Džemati

Džemat Međaš

Džemat Međaš

medas-2

Džemat Međaš nalazi se 7 km zapadno od sjedišta Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, na magistralnom putu Tuzla – Kalesija.

Ovom džematu pripadaju i zaseoci Petrovice Gornje, Dolina, Mešanovići, Suhopolje i Javrići.

Sve do 1999. godine u sastavu ovog džemata nalazilo se i naselje Rainci Gornji, kada dolazi do njegova zvaničnog odvajanja i formiranja zasebnog džemata.

Džemat Međaš ima oko 500 domaćinstava.

Kako je ovaj džemat formiran između dvaju svjetskih ratova izdvajanjem iz džemata Lipovice, prva džamija u džematu Međaš sagrađena je 1936. godine (gradnja počela 1935), s desne strane magistralnog puta Tuzla – Kalesija. Međaška džamija “proklanjala“ je 1937. godine, a čast da je svečano otvori pripala je Salihu Zuliću s Međaša. Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992–1995), pored stare džamije započeta je gradnja nove, ali uslijed ratnih dejstava njezina gradnja je obustavljena, tako da je dovršena i svečano otvorena tek 2002. godine. Stara je džamija uklonjena, kao i njezina munara, jer je, kako navode mještani, postojala realna opasnost od njezina obrušavanja. U džamiji se obavljaju svi propisani namazi, a mektepska edukacija vrši se dva dana u hefti, subotom i nedjeljom.

medas-1

Od vakufske imovine džemat Međaš ima džamiju, dva mekteba, imamsku kuću, gasulhanu, šehidsku česmu i oko 50 dunuma zemljišnih nekretnina.

Imami u džematu Međaš bili su: Hasan ef. Hamidović, Jakub ef. Jukić, Halil ef. Aščić, Ibrahim ef. Hasanović, Jusuf ef. Alić, Hasan ef. Gutić i hfz. Husejn ef. Smajić, aktuelni imam. Hasan ef. Hamidović bio je prvi imam u džematu Međaš (1937–1938). Nakon jedne godina rada odlazi na službu u Zvornik. Po odlasku efendije Hamidovića u Zvornik, na njegovo mjesto dolazi Jakub ef. Jukić iz Tojšića, i na toj funkciji ostaje do 1941. godine, kada ga zamjenjuje Halil ef. Aščić iz Vukovija Gornjih (Masla), koji na toj funkciji ostaje sve do 1944. godine. Nekon njega imamske dužnosti prihvata se Jusuf ef. Alić iz Sarača, koji u imamskoj službi u ovom džematu ostaje do 1947. godine. Naslijedio ga je hodža Ibrahim Hasanović iz Sarača – Miljanovaca. Ibrahim ef. Hasanović obavljao je imamsku dužnost u džematu Međaš sve do 1964. godine, kada ga nasljeđuje Hasan ef. Gutić iz Tojšića. Od njega je imamet preuzeo hafiz Husejn ef. Smajić iz Seljublja.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh