Historijat

Kalesijski vakufi

Kalesijski vakufi

Termin vakuf posljednjih je godina sve više u upotrebi, kako unutar Islamske zajednice, što je i razumljivo, tako i van nje. S jedne strane, Islamska se zajednica već dvije decenije intenzivno bori za afirmaciju vakufske imovine, kao i povratak oduzetih vakufskih nekretnina posljednjih stotinu godina, a, s druge strane, poslijeratna politička scena Bošnjaka pokušava ispraviti veliku nepravdu koja je učinjena vakufu, tako da je izraz vakuf, iako posuđenica u bosanskom jeziku, našao svoju svakodnevnu upotrebu na svim nivoima među muslimansko-bošnjačkom populacijom.

Vakuf označava dobro koje vakif svojevoljno izdvoji iz svoje imovine, predajući ga u ime Allaha, dž.š., da bi se prihodima od istog koristili ljudi. Radi se o specifičnoj imovini, jer se ista izuzima iz prometa, što simbolizira i sama riječ „vakf“ – zastoj (obustavljanje). Po islamskim propisima, vakuf se ne može otuđiti po bilo kojoj osnovi. Vakuf je poznat još iz vremena Ibrahima, a.s., koji je iza sebe ostavio mnoge vakufe, na korištenje ljudima. Za vrijeme Muhammeda, a.s.., zabilježeno je više uvakufljenja, kako od strane Poslanika, a.s., tako i od njegovih ashaba. Smatra se da je uvakufljenjem bašče Samg, Omer el-Faruk, ashab Muhammeda, a.s. i drugi halifa postao prvi vakif toga vremena. Institucija vakufa kod nas uspostavlja se dolaskom Turaka Osmanlija na ovaj prostor, te je svaka varoš tog vremena imala svog vakifa.

Kalesijske kao i mnoge druge bosanske vakufe karakteriše nepostojanje pisanog traga o činu uvakufljena, a to potvrđuje i činjenica da prve zapise o kalesijskim vakufima nalazimo tek u 19. stoljeću, iako se sa sigurnošću zna da se u Kalesiji vakufilo mnogo ranije, čak i u 16. stoljeću (Ahmed-begova džamija u Šeheru).

Prema Proračunu vakufa u Bosni i Hercegovini za 1889. godinu na području Gornje Spreče evidentiran je samo Vakuf Vacatina džamije (Šeher), koji je imao prihode od trećine od četiri njive u iznosu od 10 forinti, kao i prihod od kamata na glavnicu u iznosu od 23 forinte. Također je navedeno da je u tom periodu mutevelija vakufa bio Mustafa Spahić.

Prema Proračunu vakufa za 1912. godinu na kalesijskom području evidentirani su vakufi:

– Vakuf džamije u Vukovijama Gornjim, s prihodom 53 K i 16 h,
– Vakuf džamije u Vukovijama Donjim, s prihodom 112 K,
– Vakuf mekteba u Hrasnu Gornjem, s prihodom 23 K i 16 h,
– Vakuf mekteba u Kikačima, s prihodom 83 K i 42 h,
– Vakuf mekteba u Ćivama, s prihodom 41 K i 88 h,
– Vakuf džamije Šeherdžik, s prihodom 122 K i 42 h,
– Vakuf džamije Lug, s prihodom 136 K i 40 h,
– Vakuf džamije u Prnjavoru, s prihodom 254 K,
– Vakuf džamije u Kalesiji, s prihodom 224 K.

Prema proračunu samostalnih vakufa za BiH iz 1913. godine evidentirani su sljedeći vakufi na području Gornje Spreče:

– Vakuf Šeherdžik džamije u Vacetini (Šeher), (sastoji se od prihoda od glavnice, prihoda od zakupa dvij njive, mutevelija Alija Omerbegović),
– Vakuf Kalesija džamije u Kalesiji (Gornja Kalesija), (sastoji se od prihoda od glavnice, prihoda od zakupa njiva, mutevelija Mustafa Halilović),
– Vakuf Prnjavorske džamije, (prihod od glavnice i prihod od zakupa vakufskog zemljišta, mutevelija Mustafa Turić) i
– Vakuf Lug džamije u Raincima (prihod od glavnice, prihod od izdavanja vakufskih njiva, mutevelija Mahmutbeg Hadži Isabegović).

Prema austrougarskim popisima (nepotpuni podaci o islamskim službenicima ─ hodžama), evidentirani su dvojica hodža u Šeheru, po jedan u Jelovom Brdu, Bulatovcima (Memići), Hajvazima, Rajincima (popis iz 1885. godine).

Popisom iz 1895. godine evidentirano je postojanje džamija u Šeherdžiku (Šeheru), Kalesiji (Gornjoj Kalesiji), Jelovom Brdu (Pandurima), Hajvazima (između Hajvaza i Capardi), Rajincima , Seljublju, Lipovicama, Miljanovcima. Istim popisom evidentirani su mektebi u Papraći, Podborogovu, Drvenicama, Gojčinu (Kovači) (2), Kalesiji (2), Prnjavoru, Rajincima (2), Kikačima (2), Seljublju, Hrasnu (2), Vukovijama Gornjim (2), Vukovijama Donjim (3), Lipovicama, Petrovicama Gornjim, Miljanovcima i Tojšićima.

Specifičnost kalesijskih uvakufljenja jeste da su ona uglavnom vezana za uvakufljenje zemljišnih parcela (oranica, livada, šuma, pašnjaka, voćnjaka i sl.) i novčanih sredstava za gradnju džamija. Posljedica toga jeste da Medžlis IZ Kalesija danas raspolaže značajnom količinom vakufskih zemljišnih parcela, ali skoro nijednim vakufskim objektom (vakufskim zgradama, stanovima, kućama, hamamima i sl.), čijim bi se zakupom materijalno ojačao džemat i Medžlis. Svjetliji primjeri unapređenja statusa vakufske imovine bilježe se u džematima Prnjavor, Međaš i Kikači, koji kroz zakup vakufskih nekretnina osiguravaju dodatnu materijalnu opskrbu svojih džemata. U ostalim džematima prihodi od vakufske imovine jedva su dostatni za njeno održavanje, a nisu rijetki primjeri da se vakufska imovina daje za simboličnu naknadu, pa čak i bez nje, kako bi ista bila sačuvana od zarastanja i propadanja. Do toga je došlo usljed smanjenog interesa ljudi za poljoprivrednom proizvodnjom i stočarstvom, što je nekada ranije bilo okosnica razvoja ovih krajeva. U cilju unapređenja postojećeg stanja Medžlis je u nekoliko navrata projektima animirao i materijalno podržavao formiranje nasada voća na vakufskim parcelama, a u džematu Miljanovci formiran je ogledni voćnjak na parceli od oko 6 dunuma. Gradnjom Mektepskog centra u Dubnici Medžlis je dobio jedan kvalitetan sportsko-rekreacioni kompleks, koji u budućnosti može predstavljati izvor značajnih prihoda ali i primjer novih načina uvakufljenja u skladu sa zahtjevima vremena u kome živimo.
S obzirom na to da se Medžlis IZ Kalesija prostire na područje više općina: Kalesija, Osmaci i Šekovići, a uvakufljenjem zemljišta za Dovište Pašin put – Orlić i na općinu Zvornik, smatramo da je neophodno na jednom mjestu zabilježiti svu našu vakufsku imovinu, te u nastavku donosimo tabelarni prikaz vakufa svih naših džemata. Ovaj prikaz sačinjen je na temelju informacija iz katastarskih ureda navedenih općina. Eventualni nedostaci upisa pojedinih parcela ustvari su pokazatelj da za iste nije provedena propisana procedura uvakufljenja, kojom bi se volja vakifa ispoštovala do kraja a Islamska zajednica bila upisana kao posjednik. Ovo pitanje nameće se kao zadatak u budućem radu Medžlisa u cilju objedinjavanja i zaštite vakufske imovine od eventualnih ataka na nju.

Stanje vakufske imovine po džematima prikazano je kroz odgovarajuće tabele vakufskih parcela, razvrstanih po katastarskim brojevima, nazivima, kulturama, klasama i površinama.

 

 

DŽEMAT BRDA (KRIŽEVCI ─ BRDA GORNJA)

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
 1405/2 788/4 Milać voćnjak 3 278
2508/2 788/10 Poljakova njiva njiva 6 2020
2561 788/725 Torine groblje 4428
2568 788/1025 Do njiva 8 4505
Do šuma 5 483
2935 788/1033 Gaj njiva 7 2080
Gaj šuma 5 180
2943 788/1033 Njiva dvorište 500
Njiva bogomolja 177
Njiva njiva 5 354
2946 788/1033 Serdarevići groblje 900
3006 788/1033 Andrin do kuća i zgrada 46
Andrin do dvorište 500
Andrin do njiva 5 1022
3200 788/10 Mramorlje njiva 5 2517
Mramorlje njiva 6 3716
3201 788/1032 Mramorlje njiva 6 4794
3203 788/1032 Mramorlje njiva 6 5973
3420 788/1037 Barica njiva 6 3791

 

 

DŽEMAT CAPARDE

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
146 Velika njiva njiva 5 1954
150 Velika njiva njiva 6 22990
292 Krušik njiva 6 4916
292 Krušik pašnjak 4 652
302 Staro groblje šuma 6 9460
320 Staro groblje  šuma 6 4301
326 Brijeg njiva 7 50
326 Brijeg voćnjak 5 355
567 Mesdžid kuća i zgrada 70
567 Mesdžid dvorište 89
794 Osijek groblje njiva 6 410
794 Osijek groblje voćnjak 5 472
926 Lugovi kuća i zgrada 66
926 Lugovi groblje 4490
1248 Njiva njiva 5 3550
1492 Kovačevina njiva 5 1143
1537 Mesdžid kuća i zgrada 84
1537 Mesdžid dvorište 243
2801 Mesdžid kuća i zgrada 37

 

 

DŽEMAT ČARŠIJSKA DŽAMIJA KALESIJA

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
1249/23 1097/1860 Lugovi njiva 6 2625
1305/2 1894/614 V. njiva bogomolja 112
V. njiva njiva 4 628
307 735 Džamija ostalo, nepl. zemlj 500
310/1 735 Kalesija grad ostalo, nepl. zemlj 117
310/2 735 Kalesija grad ostalo, nepl. zemlj 17
310/3 735 Kalesija grad ostalo, nepl. zemlj 34
350/30 1032 Karlovača pašnjak 3 276
3721/1 2689 Stara kuća šuma 5 1653
3724/1 2689 Stara kuća Oranica / njiva 6 6474
3725/1 2689 Stara kuća šuma 4 14202
3726/1 2689 Stara kuća livada 4 1538
3721 2353 Paljevine prilazni put 1000

 

 

 

DŽEMAT HRASNO DONJE

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
1248/2 682/615 Horozovina njiva 5 170
1612 682/727 Krčevina livada 5 2689
1613 682/727 Krčevina voćnjak 4 920
1614 682/727 Krčevina šuma 5 1030
1662 683/727 Gotovac njiva 6 1482
1922 682/727 Palučak šuma 6 540
1923 682/727 Palučak groblje 1954
Palučak bogomolja 106
1924 682/727 Palučak voćnjak 5 1790
2107 682/820 Vrtača pašnjak 3 1205
2108 682/820 Vrtača šuma 5 1968
2205 682/820 Vrtača šuma 6 6088
2206 682/820 Vrtača pašnjak 2 1162
2207 682/820 Vrtača pašnjak 3 2643
2265 682/8 Okućnica mejtef kuća i zgrada 49
Okućnica mejtef dvorište 281
1662 762 Gotovac šuma 4 409

 

 

 

DŽEMAT HRASNO GORNJE

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
1630 683/726 Đogovina voćnjak 4 355
1644 683/726 Gotovci njiva 6 3599
1682 683/723 Bojišta šuma 4 2341
1683 683/723 Bojišta njiva 6 8294
1683 683/723 Bojišta njiva 7 1709
1684 683/726 Bojišta voćnjak 4 305
1685 683/726 Bojišta njiva 7 3561
1796 683/726 Zagajnica njiva 6 1602
1796 683/726 Zagajnica šuma 5 100
2748 683/1132 Zubaci njiva 6 4198
2749 683/1132 Zubaci šuma 3 2047
2863 683/726 Okućnica kuća i zgrada 78
2863 683/726 Okućnica dvorište 500
2863 683/726 Okućnica voćnjak 3 815
2990 683/1133 Groblje groblje 3882
3015 683/1133 Groblje kuća i zgrada 12
3015 683/1133 Groblje voćnjak 2 1181
3016 683/1133 Groblje dvorište 500
3016 683/1133 Groblje bogomolja 176
3016 683/1133 Groblje njiva 6 539
3025 683/1133 Njiva njiva 5 2217
3136 683/1137 Njiva njiva 5 2407
3242 683/11337 Zalučje njiva 7 1080
1652 726 Okućnica kuća i zgrada 8
1652 726 Okućnica voćnjak 3 922
1683 723 Bojišta šuma 4 320
3123 1137 Potok voćnjak 4 1962
3124 1137 Potok oranica 5 1288

 

 

 

DŽEMAT JAJIĆI

 

Broj parcele Broj PL-a Na

Naziv parcele

Naziv kulture i klasa Površina m²
575 789/25 Oglođevine livada 5 3733
šuma 4 844
šuma 4 1543
581 789/24 Majevice šuma 4 2771
582 789/22 Majevice njiva 8 3429
639 789/22 Lanovi šuma 5 2236
640 789/22 Lanovi njiva 8 6656
645 789/22 Lanovi njiva 7 5632
646 789/22 Lanovi šuma 4 1483
927 789/313 Bukovica njiva 6 2168
Bukovica šuma 5 764
1198 789/414 Selište voćnjak 4 2676
1210 789/414 Milać kuća i zgrada 76
Milać dvorište 299
1214 789/414 Dvorište kuća i zgrada 29
Dvorište dvorište 201
1218 789/414 Milać kuća i zgrada 20
Milać njiva 6 396
1225 789/415 Njiva njiva 6 1431
Njiva njiva 7 2038
Njiva šuma 4 723
2631/1 789/714 Premakuća njiva 6 6962
2633 789/714 Premakuća šuma 5 1980
2647 789/823 Zabrđe njiva 6 4080
Zabrđe šuma 5 655
1249/81 1096/1860 Lugovi njiva 6 287
1217 414 Milać kuća i zgrada 131
1217 414 Milać dvorište 393

 

 

 

DŽEMAT JELOVO BRDO

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina
268  3 13 Žarkovac livada 4 1638
Žarkovac livada 5 3035
380 7 12 Stupić njiva 5 1903
563 4 7 Topola livada 1 2866
Topola livada 2 498
1106 7 21 Jelovo brdo kuća i zgrada 47
Jelovo brdo dvorište 432
1107 7 21 Lijeha kuća i zgrada 24
Lijeha njiva 5 680
1274 721 Brijeg voćnjak 4 923
1764 87 Manovac livada 5 1000
1831 1033 Barica livada 4 2257
2328 1132 Merdžani kuća i zgrada 95
Merdžani dvorište 500
Merdžani njiva 6 318
1106 721 Džamija Jelovo Brdo dvorište 425
1107/1 721 Lijeha kuća i zgrada 24
Lijeha njiva 5 439
1107/3 721 Put-lijeha oranica 428
920 40 Brdo oranica 2959

 

 

 

DŽEMAT KALESIJA GORNJA

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
1195 787/414 Alino selište voćnjak 4 3455
1457 787/414 Lipe pašnjak 4 971
1458 787/714 Lipe voćnjak 4 1509
1459 787/714 Lipe šuma 5 3884
1460 787/714 Lipe njiva 7 3526
2506 787/1026 Gola brda groblje 2677
2632/2 787/714 Premakuća njiva 6 2681
Premakuća šuma 5 320
2688 787/823 Orašje njiva 6 13356
2695 787/823 Orašje njiva 6 3969
2732 787/934 Hrvačići groblje 1124
2837 787/934 Siga njiva 6 3440
3218/1 787/1032 Hambari groblje 6472
3237 787/1038 Kućište njiva 6 3366
3292 787/1032 Prijeka njiva njiva 6 6565
3293 787/1032 Prijeka njiva šuma 5 1165
3418/2 787/1037 Brežđe njiva 6 4065
3573 787/1131 Harem kuća i zgrada 500
Harem bogomolja 117
Harem pašnjak 3 993
3574 787/1131 Groblje groblje 7479
3575 787/1131 Luka njiva 5 6324
4019 787/1239 Priboj njiva 3 2768
4196/2 787/13 Njive njiva 6 220

 

 

 

DŽEMAT KIKAČI

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina
3 694/31 Krčevine šuma 6 1941
4 694/31 Krčevine pašnjak 4 4214
5 694/31 Krčevine livada 4 9591
310 694/35 Duga njiva njiva 6 7842
15 322/11 Vinogradi njiva 5 1480
148/8 845/4 Mekteb Babina gradilište 300
194 322/43 Polje groblje njiva 5 2794
240 322/43 Harem kuća i zgrada 45
Harem dvorište 334
280 322/43 Groblje kod Prljaga groblje 490
298 322/41 Prljaga njiva 6 2193
299 322/41 Prljaga livada 5 4606
300 322/41 Prljaga šuma 4 3111
311 322/11 Omerović groblje groblje 1832
327 322/44 Johanovo brdo pašnjak 4 3311
328 322/44 Johanovo brdo šuma 5 1496
333 322/43 Stara kuća groblje groblje 1396
381 322/45 Panjik pašnjak 4 9764
469 322/412 Jamčak ćemanak g. njiva 6 2310
470 322/412 Ćemanak groblje voćnjak 4 920
471 322/412 Ćemanak groblje livada 5 1125
472 322/412 Igrište groblje groblje 995
473 322/412 Igrište groblje njiva 5 567
Igrište groblje voćnjak 3 229
619 322/79 Otave njiva 4 4264
Otave njiva 5 1669
677 322/78 Kavgara njiva 4 2225
Kavgara njiva 6 1978
Kavgara pašnjak 3 547
678 322/78 Groblje Kavgara groblje 5423
702 322/77 Podvinice njiva 6 3547
870 322/713 Kavgara groblje 2280
1089 322/712 Harem dvorište 500
1089 322/712 Harem bogomolja 56
Harem njiva 4 1645
1090 322/712 Ugar kuća i zgrada 63
Ugar dvorište 500
Ugar njiva 4 127
1167/1 322/711 Otave njiva 5 3276
1167/2 322/711 Otave pašnjak 4 1074
1168 322/711 Otave šuma 5 869
1175 322/711 Do livada 5 6572
1215 323/716 Graovište kuća i zgrada 54
Graovište dvorište 500
Graovište voćnjak 3 927
1236/2 323/716 Bašča voćnjak 3 675
1237 323/716 Bašča njiva 5 1350
Bašča  njiva 6 1531
1353 322/716 Gajić voćnjak 5 325
1658/1 322/716 Bašča njiva 6 360
Bašča voćnjak 4 115
1682 322/716 Brdo njiva 7 1686
1683 322/716 Brdo voćnjak 5 2261
1699 323/716 Milač šuma 4 1916
1700 323/716 Milač voćnjak 4 1751
1724 323/717 Zmajevac groblje 2351
1725 323/717 Ravne groblje 323
1751 323/717 Vina voćnjak 3 3363
Vina šuma 5 497
1787 323/717 Sadika voćnjak 4 749
1828 323/817 Košarovine livada 4 13405
1829 323/817 Košarovine šuma 4 4595
1830 323/817 Košarovine livada 4 8710
1845 322/817 Njivica pašnjak 3 9322
2446 685/830 Lašovina livada 4 7817
2447 685/830 Lašovina njiva 6 15395
2448 685/830 Lašovina voćnjak 4 1443
2449 685/830 Lašovina livada 4 7137
Lašovina šuma 4 722
697/5 1241/15 Mejtefište pristupni 250
763/1 418/1466 Otave pašnjak 4 11051
763/2 418/1466 Otave pašnjak 4 100
764 418/1466 Otave šuma 5 861
2447 830 Lašovina šuma 4 481

 

 

 

DŽEMAT LIPOVICE CENTAR

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina
31 32 Strane oranica 6 6079
95 30 Jezera livada 5 4304
181 310 Krčevine oranica 6 4679
309/1 30 Duga njiva voćnjak 4 1327
1202 610 Strana oranica 6 4207
1234 610 Kovačevina oranica 6 3686
1253 610 Prisojnica livada 5 2436
Prisojnica šuma 4 40
1254 610 Prisojnica oranica 6 2076
Prisojnica šuma 4 265
1255 610 Prisojnica šuma 4 1423
1275 610 Strana oranica 6 1778
1567 613 Mekteb Lipovice kuća i zgrada 35
dvorište 500
pašnjak 457
1568 613 Mekteb Lipovice voćnjak 4 4110
1569 613 Mekteb Lipovice oranica 6 531
1570 613 Mekteb Lipovice voćnjak 4 882
1571 613 Mekteb Lipovice voćnjak 4 1895
1626 613 Mešin vakuf oranica 6 1326
1709/1 612 Hrast oranica 6 500
1709/5 612 Hrast oranica 6 2000
1722 612 Groblje groblje 2591
1724/3 612 Skladovi voćnjak 4 503
1724/5 612 Skladovi voćnjak 4 214
1738 612 Gaj voćnjak 4 698
Gaj šuma 4 399
1538/1 613 Okućnica kuća i zgrada 31
dvorište 204
1709/8 612 Hrast prilazni put 174
1709/3 612 Hrast prilazni put 105
1444 1975 Zulfići oranica 6 1195
1709 717 Brdo voćnjak 4 5881
1710 717 Brdo pašnjak 3 2093
1846 817 Metaljka livada 4 9163
šuma 5 917

 

 

 

DŽEMAT MAHALA

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
2941 2 Njiva voćnjak 4 120
3241 24 Bašča njiva 5 588
2867 763/245 Mahala groblje 4376

 

 

 

DŽEMAT MEĐAŠ

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
944 697/817 Groblje brdo njiva 6 759
972 697/5 Bašča njiva 6 1895
973 697/5 Bašča njiva 5 500
2028 697/819 Groblje Meraja groblje 2699
2049 697/819 Groblje Lipa groblje 3019
2140 697/819 Groblje Patkovača groblje 1230
2176 697/819 Donji vrt njiva 6 525
2194 697/819 Groblje Šljivik njiva 6 3374
2195 697/819 Šljivik voćnjak 3 1660
2387/1 697/820 Međaš džamija dvorište 4871
Međaš džamija džamija 99
2387/2 1274/820 Međaš džamija kuća i zgrada 82
Međaš džamija dvorište 148
2639 697/1023 Arapovka njiva 7 7169
1249/23 1860 Lugovi oranica 6 2625
1305/2 614 Velika njiva mekteb 112
Velika njiva oranica 4 628
34 34 Krčevina Smajić oranica 7 10377

 

 

DŽEMAT MEMIĆI (STARA DŽAMIJA I CENTAR)

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
248/3 763/418 Ekonomsko dvorište ekonomsko 2204
323 763/433 Lug groblje 1782
394/3 763/728 Luka njiva 4 478
394/4 763/728 Luka groblje 81
395/1 763/728 Luka dvorište 1471
Luka bogomolja 217
395/2 763/728 Luka groblje 3087
475 763/727 Alino brdo njiva 6 1097
536/1 763/7 Bulatovci groblje 1662
718 764/1367 Meljen donji njiva 6 6428
805 764/1569 Krčevina njiva 6 3127
Krčevina njiva 7 12273
899 763/1569 Stupić groblje 5393
928 764/1568 Meljen gornji njiva 7 4872
930 764/1568 Meljen donji njiva 4 2000
Meljen donji njiva 5 5487
935 764/1568 Šainova njiva 4 5206
964 763/1569 Jaglina groblje 325
1040 764/1573 Gornja zagrmica njiva 4 3527
Gornja zagrmica njiva 5 4822
Gornja zagrmica šuma 4 618
1041 764/1573 Gornja zagrmica šuma 4 2051
1063 764/1573 Donja zagrmica pašnjak 3 6843
1740 763/1682 Stupić groblje 8814
2576 764/23110 Lug livada 2 11706
2941/2 763/245 Njiva voćnjak 4 120
3241 763/24 Bašča njiva 5 588

 

 

 

DŽEMAT MILJANOVCI

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
943/2 577/6 Jazbine voćnjak 4 1738
1155/2 577/69 Bašča njiva 6 301
1238 577/614 Milać voćnjak 3 1114
1580/2 577/6 Brdo njiva 7 2003
1582 577/613 Brdo njiva 7 5567
1583/4 1334/613 Brdo pašnjak 4 2062
1583/8 1604/613 Brdo pristupni put 400
1886 577/712 Strane šuma 4 3134
1887 577/712 Strane groblje 11054
Strane stara džamija 112
1888 577/712 Podkojnica voćnjak 3 1079
1894 577/712 Strane njiva 7 829
1896/1 577/712 Strane njiva 4 2886
1896/2 577/712 Strane pašnjak 3 5179
1898 577/712 Strane pašnjak 3 2003
1988/5 577/813 Podkojnica njiva 5 732
1988/7 577/813 Podkojnica njiva 5 489
1988/8 577/813 Podkojnica njiva 5 732
2066/1 1334/711 Sastavci pašnjak 3 450
2108 577/819 Glavica pašnjak 3 5088
2271 577/812 Jasike pašnjak 3 438
943/2 577/6 Jazbine njiva 6 237
390/2 1423/3 Džamija Miljanovci kuća i zgrada 83
Džamija Miljanovci dvorište 1189
Džamija Miljanovci bogomolja 181
418/1 1423/3 Staništa njiva 7 5449
943/3 60 Jazbine prilazni put 180
1790 70 Mekot oranica 7 7808
918 58 Suvat oranica 6 12268
Suvat šuma 4 656

 

 

DŽEMAT LIPOVICE STARA DŽAMIJA

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
460 310 Brdo oranica 6 5305
597 38 Krčevina livada 5 8955
598 38 Krčevina livada 5 3581
1157 68 Džamija Lipovice džamija 85
Džamija Lipovice groblje 8064
1158 68 Brdo livada 4 6192
1401 614 Brijeg oranica 7 2950
Brijeg šuma 4 520
1537/2 60 Okućnica voćnjak 3 625
1922/1 615 Okućnica voćnjak 3 577
710 57 Pješevica voćnjak 3 1315
741 516 Mekteb Barčići mekteb 34
Mekteb Barčići voćnjak 2 207
742 516 Kućište staro voćnjak 3 286
789/2 516 Fatićka oranica 5 400
1001 516 Godžić bašča voćnjak 3 717
1002 516 Godžić bašča oranica 5 478
1074 516 Vinograd oranica 6 886
1075 516 Vinograd voćnjak 5 400
1082/2 516 Okućnica oranica 6 624
Okućnica oranica 5 71
1617 613 Orašje pašnjak 4 718
1672 610 Krčevine oranica 6 2014
1720 612 Hrast voćnjak 4 1131
2048 819 Palučak oranica 6 647
104 34 Stublić oranica 7 2772
518 310 Mekt. Meškovići mekteb 32
Mekt. Meškovići dvorište 389
1298/2 60 Džamija nova dvorište 1600

 

 

 

DŽEMAT PRNJAVOR

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
1 289/112 Groblje groblje 11917
10 289/116 Mezarje groblje 1189
161 289/622 Vakuf džamija dvorište 500
Vakuf džamija džamija 202
Vakuf džamija njiva 5 4250
457 289/1054 Pribonići njiva 3 7882
592 289/1152 Groblje Palavre groblje 1604
593 289/1152 Groblje Palavre njiva 6 6754
594 289/1151 Palavre šuma 4 1295
639 289/11 Luka dvorište 253
641 289/11 Vrtić kuća i zgrada 56
830/1 289/13 Barice njiva 6 4119
858 289/1357 Breza njiva 6 5824
1201/2 289/16 Spreča njiva 3 1425
 Spreča šuma 5 174
1201/3 289/16 Spreča njiva 3 2294
735 301/58 Vakuf kuća i zgrada 52
Vakuf dvorište 500
Vakuf njiva 6 377
747 301/58 Tor voćnjak 4 888
906 301/58 Vakuf dvorište 1013
Vakuf mekteb 110
898/2 58 Selište voćnjak 3 256
731/2 58 Bašča voćnjak 3 84
2069/7 917 Pusto polje oranica 810

 

 

 

 

DŽEMAT RAINCI DONJI

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
185 693/23 Kratelj njiva 5 5629
514 693/48 Hrustanovićka njiva 5 3694
515 693/48 Hrustanovićka njiva 5 5646
Hrustanovićka njiva 6 5716
1104 693/512 Hajdarovine njiva 8 6373
1392 693/721 Zateško groblje groblje 3337
1509 693/721 Tuk njiva 7 585
1540 1245/704 Bara njiva 8 11512
1541 1245/704 Bara njiva 8 6180
1583 693/725 Brdo njiva 6 680
1601 693/725 Brdo njiva 6 2968
1603 693/725 Čifluk kuća i zgrada 186
Čifluk dvorište 500
Čifluk pašnjak 5 5971
1604 693/725 Čifluk njiva 6 6017
1617 693/725 Brdo dvorište 440
1618 693/725 Brdo kuća i zgrada 59
Brdo dvorište 500
Brdo njiva 6 4755
1839 693/819 Gaj njiva 7 6401
2084 693/826 Krčevina njiva 6 9831
2171 693/8 Kahrovina njiva 7 2080
2351/5 693/10 Đedovo polje livada 2 4500
2479 693/1034 Ponjavićka njiva 4 5556
Ponjavićka njiva 5 9674
1583 725 Brdo oranica 6 860
2291 80 Zetovina oranica 5 7774
959 511 Krčevina oranica 8 6138
2739 130 Suvat livada 3 21721
2741 130 Suvat livada 3 7692
Suvat šuma 5 685

 

 

 

DŽEMAT RAINCI GORNJI

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
303 579/6 Jarčište njiva 7 3677
Jarčište šuma 5 321
688 578/516 Mešići kuća i zgrada 73
Mešići dvorište 153
720/1 579/615 Harem džamije kuća i zgrada 62
Harem džamije dvorište 500
Harem džamije džamija 187
Harem džamije pašnjak 3 824
721 579/615 Hadžića groblje groblje 8534
869 579/67 Igrište šuma 4 915
870 579/67 Igrište pašnjak 3 4341
871 579/67 Šuma 4 šuma 4 1903
889 579/615 Harem mekteba kuća i zgrada 64
Harem mekteba dvorište 500
Harem mekteba njiva 5 101
935 579/67 Brijeg pašnjak 3 340
938 579/6 Jećmište njiva 6 1113
1006 579/67 Njiva njiva 6 2413
1007 579/68 Šehići kuća i zgrada 25
Šehići dvorište 500
Šehići pašnjak 3 2675
1891/1 1578/8 Njiva njiva 7 3567
235 1990/23 Rosulja njiva 4 2981
881/7 1578/5 Blatni potok njiva 5 720
888 1990/59 Meraja njiva 6 1827
1125 1990/512 Kamberovina njiva 7 6579
1126 1990/512 Kamberovina njiva 7 3729

 

 

 

DŽEMAT SARAČI

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
491 694/47 Petrovica njiva 5 4759
505 694/47 Petrovica njiva 4 1560
770 694/414 Bogdanovina njiva 6 7027
1308/2 580/614 Velika njiva njiva 4 174
1341 580/68 Mekteb kuća i zgrada 42
Mekteb dvorište 407
483/2 47 Kratelj oranica 6 1405
488 47 Petrovica kuća i zgrada 12
Petrovica oranica 5 4603

 

 

 

DŽEMAT SELJUBLJE

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
180 684/310 Harem voćnjak 4 1149
264 684/33 Harem pašnjak 4 8467
451 684/610 Jerenica gornja šuma 4 13267
452 684/610 Jerenica gornja pašnjak 4 2334
490 684/610 Jerenica gornja njiva 4 1599
497 684/313 Drijnje njiva 5 981
547 684/411 Solila njiva 6 8090
897/2 684/6 Luka njiva 4 1001
900 684/613 Groblje dvorište 500
Groblje groblje 5477
Groblje džamija 88
911 684/613 Groblje kuća i zgrada 51
Groblje dvorište 493
912 684/613 Okućnica pašnjak 3 975
935 684/610 Vrtovi voćnjak 5 3212
949 684/69 Luka njiva 6 1431
950 684/69 Luka šuma 5 1915
969 684/69 Mahala voćnjak 4 1915
Mahala šuma 5 574
1075 684/615 Borovi pašnjak 4 5057
1119 684/615 Čadin voćnjak 3 858
1168 684/613 Dolovi njiva 7 5130
1178 684/616 Groblje njiva 4 6116
1189 684/616 Krčevina pašnjak 3 10840
897/2 60 Luka oranica 4 946
897/6 60 Luka oranica 4 33
897/7 60 Luka oranica 4 22

 

 

 

DŽEMAT ŠEHER

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
1329/2 009/000 Luka njiva 4 3082
1460 008/021 Mejtefište voćnjak 3 2569
/1 dvorište 500
/2 stambena zgrada 124
1465 008/021 Harem njiva 5 2069
1956 009/022 Sajtovačko groblje groblje 3080
2034 009/016 Drveničko groblje groblje 1119
2130 009/023 Praštovići njiva 6 4018
1581 007/018 Pločice njiva 6 5755
1581 007/018 Pločice šuma 5 595
1582 007/018 Pločice šuma 4 5408
1583 007/018 Pločice pašnjak 4 11077
1685 008/017 Šib njiva 6 1830
1728 008/020 Otava njiva 5 5076
1801 008/017 Begluk njiva 3 4918
1801 008/017 Begluk njiva 4 6216
962 610 Brdo njiva 6 1853
1460 821 Mejtefište voćnjak 3 3296
1465 821 Harem džamija 106
Harem dvorište 500
2037 916 Drveničko groblje groblje 965
166 13 Polje oranica 3 1750
1014 412 Odžaci groblje 360
1709 520 Odžaci kuća i zgrada 40
Odžaci dvorište 30
1718 521 Odžaci groblje 10370

 

 

 

DŽEMAT TOJŠIĆI

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
13 420/69 Jame njiva 8 907
Jame pašnjak 5 158
45 420/316 Meraja groblje 493
46 420/416 Meraja pašnjak 3 4261
258 420/625 Orašje groblje 1007
340 421/837 Krčevine kuća i zgrada 111
Krčevine dvorište 500
Krčevine njiva 4 633
375 421/842 Ljubine voćnjak 3 689
532 420/1154 Bare dvorište 2559
Bare bogomolja 184
697/1 420/15 Mejtefište gradilište 600
697/4 1062/15 Suvat pristupni 525
863 420/1768 Krčevina pašnjak 5 2001
864 420/1768 Krčevina šuma 4 8203
1182 420/1770 Brdo kuća i zgrada 26
Brdo groblje 3165
1195 420/1770 Mezarje ost. neplodno 588
1402 420/1975 Glavica groblje 2602
1406 420/1975 Glavica groblje 400
684 28828/68 Zečić njiva 5 2277

 

 

 

DŽEMAT VUKOVIJE DONJE

 

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
939/2 911/714 Orovac njiva 5 779
1410/10 913/11 Njiva njiva 6 501
1460/2 911/814 Podkućnica njiva 6 416
1461 911/814 Batve voćnjak 3 1417
1479/3 911/814 Bašča voćnjak 3 480
1482 911/814 Groblje groblje 5309
1469 911/814 Mejtef kuća i zgrada 53
Mejtef dvorište 274
1612 913/813 Milać groblje 1133
1770/2 913/8 Bašča zakruška njiva 6 324
1806 911/814 Groblje groblje 4366
1852 913/819 Groblje u Zenuni groblje 1167
2051 913/822 Groblje groblje 16512
2262 913/10 Okućnica kuća i zgrada 53
Okućnica dvorište 500
Okućnica njiva 5 927
2263 913/22 Polje kuća i zgrada 77
Polje dvorište 767
Polje bogomolja 89
2291/3 913/10 Polje njiva 7 1000
2398 913/10 Donja njiva njiva 6 672
2790 262/1339 Johovac šuma 6 15330

 

 

 

DŽEMAT VUKOVIJE GORNJE

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
391 910/69 Mušanovićka livada 5 4226
392 910/69 Mušanovićka voćnjak 4 786
395 910/6 Požegovina njiva 6 2183
410 914/67 Šiber livada 4 2535
431/3 910/6 Šiber pašnjak 4 907
433 910/6 Šiber livada 4 694
514 910/69 Mejtef kuća i zgrada 54
Mejtef dvorište 500
Mejtef njiva 5 722
558 910/69 Ćive voćnjak 3 679
694 910/68 Zečići njiva 6 3096
695 910/68 Zečići groblje 7489
Zečići bogomolja 102
722/2 914/69 Bašča voćnjak 4 2000
906 912/715 Groblje groblje 5921
912/2 912/715 Njiva njiva 5 720
1102 912/1115 Mejtef kuća i zgrada 101
Mejtef dvorište 301
1118/5 910/7 Vakuf džamija kuća i zgrada 322
Vakuf džamija dvorište 500
Vakuf džamija voćnjak 3 1646
1118/6 914/7 Bošnjakovača pristupni 425
1176 914/78 Mejtef kuća i zgrada 70
Mejtef dvorište 381
1497 910/14 Njiva njiva 6 191
1515 910/714 Groblje Groblje 4442

                                                                                                                  

 

 

VAKUFI UPISANI NA

MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE KALESIJA

Broj parcele Broj PL-a Naziv parcele Naziv kulture i klasa Površina m²
313 735 Kalesija Grad pošta 142
1451 613 Prosina kuća i zgrada 100
dvorište 500
voćnjak 4 4755
1452 613 Prosina oranica 7 3017
1453 613 Prosina oranica 7 2857
1454 613 Prosina voćnjak 4 589
1455 613 Prosina oranica 7 659
1456 613 Prosina šuma 5 9952
1457 613 Vis oranica 6 3297
1458 613 Vis voćnjak 4 350
1464 613 Prosina kuća i zgrada 21
dvorište 500
voćnjak 4 4357
1465 613 Prosina šuma 4 2578
1466 613 Prosina pašnjak 4 4995
1474 613 Vis oranica 7 5915
1475 613 Vis pašnjak 4 2338

 

 

 

UKUPNO VAKUFSKE IMOVINE NA PODRUČJU

MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE KALESIJA

Džamije, mektebi, kuće, zgrade  

Livade, pašnjaci, oranice, voćnjaci, dvorišta, pristupni putevi…

Šume Groblja
6.449 m2 1.132.658 m2 153.117 m2 204.631 m2

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh