Historijat

Imami Medžlisa Kalesija u modernoj historiji

Imami Medžlisa Kalesija u modernoj historiji

Razvoj i formiranje Islamske zajednice u BiH obilježile su velike historijske mijene. Društveno-politička situacija primoravala je Islamsku zajednicu na kontinuiranu reorganizaciju.

Godine 1958/59. preinačena je organizacija Islamske zajednice za područje Gornje Spreče. Muslimani današnje općine Kalesija organizacijski su pripadali Vakufsko-mearifskom povjerenstvu sa sjedištem u Zvorniku, Vlasenici i Tuzli. Za džemate u Gornjoj Spreči, tj. pripadnike islama na području Džematskog odbora Rainci, odnosno Kalesije, angažirani su imami koji su dali svoj vidan pečat u organizaciji i strukturi tadašnjeg Džematskog odbora Rainci. Prvi imam koji je upisan u Matičnu knjigu radnika – imama jeste Halil (Saliha) Aščić. Ovaj imam začetnik je moderne historije Islamske zajednice u Gornjoj Spreči – Kalesiji.

1. HALIL ef. AŠČIĆ

Matična knjiga ukazuje na podatke da je Halil ef. Aščić rođen 2.6.1904. godine, u Maslama – Vukovijama, Kalesija, BiH, da je završio Behram-begovu medresu u Tuzli, da je imao status muallima u Petrovicama od 1932. pa do 1939. godine, a od 1939. do 1940. godine u Tupkoviću, pa ponovo 1940. godine u Petrovicama, gdje ostaje do 1942. godine. Od 1942. do 24.9.1965. godine Halil ef. je imam u Vukovijama Gornjim. Prestao je raditi zbog odlaska u starosnu penziju (br. p. 5513/65, 2.11.1965. godine).

2. OSMAN ef. ČANIĆ

Osman Čanić, Husejnov, rođen je 1906. godine u Raincima, Kalesija, BiH. Prebivao je u Raincima Donjim. Završio je Behram-begovu medresu. Bio je imam u Raincima Donjim od 1932. do 1952. godine, u Gojčinu od 1959. do 1966. godine i ponovo u Raincima Donjim od 1966. do 31.10.1968. godine. Razlog prestanka njegovog rada jeste starosna penzija (br. p. 5060/68, 24.10.1968. godine).

3. HASAN ef. HAMIDOVIĆ

Hasan Hamidović, Hamidov, rođen je u Džafićima, Vukovije, Kalesija, BiH. Živio je u Džafićima i završio Behram-begovu medresu u Tuzli. Bio je imam u Vukovijama Donjim od 1937. do 1938. godine, u Zvorniku od 1938. do 1946. godine, u Capardama od 1946. do 1962. godine, u Miljanovcima od 1962. sve do 17.11.1966. godine. Prestao je obavljati imamsku dužnost zbog odlaska u invalidsku penziju (br. p. 1222/67, 15.5.1967. godine).

4. IBRAHIM ef. HASANOVIĆ

Ibrahim Hasanović, Hasanov, rođen je u Saračima, Kalesija, BiH. Živio je u Saračima i u Tuzli završio Behram-begovu medresu. Bio je imam u Petrovicama i na Međašu. Razlog prestanka njegovog imamskog rada jeste invalidska penzija.

20-1-hodza-ibrahim-hasanovic

5. MUSTAFA ef. JOLDIĆ

Mustafa Joldić, Salkanov, rođen je 1898. godine u Memićima, Kalesija, BiH. Svršenik je Podrinjske medrese u Zvorniku. Bio je imam u Šeheru od 1957. do 1962. godine. Otišao je u invalidsku penziju (br. 15275/66).

6. OSMAN ef. MUJANOVIĆ

Osman Mujanović, Šabanaov, rođen je 5.11.1904. godine u Kikačima, Kalesija, BiH. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli a imam bio u Hrasnu od 1957. do 1965. godine. I ovaj imam otišao je u invalidsku penziju (br. 12773/65, 10.11.1965).

7. MEHMED ef. IMAMOVIĆ

Mehmed Imamović, Ibrahimov, rođen je 29.6.1913. godine u Lipovicama, Kalesija, BiH. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli i bio imam u Hrasnu od 1940. do 1957. godine a zatim u Lipovicama od 1957. do 29.1.1968. godine. Radni odnos prekinuo je zbog odlaska u invalidsku penziju (br. p. 20102/68, 5.2.1968. godine).

20-2-guti%c2%a6c-hasan-ef-sa-djecom-i-gostima-iz-tz

8. HALIL ef. HALILOVIĆ

Halil Halilović, Husejnov, rođen je 1914. godine u Kalesiji, BiH. Završio je dva razreda Behram-begove medrese u Tuzli i bio imam (privremeno) u Hrasnu 1966. godine i u džematu Brda 1983. godine.

9. IBRAHIM ef. GUTIĆ

Ibrahim Gutić, Hasin, rođen je 10.11.1949. godine u Dedajićima, Tojšići, Kalesija, BiH. Položio je imamski ispit (prvi razred medrese). Bio je imam u Hrasnu od 1.1.1968. do 25.3.1968. godine (do odlaska u JNA), pa ponovo imam u Hrasnu od 4.10.1969. do 30.9. 2010. godine. Radni odnos imama Gutića prestao je zbog odlaska u penziju (D- 952163 Rbr. 292/66, Kalesija).

10. MUSTAFA ef. DAUTOVIĆ

Mustafa Dautović, Himzin, rođen je 1923. godine u Međeđi, Zvornik, BiH. Živio je u Capardama. Položio je imamski ispit (prvi razred medrese). Kao imam radio je u Capardama od 1962. do 10.1.1969. godine. Premješten je u Papraću (271 /69, 21.1.1969. godine), a potom je bio imam u Kikačima od 11.1.1972. godine pa do 31.12.1978. godine. Poslije rada u Kikačima radi u džematu Jelovo Brdo od 1.1.1979. godine do 30.7.1983. godine. Potom je pred penzionisanje imao i premještaj u Atmačiće ─ Bijeljina.

11. OMER ef. ZRNANOVIĆ

Omer Zrnanović, Osmanov, rođen je 27.10.1946. godine u Tulovićima, Živinice, BiH. Prebivao je u Lipovicama, Kalesija. Završio je četiri razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Bio je imam u Lipovicama od 1.10.1968. do 1.11.1969. godine. Dobio je premještaj u Solinu, Tuzla (S IVZ br. 4836/69, 18.11.1969. godine).

12. OMER ef. IMAMOVIĆ

Omer Imamović, Rašidov, rođen je 1905. godine u Vukovijama Donjim, Kalesija, BiH. Prebivalište mu je bilo u Vukovijama Donjim. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli i bio imam u Vukovijama Gornjim od 1928. do 1939. godine, a od 1939. godine u Vukovijama Donjim. U starosnu penziju otišao je 1976. godine.

13. H. OSMAN ef. RANČIĆ

Osman Rančić, Sulejmanov, rođen je 8.6.1908. godine u Ćivama, Vukovije, Kalesija, BiH. Prebivalište mu je bilo u Ćivama, Vukovije, Kalesija, BiH. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli. Imamio je u Tojšićima od 1932. do 20.4.1952. godine, u Raincima Donjim od 1957. do 16.2.1966. godine, a potom je iste godine postavljen za imama u Vukovijama Gornjim. U starosnu penziju otišao je u maju 1977. godine.

14. MUSTAFA ef. HALILOVIĆ

Mustafa Halilović, Mujin, rođen je 1910. godine u Kalesiji, BiH. Živio je u Kalesiji. Završio je četiri razreda Behram-begove medrese u Tuzli. Imamio je u Kalesiji od 1959. sve do 1974. godine. Otišao je u invalidsku penziju 1974. godine (Rješ. br. 1038/74, od 9.4.1974. godine).

15. H. MUSTAFA ef. HODŽIĆ

Mustafa Hodžić, Ibrahimov, rođen je 1911. godine u Memićima, Kalesija, BiH. Prebivalište mu je bilo u Memićima, Kalesija, BiH. Završio je Nižu podrinjsku medresu u Zvorniku. Imamio je u Memićima od 1937. godine. U starosnu penziju otišao je februara 1978. godine.

16. OSMAN ef. GAZIBEGOVIĆ

Osman Gazibegović, Mustafin, rođen je u Prnjavoru 1918. godine. Živio je u Prnjavoru, Kalesija, BiH. Sa završenom Behram-begovom medresom u Tuzli prvo je imamio u Moluhama – Tuzla od 1945–1947. godine, a potom u Solini od 1947–1950. godine. U džematu Prnjavor je od 1950. sve do 1980. godine, a penzionisan je 1982. godine (Rješenje: 2047/82).

17. HASAN ef. GUTIĆ

Hasan Gutić, Hasin, rođen je 6.6.1932. godine u Dedajićima, Tojšići, Kalesija, BiH, stanovao je u Dedajićima, Kalesija, BiH. Svršenik je Niže okružne medrese u Tuzli. Imamio je u Petrovicama Gornjim i na Međašu. Stupio je u službu imama 15.6.1965. godine. Matična knjiga radnika bilježi da je otišao u invalidsku penziju Rješenjem: 2047/82, ali se zna da je bio imam još deset godina. Službenik / sekretar Odbora Kalesija njegovo staro rješenje označio je crvenim X.

18. FERHAT ef. NAKIČEVIĆ

Ferhat Nakičević, sin Halilov, rođen je 21.7.1914. godine u Teočaku, Ugljevik, BiH, a prebivao je u Tuzli. Svršenik je Behram-begove medrese u Tuzli. Imamio je u Miljanovcima od 7.5.1967. godine, gdje je ostao na dužnosti imama u džematu Miljanovci sve do 30.12.1970. godine. Rješenjem Starješinstva Islamske zajednice iz Sarajeva premješten je u Slavinoviće – Tuzlu (Br. rješenja: 27/71, od 11.1.1971. godine).

19. AHMET ef. HODŽIĆ

Ahmet Hodžić, Salihov, rođen je u Dubravama Gornjim 12.8.1934. godine, Živinice, BiH, Boravio je u Dubravama Gornjim, Živinice, BiH. Obavljao je dužnost imama s imamskim ispitom stečenim u Sarajevu. Imamio je u Bilalićima od 1964. do 1966. godine, a od 1966. godine imam je u Jelovom Brdu (Gojčinu), te na toj dužnosti ostaje do 30.3.1970. godine. Od te godine radio je kao imam u džematu Lipovice (25 godina), da bi potom iz Medžlisa Živinice otišao u redovnu penziju.

20. AHMET ef. SPAHIĆ

Ahmet Spahić, sin Sulejmanov, rođen je 1936. godine u Likama, Šeher, Kalesija, BiH, a živio je u Likama, Kalesija, BiH. Bio je vjerski službenik sa mektebi-ibtidaijom u džematu Šeher, i to od 1962. do 1970. godine. U napomeni se navodi da je bez potrebne stručne spreme i da je otišao na rad u Njemačku.

21. OMER ef. SMAJIĆ

Omer Smajić, sin Rašidov, rođen je 1900. godine u Seljublju, Kalesija, BiH, a prebivalište mu je bilo u Seljublju. Bio je vjerski službenik bez medrese, uz posjedovanje zrelog mektepskog obrazovanja i odgoja. U Matičnoj knjizi rada imama zabilježeno je da je bio imam u Seljublju 1940. godine. Njegov rad prekinulo je preseljenje na bolji svijet.

22. RAMO ef. MEHMEDOVIĆ

Ramo Mehmedović, sin Mehin, rođen je 5.4.1928. godine u Nezuku, Zvornik, BiH, a živio je u Capardama, Kalesija, BiH. Završio je Podrinjsku medresu u Zvorniku. U početku je kraće vrijeme imamio u Kobilićima, a potom u Capardama od 1.11.1969. godine. Penzionisan je u džematu Caparde.

23. MEHMED ef. ŠLJIVIĆ

Mehmed Šljivić Mehemed, sin Alijin, rođen je 15.4.1946. godine u Dubravama, Živinice, BiH. Živi u Dubravama, Živinice, BiH. Vjerski je službenik sa četiri razreda Gazi Husrev-begove medrese. Imamio je u Kraljevoj Sutjesci od 1.1.1969. do 1970. godine, a potom, 15.1.1971. godine, stupa na dužnost imama u džematu Miljanovci, gdje ostaje sve do odlaska u imamsku penziju 30.6.2009. godine (D-I 137701 R.br.29/68 Živinice).

24. JUSUF ef. HUSEJNOVIĆ

Jusuf Husejnović, sin Šabanov, rođen je 25.8.1950. godine u Raincima Donjim, Kalesija, BiH. Nastanjen je u Raincima Donjim. Svršenik je Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Imamio je u Jelovom Brdu od 1.4.1971. do 31.12.1971. godine, a potom u Raincima Donjim od 1.1.1973. godine. Angažiran je 1.4.1971. godine za imama nove džamije u Vukovijama Gornjim po njenom otvaranju. U ovom džematu ostaje i početkom agresije na BiH (7.4.1992). Kasnije donosi odluku da se angažuje u Armiji RBiH, iz koje odlazi u vojnu penziju.

25. ISMET ef. AVDIBAŠIĆ

Ismet Avdibašić Hasan, sin Jusufov, rođen je 12.11.1952. godine u Kikačima Gornjim, Kalesija, BiH, s prebivalištem u Kikačima Gornjim. Svršenik je Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Imamsku dužnost u Seljublju obnaša od 1.11.1973. sve do 1987. godine, nakon čega dobija premještaj u Slavinoviće, pri Odboru IZ Tuzla.

26. HUSEIN ef. OMEROVIĆ

Husein Omerović, sin Salihov, rođen je u Kamenici Gornjoj, Zvornik, BiH. Živio je u Kamenici, Zvornik, BiH. Imao je status vjerskog službenika – imama u Kalesiji (Kalesiji Selu) od 1.3.1974. godine. Potom je uslijedio premještaj u džemat Memiće, iz kojeg je i otišao u imamsku penziju.

27. AHMET ef. ALIĆ

Ahmet Alić, sin Ibrahimov, rođen je 5. juna 1950. godine u Saračima, Kalesija, BiH. Bio je vjerski službenik – imam sa četiri završena razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Imamio je u Jelovom Brdu od 1.12.1974. godine do 30.1.1976. godine. Potom je premješten u Nevesinje.

28. HUSO ef. RAMIĆ

Huso Ramić, sin Šećin, rođen je 29. januara 1954. godine u Šeheru, Kalesija, BiH. Bio je vjerski službenik – imam sa završenom Gazi Husrev-begovom medresom u Sarajevu. Prvo uposlenje imao je u Šeheru od 1.3.1976. do 1.3.1977. godine, a potom u džematu Vukovije Donje do 29.9.1977. godine, kada je zatražio premještaj u Odbor IZ Sarajevo (u Hrasnicu).

29. HAMDIJA ef. NURIKIĆ

Hamdija Nurikić, sin Mujin, rođen je 1934. godine u Lukavici Donjoj, općina Živinice, Tuzla. Nastanjen je u Lukavici Donjoj. Završio je Behram-begovu Medresu u Tuzli. Imamsku dužnost obnašao je u Šeheru od 1.10.1977. do 1.4.1980. godine. Premješten je u Kruševicu (Puračić) Rješenjem Islamskog star.: 2490/80.

30. RASIM ef. HADŽIĆ

Rasim Hadžić, sin Ibrahimov, rođen je 1951. godine u Kalesiji Gornjoj (Kalesiji Selu), a nastanjen u Solini, u Tuzli. Svršenik je Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Imamsku službu započeo je u džematu Memići 1.4.1981. godine. Ostalih podataka o njemu nema u Matičnoj knjizi radnika.

31. RASIM ef. HAMIDOVIĆ

Rasim Hamidović, sin Mešanov, rođen je 19.8.1955. godine u Vukovijama Gornjim, Kalesija, BiH. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Obnašao je imamsku dužnost u Vukovijama Donjim od 18.1.1980. do 27.9.1986. godine.

32. HUSEJN ef. DŽANKIĆ

Husejn Džankić, sin Muhamedov, rođen je 1958. godine u Vukovijama Gornjim (Ćivama), Kalesija, BiH. Svršenik je Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Radio je kao imam u Vukovijama Gornjim od 1.6.1978. do 10.4.1979. godine (do odlaska u JNA), a potom obnaša dužnost imama u Šeheru od 1.10.1980. do 8.3.1987. godine.

33. MUJO ef. ZULIĆ

Mujo Zulić, sin Alijin, rođen je 1958. godine u Mahmutovićima – Miljanovci, općina Kalesija, BiH. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Prvu imamsku službu obavljalo je u Vukovijama Donjim od 1.6.1978. godine do 10.4.1979. godine (kada odlazi u JNA), a potom je angažovan za imama, hatiba i muallima u džematu Rainci Donji od 24.6.1980. godine.

34. MUSTAFA ef. SINANOVIĆ

Mustafa Sinanović, sin Mustafin, rođen je 1955. godine u Višći, općina Banovići. Prebivalište mu je u Kikačima, općina Kalesija, BiH. Vjerski je službenik – imam sa završenom Gazi Husrev-begovom medresom u Sarajevu. U Matičnoj knjizi radnika registrovan je kao imam, hatib i muallim u džematu Kikači (Kikači Donji) od 1.2.1980. godine.

35. ENVER ef. OMEROVIĆ

Enver Omerović, sin Husejnov, rođen je 1959. godine u Kamenici, općina Zvornik, BiH, a živio je u Memićima i Prnjavoru. Svršenik je Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Imamio je u džematu Memići od 1.6.1978. do 25.4.1980. godine (kada odlazi u JNA), a potom u Prnjavoru od 1.9.1982. godine. Uz imamsku dužnost, pred samu agresiju na BiH, bio je i v.d. predsjednika Odbora IZ Kalesija do izbora Husejna Halilovića za zvaničnog predsjednika Odbora Kalesija.

36. MEVLUDIN ef. HAMIDOVIĆ

Mevludin Hamidović, sin Muharemov, rođen je 12.8.1962. godine u Vukovijama Gornjim, Kalesija, BiH. Živio je u Vukovijama Gornjim, Kalesija, BiH. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Angažovan je za imama u džematu Jelovo Brdo od 1.12. 1988. godine a potom je od 1.9.1992. do 26.5.2012. godine obnašao dužnost imama, hatiba i muallima u džematu Vukovije Donje. Iste godine preselio je na ahiret, te je izdato rješenje o prestanku njegovog radnog odnosa (Rješenje: 623108, red. br. 885 Kalesija).

37. HIMZO ef. UŽIČANIN

Himzo Užičanin, sin Sulejmanov, rođen je 24.7.1962. godine u Hrasnu, Kalesija, BiH. Porijeklom je iz Hrasna Gornjeg, općina Kalesija. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Imamski staž započeo je u džematu Brda 1.12.1985. godine. Premještajem od strane Rijaseta imam je na području Puračića, općina Lukavac.

38. MEDIHA muallima BEĆIĆ

Mediha Bećić, kći Mehmedova, rođena je 20.1.1965. godine u Memićima, Kalesija, BiH. Završila je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Njen prvi angažman pri Odboru IZ Kalesija počeo je 1.12.1984. godine u svojstvu muallime, gasalke i tehničkog službenika u kancelariji Odbora Islamske zajednice Kalesija.

39. MEHMEDALIJA ef. IMAMOVIĆ

Mehmedalija Imamović, sin Sejfin, rođen je 2.3.1969. godine u Lipovicama, Kalesija, BiH. Prebivalište mu je u Vukovijama Gornjim, općina Kalesija, BiH. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (FIN). Bio je imam, hatib i muallim u džematu Vukovije Gornje od 1.3.1995. godine do 30.9.2007. godine, od kada radi kao profesor islamske vjeronauke u Mješovitoj srednjoj školi „Kalesija“ (I-56374, R.br. 138/ 96, Kalesija).

40. SENAD ef. BEĆIĆ

Senad Bećić, sin Nedžibov, rođen je 12.1.1965. godine u Memićima, općina Kalesija. Osnovnu školu završio je u Memićima, Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu i Filozofski fakultet u Tuzli – Odsjek historija. Ugovor o vršenju imamske dužnosti u džematu Memići potpisao je 1991. godine. U toku rata 1992–1995. godine privremeno je angažovan kao imam na području Medžlisa IZ Vareš. Nakon rata postaje imam novosagrađene džamije džemata Memići Centar. Sporazumno prestaje biti uposlenik Medžlisa IZ Kalesija zbog odlaska na mjesto vjeroučitelja u OŠ „Memići“, gdje i danas radi.

41. SENAID ef. SMAJIĆ

Senaid Smajić rođen je 4.2.1976. godine u Seljublju, s prebivalištem u Seljublju, Kalesija, BiH. Svršenik je Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Radio je kao imam, hatib i muallim u džematu Seljublje od 1.1.1998. do 1.11.1998. godine, kada odlazi na odsluženje vojnog roka (RBH- 030865, R. br. – 232/98, Kalesija).

42. SAMIR ef. SAKIĆ

Samir Sakić, rođen je 15.11.1972. godine u Kikačima, Kalesija, BiH. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Bio je imam, hatib i muallim u džematu Rainci Gornji od 1.4.1996. do 30.4.2001. godine, kada s Medžlisom IZ Kalesija sporazumno raskida ugovor o radu i odlazi u inostranstvo (J – 38644, R. br. 550/ 97, Kalesija).

43. IBRO ef. MULIĆ

Ibro Mulić rođen je 19.3.1979. godine u Bašigovcima, Živinice, Tuzla, BiH, s prebivalištem u Brdima – Križevci, Kalesija, BiH. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli. Obnašao je dužnost imama, hatiba i muallima u džematu Brda Križevci od 1.2.1998. do 29.2.2000. godine, kada sporazumno raskida ugovor i prelazi na radno mjesto imama na području Medžlisa Živinice (J – 55430, R. br. 22/98, Živinice).

44. ESNAF ef. IMAMOVIĆ

Esnaf Imamović, sin Mehmedov, rođen je 7.6.1979. godine u Tuzli. Odrastao je i živio u Lipovicama, Kalesija, BiH. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli. Bio je imam, hatib i muallim u džematu Jelovo Brdo od 1.9.1998. godine do 30.9.1999. godine. Iste godine sporazumno je raskinuo ugovor s Medžlisom IZ Kalesija radi školovanja u inostranstvu (RBH – 042866, R. br. 511/ 98, Kalesija).

45. MERSUDIN ef. HERIĆ

Mersudin Herić rođen je 12.3.1976. godine u Tuzli. Odrastao je i živio u Vukovijama Donjim. Završio je Gazi Hurev-begovu medresu u Sarajevu. Bio je angažovan kao imam, hatib i muallim u džematu Brda Gornja od 1.2.1999. godine do 31.8.2001. godine, kada sporazumno raskida ugovor s Medžlisom IZ Kalesija i odlazi na rad u inostranstvo (N 052129, R. br. 79/99, Kalesija).

46. HUSEJN ef. MEŠANOVIĆ

Husejn Mešanović rođen je 7.8.1949. godine u Vukovijama Donjim (Džafićima), Kalesija, BiH. Nastanjen je u Vukovijama Donjim, Kalesija, BiH. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. U džematu Rainci Gornji radio je od 1.10.2001. godine do 30.8.2011. godine, kada odlazi u penziju (D-I 863802, R. br. 845/70, Kalesija, serijski broj: 724649).

47. RIJAD ef. ĐEDOVIĆ

Rijad Đedović rođen je 19.5.1980. godine u mjestu Brda Gornja, Kalesija, BiH. Bio je nastanjen u džematu Brda Gornja. Svršenik je Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i hafiz je Kur'ana Časnog. Radio je kao imam, hatib i muallim u džematu Brda Gornja od 1.9.2001. do 30.9.2002. godine. Sporazumno je raskinuo ugovor s Medžlisom IZ Kalesija radi školovanja u Sarajevu (N- 100445, R. br. 589/2001, Kalesija).

48. NERMIN ef. MUJKANOVIĆ

Nermin Mujkanović rođen je 8.1.1976. godine u Seljublju, Tuzla, Kalesija, BiH, sa prebivalištem u Seljublju, Kalesija, BiH. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli. Obnašao je imamsku dužnost u Seljublju od 1.2.2002. do 30.9.2002. godine. Sporazumno je raskinuo ugovor o radu s Medžlisom.

49. MEVLUDIN ef. SMAJLOVIĆ

Mevludin Smajlović rođen je 25.6.1983.godine u Zenici. Zabilježno je da mu je prebivalište u Seljublju. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli. Imamio je u Seljublju od 16.6.2004. do 31.5.2007. godine. Raskinuo je ugovor s Medžlisom IZ Kalesija i dobio premještaj u Medžlis IZ Brčko (N- 00066509, r.b. 2046, 24.11.2003).

50. ADEM ef. BUKVAREVIĆ

Adem Bukvarević rođen je 15.2.1985. godine u Hrasnu Gornjem, Tuzla, Kalesija, BiH. Bio je nastanjen u Hrasnu Gornjem. Svršenik je Behram-begove medrese u Tuzli. Radio je kao imam, hatib i muallim u džematu Lipovice – Stara džamija od 1.2.2006. godine do 30.6.2008. godine. Sporazumno je raskinuo ugovor radi traženja drugog radnog mjesta u Sloveniji (N- 069877, r.b. 56, Kalesija).

51. MEVLUDIN ef. SAKIĆ

Mevludin Sakić rođen je 29.10.1990. godine u Kikačima, Kalesija, BiH. Prebivalište mu je u Kikačima, Kalesija, BiH. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli, a radio je u džematu Sarači od 1.1.2010. do 1.4.2011. godine. Radni odnos u ovom džematu prestao mu je s istekom njegovog ugovora o radu.

NAPOMENA: Navedeni podaci preuzeti su iz Matične knjige radnika od njenog uspostavljanja do nastanka ovog zapisa. Navodi su identični upisu radi što vjernijeg prikaza uposlenika i njihovih biografija.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh