Iz naših džemata

Produžen rok za prijave kandidata na takmičenje “Mektebski prvaci”

Medžlis Islamske zajednice Kalesija obaviještava potencijalne kandidate da je rok prijave na  takmičenja „Mektebski prvaci“ u učenju Kur’anskih sura napamet, za redovne polaznike mektebske pouke pomjeren.  Muallimi ili predavači u Školi Kur’ana dužni su najkasnije do 31. januara 2022. godine izvršiti prijavu takmičara. Također,  finalno takmičenje je prolongirano za 12/13. februar 2022. godine. Prijava se može izvršiti direktno u Medžlisu islamske zajednice Kalesija ili putem e-maila: mektebskiprvaci.mizkalesija@gmail.com Organizator će blagovremeno obavijestiti takmičare o ispravnosti prispjelih prijava.

Polaznici mektebske pouke biće raspoređeni u dvije kategorije shodno starosnoj dobi:

I kategorija, učenici osnovne škole do šestog razreda (Sura Jasin, i posljednjih 15 Kur’anskih sura od El-Adijat do En-Nas),

II kategorija, učenici osnovne škole od sedmog do devetog razreda (Sura Jasin, i posljednje 22 Kur’anske  sure od Ed-Duha do En-Nas).

Takmičar koji svojim znanjem zadovoljava kriterije znanja u određenoj kategoriji, može se prijaviti i takmičiti bez obzira ako je mlađi od donje dobne granice. Takmičenje „Mektebski prvaci“ održavat će se u prostorijama džamije ” Abdullah ibn Mohammed Mominah u džematu Dubnica koji je partner MIZ Kalesija u organizaciji ovog značajnog projekta. Organizatori su predvidjeli nagradni fond u iznosu od 2350,00  KM, koji će se obezbjediti od strane sponzora. Pravo učešća imaju redovni polaznici mektebske pouke s područja Muftijstva tuzlanskog.

Pravilnik takmičenja i Prijavni obrazac za takmičenje, možete preuzeti ispod.

Pravilnik takmičenja Mektebski prvaci MIZ Kalesija

Preporuka i prijava muallima

 

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh