Džemati

Džemat Dubnica

Geografski položaj i historijat Dubnice

Dubnica je naseljeno mjesto koje je smješteno u podnožju planine Majevice, omeđeno s istočne i južne strane mjestom Prnjavor, a sa zapadne strane selom Miljanovci. U administrativnom smislu pripada opštini Kalesiji. Naseljeno je mjesto  u vremenu Osmanske carevine, o čemu govore podaci o čuvenom alimu GHB Medrese, Ahmedu ef. Dubničaninu koji je za muderisa Gazi Husrev-begove medrese postavljen 12.  juna 1765. godine i na tom je položaju ostao 47 godina,  sve do kraja svoga života.Međutim, nacionalna pripadnost stanovnika na ovome prostoru se nekoliko puta mjenjala, tako da na popisu stanovništva iz 1991. u ovome mjestu stanuje 1268 stanovnika, od čega 196 Muslimana, 1053 Srba, 6 Hrvata, 3 Jugoslavena, 28 ostalih.

 

Dubnica nakon 1995.

Nakon 1995. godine i ratnih razaranja Dubnica je u potpunosti uništena. Njeni prijeratni stanovnici su emigrirali pred ratnim golgotama, ali sada na ovom prostoru se naseljavaju stanovnici bošnjačke nacionalnosti, koji su protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta uglavnom smještenih u slivu rijeke Drine. Početkom 2000. godine počinju se pojavljivati vlasnici nekretnina, koji svoju imovinu nude na prodaju, novonaseljenim stanovnicima. Ubrzo potom, pristupa se masovnoj kupoprodaji, što dovodi do potpune promjene nacionalne pripadnosti vlasnika nekretnina i zemljišta. Danas na području Dubnice živi približno 400 muslimanskih domaćinstava.

 

Formiranje džemata i izgradnja džamije

            Novonastanjeno stanovništvo je svoju pripadnost Zajednici ostvarivalo kroz susjedne džemate i to uglavnom džemat Prnjavor a u manjoj mjeri džemat Miljanovci, te se među njima javila ideja i potreba za izgradnjom vlastitog džemata i džamijskog prostora. Mogućnost za izgradnju džamije na njenoj današnjoj lokaciji ostvarena je nakon što su h.Suljo i h.Hata Arnaut uvakufili parcelu od 2, 8 dunuma. Izgradnja modernog džamijsko-obrazovnog kompleksa u naselju Dubnica, otpočela je u jesen 2017. godine. Nakon što su okončane sve pripreme i pribavljene neophodne dozvole, u mjesecu augustu 2017. godine započeti su pripremni radovi; prvo zemljani a vrlo brzo i građevinski. Izgradnja kompleksa trajala je do mjeseca oktobra 2018. godine kada su okončani i radovi na vanjskom uređenju.

U periodu od završetka građevinskih radova, kao i radova na vanjskom uređenju, vršene su pripreme za radno otvaranje kompleksa, te su izvođeni radovi na unutarnjem uređenju objekta. U međuvremenu završena je i administrativna procedura, te je na 52. redovnoj sjednici Rijaseta IZ u BiH donešena odluka o formiranju džemata Dubnica čime je ovaj džemat postao 28. džemat u sastavu Medžlisa Islamske zajednice Kalesija.

Donator izgradnje džamije Abdullaha Muhammeda Mu’minaha sa obrazovnim centrom i kućom imama je Hani bin Abdullah Mu’minah, ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u BiH (od marta 2015. do oktobra 2020), koji je zajedno sa svojom porodicom; braćom, sestrom i majkom, a pred dušu svog rahmetli oca Abdullaha, uvakufio sredstva od kojih je izgrađena džamija sa obrazovnim centrom. Pored doniranih sredstava neophodno je bilo obezbijediti nedostajuća sredstva za opremanje unutrašnjosti džamije i centra, kao i za vanjsko uređenje. Vakifi iz Dubnice, kao i vakifi iz ostalih naših džemata, odazvali su se pozivu i pomogli svojim prilozima izgradnju modernog džamijsko-obrazovnog kompleksa u Dubnici.

Radno otvaranje džamije Abdullaha Muhammeda Mu’minaha sa obrazovnim centrom i kućom imama u naselju Dubnica, upriličeno je u petak 25. januara 2019. god. / 19. džumadel-ula 1440. god. po Hidžri. Imam džemata Dubnica je Muhamed ef. Burić.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh