Džemati

Džemat Miljanovci

Džemat Miljanovci

miljanovci-5

Džamija džemata Miljanovci nalazi se pored magistralnog puta Tuzla – Kalesija, četiri kilometra od administrativnog središta Medžlisa Islamske zajednice Kalesija.

Ovom džematu pripadaju zaseoci: Jahići, Živčići, Fazlići – Pezići, Gaj, Dolina, Jelasi, Grabovac i Hamzići. Džemat ima oko 800 domaćinstava. U džematu se nalaze dvije džamije. Stara džamija na Gaju sagrađena je za vrijeme osmanlijskoturske uprave, u drugoj polovini 17. stoljeća i najvjerovatnija je pretpostavka da spada među prve sagrađene džamije na području današnje općine Kalesija. Dva puta je temeljito renovirana, prvi put 1969, a drugi put 1991. godine.

Druga, potkupolna miljanovačka džamija sagrađena je 1989. godine, a svečano je otvorena i predata u posjed Islamske zajednice 8.8.1990. godine. Tokom rata (1992–1995) ova nova miljanovačka džamija pretrpjela je bjesomučna granatiranja, naročito njezina munara, koja je projektilima dva puta pogođena u isto mjesto, ali je i pored toga ostala uzgor. Prvi put džamija je renovirana neposredno iza rata (1996), a drugo temeljito renoviranje džamije i njezine značajno „ranjene“ munare izvršeno je 2012. godine. U džamiji se klanjaju svi propisani namazi, a mektepska nastava realizuje se dva dana u hefti, subotom i nedjeljom.

Kao vakufsku imovinu džemat posjeduje: dvije džamije, dva mekteba (Jahići i Hamzići), imamsku kuću, nekoliko mezarja i oko 40 dunuma zemljišnih parcela.

miljanovci-3

Imami ovog džemata bili su: Alihodža, koji je u Miljanovce došao iz Fojnice, i smatra se imamom u Miljanovcima iz doba osmanlijskoturske uprave u Bosni. Drugi miljanovački imam bio je Smajo (Alihodže) Imamović. Obnašao je imamsku, hatibsku i mualimsku dužnost oko 40 godina. Potom ga nasljeđuje njegov sin Smajl ef. Imamović, koji na toj dužnosti ostaje sve do 1954. godine. Iza ovih imama službovali su i sljedeći imami: Husejn ef. Alić iz Sarača (tri mjeseca), Ibro ef. Hasanović (povremen obavljao imamsku službu tokom Drugog svjetskog rata), Mehmed ef. Habibović (1955–1963), Hasan ef. Hamidović (1963–1967), Ferhat ef. Nakičević iz Tuzle (rodom iz Teočaka, 1967–1970), Mehmed ef. Šljivić iz Donjih Dubrava, Živinice, koji na imamsku, hatibsku i muallimsku dužnost u džematu Miljanovci dolazi 15.1.1971. godine i, nakon punih 38 godina staža u džematu Miljanovci, 30.6.2009. godine odlazi u penziju. Prije penzionisanja džematlije Miljanovaca pomogli su mu da obavi petu islamsku dužnost – hadždž, a ova gesta Miljanovčana pozitivno je odjeknula i u samom haremu Ka'be. Sadašnji imam Muamer ef. Kamerić 2009. godine preuzima imamsku dužnost od imama Šljivića i uspješno vodi džematlije na putu islama.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Trg šehida 4
75 260 Kalesija

Tel.: +387 35 631 132
Fax: +387 35 631 990

Email: medzliskalesija@live.com

Facebook

Copyright © 2016 Medžlis Islamske zajednice Kalesija. Design and development by GOW

Na vrh