Hamid Hujdur, Jusuf Hodžić, Ahmet Ćatić, Alija Bureković i Avdo Ikanović.

Džamijski odbor Šeher činili su: Sabit Ramić, mutevelija; Smajo Cakor, Ahmet Spahić, imam; h. Salih Alibašić i Ibro Omerbegović.

U sastavu Džamijskog odbora Kalesija bili su: h. Husein Jašarević, Ismet Halilović, h. Ibrahim Subašić, Osman Halilović, Aljo Subašić, h. Adem Jusić, Smajl Šehić, Muharem Jahić, Ahmet Hadžić, Alija Đedović, Haso Mujkić, Šaban Bećirbašić i Jusuf Križevac, mutevelija.

Džamijski odbor Međaš činili su: Mujo Hadžić, mutevelija; h. Halil Hadžić, Salko Halilčević, Mujo Mešanović, Jaho Begić, h. Muharem Musić, Zulfo Musić, Alija Gutić, h. Mustafa Pilavdžić, Salko Mešić, Meho Pjanić, Meho Idrizović i Haso Idrizović.

U sastavu Džamijskog odbora Memići bili su: Avdo Hodžić, mutevelija; Ejub Alić, Meho Salihović, Pašan Bešić, Alija Dugonjić, Osman Halilović, Rašid Džanić, Hasan Bećić i Nezir Bećić.

U sastavu Džamijskog odbora Vukovije Donje bili su: Mehmed Hodžić, mutevelija; h. Muharem Mešanović, Ibrahim Jukanović, Ramo Brđanović, Avdo Imamović i Alija Hercegovac;

U sastavu Džamijskog odbora Seljublje bili su: Meho Mujkanović, mutevelija; Ibro Rizvanović, Mustafa Smajić, Osmo Mujkanović, Ibrahim Smajić, Hamza Karahodžić i Hasib Hadžić.

Džamijski odbor Miljanovci činili su: Mustafa Hamzić, mutevelija; Sejfo Sinanović, Mumin Aljukić, h. Mušan (Pezo) Kamerić, h. Mumin Kamerić, h. Husein Imšić, Ibrahim Alić, h. Omer Hasanović, Muhamed Jahić, Mahmut Sinanović, Muhamed Imamović, Avdo Smajlović, Haso Aljukić, Mujo Eminić, Muhamed Fazlić, Meho Pezić i h. Mujo Zulić.

U sastavu Džamijskog odbora Lipovice bili su: Mujo Čamdžić, mutevelija; Nezir Hasanović, Nedžib Zulfić, h. Hasan Kadrić, Sejmo Barčić, Osmo Imamović, Osmo Jakubović, h. Hadir Husić, Salko Bukvar, Fehim Hasanović i Ibrahim Hasanović.

U sastavu Džamijskog odbora Jelovo Brdo bili su: Mumin Bećirović, mutevelija; Muho Bećirović, Muharem Kulović, Osman Šehić, Smajo Smajkanović i Mehmed Osmančević.

Od odlaska u penziju 1973. godine nije više obavljao funkciju predsjednika.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh