Džemati

Džemat Vukovije Donje

Džemat Vukovije Donje

d-vukovije-4

Džemat Vukovije Donje najmnogobrojniji je džemat na području Medžlisa IZ Kalesija.

Nalazi se 13 km zapadno od administrativnog središta, na putnoj saobraćajnici Kalesija – Živinice.

Džemat je formiran od većeg broja zaselaka koji mu gravitiraju i ima oko 1250 domaćinstava. Do 2003. godine džemat je imao jednu manju džamiju i dva mekteba.

Kada je sagrađena nova potkupolna džamija, srušeni su stara džamija i mekteb da bi se od njihova materijala sagradio savremeni mekteb u haremu novosagrađene džamije. Džamija je svečano otvorena krajem augusta 2003. godine.

d-vukovije-1 d-vukovije-6

Danas džemat ima tri mekteba, i to mektebe Zenuni, Hodžić Brdo i mekteb uz mjesnu džamiju. Ispod lokalnog puta, a u blizini džamije, nalazi se i vakufska kuća za stanovanje mjesnog imama.

U džematu se obavlja beš-vakat, a mektepska nastava održava se dva dana u hefti. Džemat ima više obradivih zemljišnih parcela i nekoliko mezarja.

Prvi čuveniji imam u Vukovijama bio je Mehmed ef., a mujezin Mustafa (1604. god.) Potom su imami bili Mehmed ef. Mulahalilović, sin Alijin, koji je umro 1317. god. po H. (1899/1900), njegov sin hafiz Mehmed ef. (1855–17.9.1935), čija sva tri sina također postaju efendije, Husejn (1882–1928), Ferid (1956. god.) i Ahmed (1911–1951). Husejn ef. Mulahalilović završio je Behram-begovu medresu u Tuzli. U toku Prvog svjetskog rata obnašao je dužnost tabor-imama u činu majora (VIS u SFRJ, Glasnik, br. 5/85, fusnota str. 577). Osim navedenih, imami u ovom džematu bili su: Ferid ef.Mulahalilović, Omer ef. Imamović, Huso ef. Ramić, Mujo ef. Zulić, Rasim ef. Hamidović, Himzo ef. Užičanin, Juso ef. Butković, Mevludin ef. Hamidović i Enes ef. Habibović, sadašnji imam.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh