Historijat

Sakralocid-ubijanje džamija na području Medžisa Islamske zajednice Kalesija

Sakralocid-ubijanje džamija na području Medžisa Islamske zajednice Kalesija

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992–1995) srušeno je 614 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, četiri tekije, 37 turbeta i 405 drugih vaufskih objekata. Vojska Republike Srpske (VRS), potpomognuta iz Srbije srušila je 534 džamije, a Hrvatsko vijeće obrane (HVO) uništilo je 80 džamija. Oštećeno je ili srušeno više od 80 posto od 1 144 džamija, koliko ih je prije agresije bilo na prostoru Bosne i Hercegovine.

Na području Medžlisa Islamske zajednice Kalesija „ubijeno“ je osam i „ranjeno“ dodatnih osam džamija, te značajan broj ostalih objekata (vakufskih kuća, mesdžida, mekteba, pomoćnih objekta, gasulhana…). Srušene su redom, od istoka ka zapadu, džamije u Papraći, Capardama (stara i nova), Šeheru, Memićima, Kalesiji Gornjoj, Jelovom Brdu i Stara džamija u Seljublju, a oštećene u Brdima – Križevci, Gornjim Brdima, Prnjavoru, Miljanovcima (stara i nova), Raincima Donjim (stara i nova) i Seljublju. Pored džamija na meti agresora bila je i ostala infrastruktura, pri čemu su potpuno uništeni mesdžidi u Mahali i Zukićima te mektebi u Borogovu, Kusonjama, Hajvazima, Mahmutovićima i Seljublju, a devastirani su mektebi u Šeheru, Likama, Capardama i Šahbazima. Uz navedene porušeno je oko 30% „ostalih“ vakufskih objekata.

S A K R A L O C I D ubijanje džamija na području MIZ-e Kalesija 1992-95.

U ljudskoj prirodi je da zaboravlja. Čovjek pogotovo zaboravlja stvari koje mu više nisu pred očima, a naročito događaje koji su prošli a ne spominju se. Iako je od završetka agresije prošlo svega dvije decenije, mnogo je toga već zaboravljen. Zaboravili smo i kako su naše džamije i mesdžidi izgledali prije rata, a kako u toku i neposredno nakon rata kada su bili potpuno ili djelimično uništeni agresorskom rukom i granatama s Visa i okolnih četničkih artiljerijskih položaja.

Da ne bismo zaboravili kako nam se uz genocid dogodio i sakralocid, ovim zapisom podsjećamo sve današnje žive Bošnjake muslimane kako su u proteklom ratu nestale naše lijepe kalesijske džamije…

1. Nova džamija u džematu Prnjavor, čije se svečano otvorenje trebalo održati u ljeto 1992. godine, teško je oštećena granatiranjem a njena prelijepa munara, visoka preko 40 metara, srušena je 9. maja 1992. godine iz borbenog aviona srbočetničke vojske (a kažu da JNA nije bila na njihovoj strani!!!).

prnjavor2 prnjavor1

2. Tokom povlačenja srbočetničkih snažnih jedinica iz Jeginovog Luga početkom maja 1992. godine u Donjim Raincima (Lugu) tenkovskim projektilima žestoko je napadnuta nova džamija i ljudi u njoj za vrijeme džuma-namaza. U ovom tenkovskom napadu posebno je stradala džamijska kupola, mihrab je potpuno devastiran a probijen je prednji zid kod minbere. U tom tenkovskom napadu nije pošteđena ni stara lužanska džamija, koja se nalazi u neposrednoj blizini novosagrađene džamije.

rainci-donji-2 rainci-donji-1

3. U džematu Miljanovci nova džamija sagrađena je 1989. godine, a svečano otvorena 1990. godine. Srpske vojne snage teško su je oštetile u toku agresije: razorena je kupola, a munara je probijena tenkovskim projektilom (sa dva projektila po istom mjestu), ali je uprkos tome ostala uspravna. Kada su uspjeli onemogućiti džematlijama Miljanovaca da u toj džamiji obavljaju bar džuma-namaz, „dosjetili su se“ da vjernike gađaju u staroj džamiji na Gaju, da bi se pokazali odvažnim u devastaciji samog objekta. Slike sve govore! One ne lažu…

stara-miljanovacka-dzamija2 dzamija-u-miljanovcima2

4. U Gornjoj Kalesiji (ranije zvanoj Kalesija Selo) srpski agresor je 2. maja 1992. godine zapalio džamiju, kroz čiju je zidanu munaru cijelog tog dana sukljao plamen i dim. Poptuno je izgorjela džamija i drveni elementi munare, koja je voljom Uzvišenog ostala uspravna. Postojeća fotografija spaljene i srušene džamije u Gornjoj Kalesiji govori više od bilo koje riječi.

dzamija-u-kalesiji-gornjoj1 dzamija-u-kalesiji-gornjoj2

5. Naseljeno mjesto Memići prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bilo je jedan džemat. Džemat je imao monumentalnu džamiju, a početkom agresije na same Memiće njena munara je srpskim zločincima poslužila za uspostavu snajperskog gnijezda za ubijanje muslimanskih civila. Kada su izvršili etničko čišćenje, pristupili su temeljitom rušenju džamije. Ostatke minirane munare mještani Memića sačuvali su i uz te ostatke osnovali Muzej sakralocida.

memici1 memici2

6. Džamiju u džematu Šeher, poznatiju kao Ahmed-begova džamija, agresorski vojnici najprije su demolirali, da bi je 2 . maja 1992. godine zapalili, a njezinu munaru minirali. Usred šeherskog mezarja mještani su sačuvali dijelove munare, koji kazuju priču generacijama koje dolaze.

ahmed-begova-dzamija-u-seheru-iz-xvi-st-2

7. Ubijajući sve muslimanske insane u džematu Jelovo Brdo koji su se krili od njih razjarene srbočetničke horde nisu zaobišle ni mjesnu džamiju. Početkom rata (1992–1995) uništili su i nju. Prvo su je „stvaralački i maštovito“ demolirali, iživljavajući se na njenim svetinjama, a potom srušili i nju i njezinu munaru. Dijelovi srušene munare ugrađeni su u spomen-česmu pred rekonstruisanom džamijom. Radi ibreta budućim generacijama!

dzamija-u-jelovom-brdu2 dzamija-u-jelovom-brdu1

8. U džematu Caparde prije agresije na Bosnu i Hercegovinu postojale su dvije džamije. Stara džamija, koja se nalazila usred mezarja, zapaljena je i porušena početkom rata (1992), istovremeno kada je srušena i novosagrađena džamija u njenoj neposrednoj blizini. Objekt džamije u Capardama – Hajvazima četnici su prvo bili pretvorili u vojni objekt a džamijsku munaru u mitraljesko gnijezdo. Prije rušenja džamije pohvatane muslimane, naročito one koji su redovno dolazili u džamiju i hizmetili islamu, tjerali su na demonstriranje namaza, a dok su bili na sedždi, svirepo su ih likvidirali. Neke od njih tjerali su da pred smrt pjevaju četničke pjesme. Džamija u Capardama nije u prvi mah bila potpuno minirana, ali poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma isti agresor izvršio je temeljito miniranje džamije s namjerom da se muslimani nemaju gdje vratiti.

dzamija-u-capardama stara-dzamija-caparde

9. U džematu Seljublje prije rata (1992) postojale su dvije džamije: stara i nova. Stara je 2. maja 1992. godine nestala u plamenu. A bila je jedna od najstarijih džamija na širem području Gornje Spreče (Kalesije), s osebujnom arhitekturom bosanskog tipa drvenih džamija. I nova džamija u ovom džematu pretrpjela je znatna devastiranja i oštećenja.

seljublje-2 seljublje-1

10. U džematu Brda – Križevci neprijateljskim artiljerijskim i pješadijskim djelovanjem potpuno je razorena džamija i njezina drvena munara.

brda-krizevci1 brda-krizevci3

11. U džematu Gornja Brda pred rat sagrađena džamija pretrpjela je značajna oštećenja usljed artiljerijskog djelovanja agresora.

dzamija-u-brdima-gornjim2dzamija-u-brdima-gornjim1

12. Džamija u Papraći, stavljena u funkciju 1967. godine, u potpunosti je porušena početkom rata (1992). Danas je obnovljena i pod administrativnim okriljem MIZ-a Kalesija.

dzamija-u-papraci

Bosna i Hercegovina

Vjerski objekt Prije rata Uništeno Oštećeno Ukupno
Džamija 1 144 614 (53,7%) 307 (26,8%) 921 (80,5%)
Mesdžid 557 218 (39,1%) 41 (7,4%) 259 (46,5%)
Mekteb 954 69 (7,2%) 18 (1,9%) 87 (9,1%)
Tekija 15 4 (26,7%) 5 (33,3%) 9 (60,0%)
Vakufski objekti 1 425 405 (28,4%) 149 (10,5%) 554 (38,9%)
Turbe 90 37 (41,1%) 7 (7,8%) 44 (48,9%)
Sveukupno 4 185 1 347 (32%) 527 (12,6%) 1 874 (44,8%)

 

Kalesija

Vjerski objekt Prije rata Uništeno Oštećeno Ukupno
Džamija 24 8 ( 33%) 8 (33%) 16 (66%)
Mesdžid 2 2 (100%) 0 (0 %) 2 (100%)
Mekteb 32 5 (15,62%) 4 (12,5%) 9 (28,12 %)
Vakufski objekti  Procjena (30%)
Sveukupno 58 15 (49,54%) 12 (15,16%) 28 (64,70%)

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh